Gepubliceerd op
Duiding

Wat is een genderbewuste leraar?

Zijn voor jou jongens beter in technische vakken dan meisjes? Zijn de meisjes in je klas braver dan de jongens? Leg je je onderwerp anders uit aan jongens dan aan meisjes? Dan is het tijd om je genderbewustzijn aan te scherpen.

 1. Wat is ‘genderbewust’?

  Jongens en meisjes hebben het recht anders te zijn. De verschillen tussen jongens en meisjes negeren of de rollen omdraaien, is geen goed idee. Wie genderbewust lesgeeft, houdt rekening met de verschillen tussen jongens en meisjes of probeert stereotypen tegen te gaan.

  Maar hij staart zich daar niet op blind. Je respecteert de eigenheid van iedere leerling, je geeft gelijke kansen aan jongens en meisjes en je doorbreekt traditionele rollenpatronen en verwachtingen.

 2. Stereotypen

  Als leraar ben je net als iedereen opgegroeid in een wereld met bepaalde ideeën over en rollen voor jongens en meisjes, zoals bijvoorbeeld ‘jongens zijn druk en luidruchtig’, ‘meisjes zijn ijverig en houden zich meer aan de regels’ … Zulke stereotypen kleuren je verwachtingspatroon en de manier waarop je reageert. Ook de leerlingen zelf gedragen zich volgens stereotiepe verwachtingen.

 3. Vroeg begonnen, half gewonnen

  Dé juiste manier om je als jongen of meisje te gedragen bestaat niet, kinderen kunnen dat op allerlei manieren invullen. Die zoektocht begint al in de kleuterklas. Kleuters experimenteren met allerlei rollen en identiteiten, gaan op onderzoek uit en tasten allerlei grenzen af.

  Stereotypen over jongens en meisjes kunnen hun ontdekkingstocht beperken of zelfs verhinderen dat ze bepaalde activiteiten of experimenten uitproberen. Een genderbewuste opvoeding wil ervoor zorgen dat dit niet gebeurt.

  Dat betekent niet dat je stereotiep gedrag van jongens en meisjes moet weren. Op die manier identificeren ze zichzelf als jongen of als meisje. Vanaf 3 jaar maken kinderen onderscheid tussen jongens en meisjes en kennen ze op basis daarvan verschillende kenmerken, normen en waarden toe.

  Kleuters kennen al vrij snel de klassieke rollenpatronen voor mannen en vrouwen. Die beantwoorden meestal niet meer aan hun leefwereld. Een genderbewuste opvoeding helpt kleuters hiermee omgaan.

Jongens krijgen meer vragen dan meisjes

Observatieonderzoek naar de interactie tussen leraar en leerlingen bewijst dat gender een grote rol speelt in de klas. De lessen van leraren werden gefilmd. De leraren zeiden vooraf dat ze meisjes en jongens gelijk behandelen. Dit stelden de onderzoekers vast:

 • Jongens krijgen meer vragen dan meisjes.
 • Jongens krijgen meer denkvragen, meisjes meer herhalingsvragen en feitvragen.
 • Jongens krijgen meer stimuli om te antwoorden.
 • Meisjes krijgen meer en langere leesbeurten.
 • Jongens nemen vaker en sneller spontaan het woord dan meisjes.
 • Meisjes krijgen meer oplossingen aangereikt, jongens krijgen meer tijd en ruimte om zelf tot een oplossing te komen.
 • Meisjes krijgen complimenten omdat ze ijverig, zorgzaam en sociaal zijn, jongens voor hun intellectuele capaciteiten, zin voor initiatief, zelfstandigheid en leidinggevende kwaliteiten.
 • Jongens worden vaker op de regels gewezen dan meisjes, meisjes worden op strengere toon berispt.

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 51.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...