Gepubliceerd op
Schooltips

Genderbeleid: balanceer tussen gelijkenissen en verschillen

Leerlingen kunnen zich enkel optimaal ontplooien in een omgeving die rekening houdt met diversiteit. Dat wil zeggen: een school die balanceert tussen een gelijke aanpak voor iedereen en waar mogelijk rekening houdt met de verschillen.

5 tips voor de school

 1. Stel een divers team samen

  Houd bij de aanwerving van nieuwe personeelsleden – in de mate van het mogelijke – de samenstelling van je huidige team in het achterhoofd. Moedig vrouwen aan om door te stromen naar bestuursfuncties. Denk roldoorbrekend als je taken toekent.

 2. Stel je schoolreglement neutraal op

  Maak in het schoolreglement geen onderscheid tussen jongens en meisjes. Rechten en plichten zijn voor iedereen gelijk.

 3. Stel klassen evenwichtig samen

  Indien je parallelklassen hebt binnen een bepaald leerjaar of studierichting, verdeel jongens en meisjes dan evenwichtig over de verschillende klassen.

 4. Maak van de speelplaats een plek voor jongens en meisjes

  Houd er rekening mee dat jongens vaak het centrale gedeelte van de speelplaats innemen en meisjes de hoeken. Zorg voor voldoende variatie in het spelaanbod op de speelplaats, zoals ballen, springtouwen, knikkerbaan, natuurhoek … Stimuleer zowel jongens als meisjes om gezamenlijk iets te ondernemen: een voetbalwedstrijd met alle leerlingen, samen touwtjespringen …

 5. Bouw een genuanceerd studiekeuzebeleid uit

  • Leer leerlingen kiezen op basis van talenten en interesses. Stimuleer elk talent en elke interesse, zonder ze als mannelijk of vrouwelijk te benoemen. Zo ontwikkelen leerlingen een realistisch, helder en positief zelfbeeld.
  • Laat leerlingen kennis maken met een ruim en divers aanbod aan studies en beroepen. Rolmodellen hebben veel invloed. Organiseer daarom bedrijfsbezoeken en nodig sprekers uit. Kies daarvoor vrouwen en mannen, ook in niet-genderstereotiepe beroepen. Kies voor cursusmateriaal, voorbeelden, foto’s, posters, films … waarbij vrouwen en mannen getoond worden in diverse beroepen.
  • Neutraliseer de overtuiging van de studiekeuzebegeleider. Jongens en meisjes werken en studeren soms op een andere manier. Trek dus geen overhaaste conclusies uit studiegedrag om bepaalde studierichtingen of beroepen aan te bevelen of af te raden. Sta als studiekeuzebegeleider stil bij je eigen gendervooroordelen over studierichtingen en beroepen.

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 56.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...