Gepubliceerd op
Klastips

Zo ga je genderbewust om met leerlingen

Leerlingen kunnen zich enkel optimaal ontplooien in een omgeving die rekening houdt met diversiteit. Dat wil zeggen: een school die balanceert tussen een gelijke aanpak voor iedereen en waar mogelijk rekening houdt met de verschillen.

5 tips voor leraren

Ga genderbewust om met leerlingen

 • Wees je bewust van de manier waarop je naar meisjes en jongens kijkt.
 • Zoek naar voorbeelden die zowel jongens als meisjes aanspreken.
 • Zorg voor variatie tussen directe en indirecte gespreksstijlen.
 • Praat op dezelfde toon tegen jongens en meisjes. Let daar eens een lesuur op.
 • Zorg voor evenveel contact met jongens en meisjes.
 • Bestrijd actief seksistische opmerkingen en beledigingen over – vermeende – seksuele voorkeur.
 • Besef dat jongens en meisjes zich soms op andere manieren uitleven.
 • Deel de klasgroep niet op in jongens en meisjes, tenzij er een duidelijke reden is. Maak liever groepjes op basis van neutrale criteria.
 • Zorg ervoor dat er geen jongens- en meisjesopdrachten zijn maar vraag alle kinderen om op te ruimen, stoelen op tafel te zetten, uit te delen, zware spullen te dragen …

Let op je taal

 • Zorg ervoor dat je zowel meisjes als jongens aanspreekt. Bv. ‘Wie het niet begrijpt, steekt een hand in de lucht’, niet zijn hand.
 • Werk roldoorbrekend als je voorbeelden geeft. Bv. ‘De brandweervrouw klimt op de ladder’ of ‘De bejaardenhelper deelt medicijnen uit’.
 • Vermijd stereotiepe uitspraken. Bv. ‘Niet huilen, je bent toch een flinke, grote jongen’ of ‘Ik heb nieuwe glitterstiften: daar zullen mijn meisjes blij mee zijn!’.

Girl power is een thema in de wiskundeles. Ik gebruik cijfermateriaal over feminisme om te verwerken tot wiskundige oefeningen

Vicky De Proft - wiskundeleraar

Betrek zowel moeders als vaders

 • Vermijd genderstereotiepe vragen bij ouderparticipatie, spreek beide ouders aan. Bv. ‘We hebben helpende handen nodig bij het toneelstuk’ in plaats van ‘We zoeken mama’s om de kostuums te naaien en papa’s om het podium te bouwen’.
 • Probeer ook (groot)vaders te betrekken bij activiteiten of ontmoetingsmomenten waar traditioneel vooral (groot)moeders aanwezig zijn. Nodig nadrukkelijk alle ouders uit.
 • Gebruik neutraal lesmateriaal

 • Stimuleer kleuters om in alle hoeken van de klas te spelen. Je kunt dat doen door een rotatiesysteem in te voeren en de hoeken te herbenoemen. Bv. Het ‘huis’ spreekt jongens meer aan dan de ‘poppenhoek’.
 • Laat neutraal speelgoed of neutrale gebruiksvoorwerpen neutraal. Bv. Reserveer geen roze fietsen voor de meisjes, blauwe voor de jongens.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van handboeken die regelmatig met roldoorbrekende voorbeelden en foto’s werken.

In mijn meisjesklas mis ik in een klasgesprek toch de inbreng van jongens. Zij benadrukken andere aspecten

Ann-Sophie Verhaeghen - leraar Nederlands

Geef les over het thema man-vrouw

 • Gebruik cliché-uitspraken van leerlingen als aanleiding voor een klasgesprek over het thema. Laat leerlingen discussiëren over rolpatronen, vooroordelen, vrouwelijke en mannelijke kenmerken …
 • Breng het thema man-vrouw niet alleen in de lessen maatschappelijke vorming en in levensbeschouwelijke vakken aan bod. Belicht prominente vrouwen in de lessen geschiedenis, laat je leerlingen Engelse en Franse romans lezen van vrouwelijke auteurs, zoek een andere invalshoek voor je lessen wetenschappen …

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 51.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...