Gepubliceerd op
Hulplijnen

Vragen rond gender? Hulp nodig?

5 vragen en antwoorden

 1. “Mijn leerlingen krijgen van geen enkele mannelijke leraar les. Heeft dat effect op hen?”

  Mannelijke en vrouwelijke leraren geven vaak wel ‘anders’ les, maar niets wijst op een verschil in kwaliteit. Toch is bijna iedereen het erover eens dat een gezonde mix van mannen en vrouwen in iedere school een goede zaak zou zijn.

  Leerlingen hebben nood aan mannen én aan vrouwen om zich te identificeren. De taakverdeling op school is vaak ook rolbevestigend: de directeur, de ICT-coördinator en de klusjesman zijn vaak mannen, de leraren en het administratief en poetspersoneel zijn veelal vrouwen.

 2. “De ouders van mijn allochtone leerlingen hebben erg stereotiepe verwachtingen van hun zonen en dochters. Hoe ga ik daarmee om?”

  Het is vooral belangrijk dat alle leerlingen de ruimte krijgen om hun eigen identiteit te ontplooien en dat ze zich bewust zijn van hun eigenheid. ‘Empoweren’ is hierbij een sleutelbegrip: vertrek van de kracht en de talenten van de leerlingen.

  Een getalenteerd allochtoon meisje stimuleer je om verder te studeren, extreem machogedrag bij een allochtone jongen probeer je in te tomen. Net zoals je dat zou doen bij je autochtone leerlingen. Respecteer de culturele achtergrond van je leerlingen en leg vooral het accent op talenten, gelijkheid en emancipatie.

 3. “Ik behandel alle leerlingen gelijk. Moet dat nu echt, dat gendergedoe?”

  Verschillende ontwikkelingsdoelen en vakgebonden en -overschrijdende eindtermen verwijzen naar mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld: ‘Leerlingen van de lagere school kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden’ (4.1) en ‘Leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs doorprikken vooroordelen, stereotypering …’ (3.6).

  Aandacht hebben voor verschillen en gelijkenissen behoort ook tot de basiscompetenties van de leraar. Bijvoorbeeld: ‘De leraar kan de emancipatie van de leerlingen bevorderen’.

 4. “Hoe begin ik aan een genderbeleid op maat van mijn school?”

  Breng eerst in kaart wat de school al doet voor jongens en meisjes. Onderzoek hoe de leraren en de schoolleiding denken over jongens en meisjes en wat hun verwachtingen zijn op het vlak van gedrag en prestaties.

  Als er verschillen zijn, maak de leraren daarop attent. Deel ervaringen en goedepraktijkvoorbeelden met collega’s. Volg vorming over het thema. Denk er wel aan dat je de gevoeligheid voor gender moet ‘kweken’, dat leer je niet tijdens een opleiding. Het is een proces.

 5. “De meisjes van mijn klas kiezen in het hoger onderwijs steevast voor psychologie, de jongens voor een wiskundige opleiding. Is dat een probleem?”

  Dat is uiteraard geen probleem, zolang je leerlingen die keuze maken op basis van hun talenten en interesses. Help hen een beeld te vormen van hun eigen kunnen en van alle keuzemogelijkheden, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.

  Als ze kiezen op basis van (impliciete) verwachtingen van de school, hun omgeving en de maatschappij, is dat geen goede zaak.

 

Meer info nodig?

 • www.genderindeklas.be – Info per onderwijsniveau en per vak voor leraren die genderbewust willen lesgeven en die leerlingen genderbewustzijn willen bijbrengen, vzw rol en Samenleving.
 • www.genderindeblender.be – Informatie over genderidentiteit en vormingsaanbod voor secundaire scholen, Gelijke Kansen Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant.
 • www.beroepenhuis.be – Info over – vooral technische en praktische – beroepen en studierichtingen met als doel jongeren van elf tot veertien jaar een bewuste en positieve studie- of beroepskeuze te laten maken, vzw Beroepenhuis.
 • ond.vlaanderen.be/dbo – Info en werkmaterialen van diverse projecten over jongens en meisjes op school, Dienst Beroepsopleiding, Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Bijvoorbeeld: ‘Gen-BaSec’ (zoeken via ‘afgeronde projecten’) met een ‘Handboek voor gendercoaching op school’ op het niveau van de school/scholengemeenschap, het CLB en alle betrokken partners binnen het basis en secundair onderwijs en een databank met gendermaterialen.

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 56.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...