Vlaanderen
Klasse.be

Specialist

Rijp voor het eerste leerjaar?

  • 9 mei 2015
  • 3 minuten lezen

“Yasmina is intelligent. Ze kan al tellen tot 100. Dat eerste leerjaar zal geen probleem zijn”, zegt papa Peter over de overgang van derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Zit hij op het juiste spoor? Specialist Marc Litière geeft uitleg.

drie kinderen in een kleuterklas
Marc Litière: “Schoolrijpheid is meer dan alleen lezen, tellen en schrijven. Wat je kind met zijn lichaam kan, zijn motorische ontwikkeling, mag je niet uit het oog verliezen.”

Wat moet een kind kunnen om naar het eerste leerjaar te gaan?

Marc Litière: “Schoolrijpheid is meer dan alleen lezen, tellen en schrijven. Wat je kind met zijn lichaam kan, zijn motorische ontwikkeling, mag je niet uit het oog verliezen. En ook hoe het zich voelt, het emotionele, mag je niet vergeten. Klaar zijn voor het eerste leerjaar draait om kennen, kunnen, voelen én willen.”

Met je rechterarm over je hoofd je linkeroor raken, vroeger was je dan ‘schoolrijp’. Bestaan er nu nog zulke trucjes?

Marc Litière: “Nee, die truc is achterhaald. Dat zou te eenvoudig zijn. Tussen 5 en 7 zou een kind moeten leren fietsen en zwemmen. Je kind zou moeten kunnen tekenen, huppelen, bouwen, puzzelen, rijmen… En het moet vooral zelf zeggen en laten voelen dat hij er klaar voor is.”

Maakt de kleuterschool een kind schoolrijp?

Marc Litière: “ Natuurlijk helpt de kleuterschool een pak. Maar vergeet niet dat schoolrijp worden of ‘klaar zijn voor het eerste leerjaar’ een proces is. Dat wil zeggen dat een kind er geleidelijk naartoe groeit. Je kan een kind dus niet eventjes schoolrijp ‘maken’. En niet elk kind is op hetzelfde moment schoolrijp.”

Het kind zal vooral zelf zeggen en laten voelen of hij er klaar voor is

Marc Litière
Specialist

Kunnen ouders ook een rol spelen in dat proces?

Marc Litière: “Ouders moeten tijd maken voor hun kind: puzzelen en spelen. Of hun kind deelgenoot maken van gewone dingen: samen koken, tafel dekken … En het hun kind niet te makkelijk maken. Bijvoorbeeld als het kind zijn kousen zoekt, zoek ze dan niet in zijn plaats. Laat hem zelf zijn turnzak maken.”

Het CLB test de schoolrijpheid. Hoe belangrijk zijn die testen?

Marc Litière: “Die testen worden echt op een ‘piëdestal’ gezet. Wat mij betreft komen die pas op de vierde plaats. Op 1 staat het kind zelf: wil dat naar het eerste leerjaar? Vraagt het naar letters, wil het leren schrijven? Tweede factor zijn de ouders: Hoe voelen zij zich hierbij? Merken ze op dat hun kind speels is, niet graag naar school gaat? Het derde punt is voor de juf: Wat zegt haar buikgevoel? Zij volgt je kind al enkele maanden. Vaak weet ze goed waarin je kind sterk is, wat het graag doet… De schoolrijpheidsproef is dan alleen een bevestiging of net niet.”

En als het niet klaar is voor het eerste leerjaar?

Marc Litière: ‘Er zijn dan verschillende mogelijkheden. Je kan je kind toch naar het eerste leerjaar laten gaan als je samen goed de risico’s hebt ingeschat. Met bepaalde extra zorg en de nodige therapie op school en buitenschools. Het kind kan ook nog een jaar doorkleuteren. Dat is een goede oplossing voor kinderen die er algemeen en fysiek nog niet aan toe zijn.

Voor kinderen die motorisch zeer zwak zijn, maar wel al geïnteresseerd in lettertjes is de brugklas of speelleerklas de ideale optie: het kind wordt er aangepakt op wat hij nog niet kan en uitgedaagd voor wat hij al wel kan. Een speelleerklas heeft als nadeel dat je uit de school weggetrokken wordt omdat het bij het buitengewoon onderwijs hoort. Eigenlijk zou er in elke school zo een brugklas moeten zijn.”


Marc Litière is licentiaat lichamelijke opvoeding, licentiaat kinesitherapie en psychomotorisch systeemtherapeut. Hij schreef het boek ‘Juf, mag ik overvaren’, uitgegeven bij Lannoo.

Alexander Callewaert

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


E

Else verbeeck

24 april 2017

Even ter correctie : het CLB neemt al 17 jaar (met de verandering van PMS naar CLB) geen schoolrijpheidsproeven zoals de toeters meer af. De scholen zelf doen dit nog soms wel.

Reageren
i

inge lagage

12 juni 2017

is toch gewoon afhankelijk van wat je daarmee dan doet als begeleider/juf? of wat je bedoeling daarmee is?

Reageren
P

P

21 november 2017

Hallo,
Ik heb een zoontje van 5. Omdat we gemerkt hadden, dat hij kon lezen (leest nu AVI1 en begin Avi 2) en dat hij ook kan optellen en aftrekken tot 20 maar dan ook tot 100 kan tellen en ook de cijfers boven 20 kan schrijven of ontcijferen als hij ze ziet, hebben wij besloten contact op te nemen met de school om dit verder te bekijken. Hij heeft net een IQ test achter de rug bij het CLB waar hij met een gemiddeld IQ van 126 uitkomt. Het CLB heeft mij een uiteenzetting gedaan.
vloeiende intelligentie:131
gewone intelligentie: 117
korte termijn geheugen: 124;
lange termijn geheugen: 104 (lijkt me bizar want hij is degene die nog perfect weet wat gisteren, vorige week vorige maand gebeurde, ... we gaan ervan uit dat er hier iets misgelopen is. Het is en blijft dan ook een momentopname)
ruimtelijk visueel: 117
Chronologisch bewust zijn: geen waarde voor gekregen enkel "zeer sterk vooruit voor zijn leeftijd"
rekenverhaaltjes: gemiddeld (ook hier enige twijfel omdat hij kan optellen en aftrekken zelfs vaak zonder de vingers nodig te hebben. Alleen was er nu niets visueels en werd het vraagstuk enkel verbaal uitgelegd. "Sofie heeft 4 appels, An krijgt er 1 en Jan ook: hoeveel appels heeft Sofie?". Als ik dit soort oefeningen nu met hem doe weet hij wat er verwacht wordt en lost hij dit ook correct op.

Wat betreft zijn werkhouding is het CLB heel positief
Men voelt ook aan dat hij geboeid is door de cijfers en de letters en dat hij de drang heeft om het goed te doen.
hij wordt omschreven als hij weet wat hij wil!

Toch scoort hij niet uitgesproken "meer-begaafd" IQ tussen 120 en 130, nl 126

Men heeft wel de indruk dat hij nog steeds een kleuter is grotendeels omdat hij klein van gestalte is (wij als ouders zijn ook niet groot dus wij gaan er nooit een reus kunnen van maken) hij is dan ook nog een guitig ventje maar ééntje MET karakter en pit!

Ons zoontje speelt ook een reeks hoger in voetbal. hij hoort tot de betere U7 terwijl hij eigenlijk U6 is.
Op het veld staat hij prima zijn mannetje tussen alle 6/7-jarigen die ongeveer een kop groter zijn :)

Inderdaad, hij speelt nog graag maar weet wanneer er moet gewerkt worden en is hier plichtbewust in.

Hij geeft echt aan dat hij naar het eerste leerjaar wil!

Het CLB gaat nu samenzitten met de zorgjuf (welke ook testen heeft afgenomen op haar beurt) en met de klasjuffen (duobaan). Zij gaan nu bepalen of hij al dan niet over kan gaan.

Mocht het te zijn dat hij niet over kan dan weet men nu al zeker dat er volgend jaar (eerste leerjaar) een aangepast programma voor hem zal moeten opgesteld worden om hem te kunnen blijven uitdagen en boeien.

Kan iemand mij meer bijkomende info geven hoe men iets soortgelijks ervaren heeft?
Tips en feedback is altijd welkom

grtjs
de mama

ps) dank aan CLB en juffen voor hun begeleiding hierin en het mede opvolgen

Reageren

Laat een reactie achter