Gepubliceerd op
Verhaal

Gescheiden ouder: “Ik wil óók weten wat in de klas gebeurt”

“Elk schooljaar moet ik de leraren van mijn kinderen aansporen om ook míj alle informatie van de school te bezorgen”, zegt Dirk, papa van 2 kinderen. Samen met hen, zijn nieuwe partner en haar 2 kinderen vormen zij een nieuw samengesteld gezin. Hij wil volledig betrokken blijven bij het schoolleven van zijn kinderen. Dat blijkt voor de school niet altijd evident.

“Wij vormen een nieuw samengesteld gezin: ik heb 2 kinderen van 5 en 9, mijn vrouw heeft 2 kinderen van 5 en 10. Ze gaan alle 4 naar dezelfde school. De 2 jongsten zitten in de kleuterschool, de 2 oudsten in het vierde en vijfde leerjaar. Enkele jaren geleden heb ik de school onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht toen de scheiding met de mama van mijn kinderen een feit was. De directeur antwoordde dat dat helemaal niet nodig was: er waren nog veel gezinnen op school in dezelfde situatie.”

Alles in tweevoud?

“De directeur beloofde mij dat hij ervoor zou zorgen dat ook ik alle informatie, uitnodigingen, rapporten, facturen kreeg. De leraren zouden alles in tweevoud meegeven met de kinderen van mijn nieuwe partner. Dat gebeurde ondanks mijn herhaaldelijke vraag niet. Ik moest zelf maar uitvissen wanneer er een oudercontact was. Gelukkig wisten we via de zoon van mijn vrouw wel wanneer er iets te doen was op school.”


Ik wil dat de school mij beschouwt als een volwaardige ouder

Dirk - papa

“Toen er een nieuwe directeur kwam, heb ik mijn vraag weer gesteld. Vanaf dan werd alles – behalve schoolfacturen – correct doorgegeven. Nu verloopt het redelijk goed, maar ik moet wel elk schooljaar opnieuw de leraren aan die regeling herinneren en hen aansporen er rekening mee te houden. Kan die regeling niet gewoon vermeld worden in het dossier van mijn kinderen?”

1 of 2 ouders aanwezig?

“Toen de kinderen een knutselwerkje maakten voor hun grootouders, ging dat mee naar huis met de mama. Gevolg: mijn ouders kregen niets. Daarna heb ik afgesproken met de juf om dergelijke cadeautjes ook aan mij mee te geven. Daarna gebeurde dat ook. Een bestelbon voor bijvoorbeeld nieuwjaarsbrieven krijg ik niet: die moet ik op goed geluk via de moeder van mijn kinderen bestellen. Ik schrijf het bedrag over op haar rekening in de hoop dat zij de bestelling doorgeeft. De school stuurt alle facturen enkel naar de mama. Er is nochtans plaats voorzien voor de andere ouder, maar die wordt niet benut.”


Ik wil geen smeekbede doen voor elke brief

Dirk - papa
“Op sommige uitnodigingen van de school voor de ouders staat ‘zullen aanwezig zijn met 1 of 2’. In ons geval is dat met meer dan 2, als de nieuwe partner meekomt. Of mag de nieuwe partner misschien niet meekomen? Hetzelfde gebeurt ook met de grootouders. Die mogen maximaal met 4 komen, terwijl de kinderen ook grootouders hebben bij de nieuwe partner van hun ouders. Zij zijn in totaal dus met 8.”

Partijdig?

“Als ik op school kom om iets te bespreken in verband met de kinderen is tegen ’s avonds mijn ex-vrouw op de hoogte via een bevriend personeelslid. Dat is toch partijdigheid van de school? Als vader wil ik even veel recht op informatie en beschouwd worden als een ‘volwaardige ouder’. Dat is toch niet te veel gevraagd?”

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.