Gepubliceerd op
Specialist

Gezinsbeleid op school: zet de leerling altijd centraal

“Communiceer over je gezinsbeleid met ouders.” Dat stelt professor schoolpsychologie Hilde Colpin van de KULeuven voor. “Als je kadert waarom je iets doet, is de kans groter dat ouders zelf begrip tonen én zich begrepen voelen door de school.”

Kan een school rekening houden met alle gezinsvormen?

“Scholen zijn een product van de samenleving en daarin is het beeld van het traditionele gezin nog altijd dominant. Maar dat wil niet zeggen dat scholen geen verschil kunnen maken. Leerlingen komen immers niet als losstaande ‘units’ naar school. Ze maken deel uit van een gezin. De school kan niet op álle concrete noden van ouders inspelen, ze moet vooral respect en begrip hebben voor al die verschillende situaties. Dat doe je al door kleine dingen, bijvoorbeeld het aantal nieuwjaarsbrieven laten kiezen en didactisch materiaal gebruiken waarin verschillende gezinsvormen aan bod komen.”

Specialist Hilde Colpin

Levert een gezinsbeleid voordelen op voor ouders, leerlingen én de school?

“Voor de school moet de leerling altijd centraal staan. Een goede band met de ouders is gericht op het welbevinden van de leerling. Onderzoek toont aan dat als ouders zich betrokken voelen bij de school, de kans hoger is dat leerlingen zich er goed voelen en goed presteren. Voor de school biedt een gezinsbeleid een kader waarop directie en leraren kunnen terugvallen als er zich problemen voordoen. Wat doe je bijvoorbeeld als plots een ouder die geen bezoekrecht heeft, zijn kind komt ophalen of belt om te informeren naar de resultaten van zijn kind?


Respect en begrip zijn de sleutelwoorden van je gezinsbeleid

Hilde Colpin - expert

Leraren die al oog hebben voor de gezinssituatie van hun leerlingen, voelen zich door een gezinsbeleid gesteund, de anderen zal het sensibiliseren. Ook het CLB is een belangrijke partner: het kan scholen ondersteunen bij het uitbouwen van een gezinsbeleid en leerlingen en hun ouders begeleiden bij vragen of problemen.”

Waar ligt de grens tussen ‘rekening houden met’ en ‘privacy’?

“Ouders denken heel verschillend over privacy, maar uit zorg voor het kind hebben scholen bepaalde informatie nodig. Ook daarom is zo’n gezinsbeleid belangrijk. Vraag als school standaard een aantal gegevens op, zeg waarom je dat doet en hoe je daar als school mee omgaat. Sommige dingen móet je zelfs weten om geen juridische fouten te maken, bijvoorbeeld welke ouder recht heeft op informatie.”

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.