Vlaanderen
Klasse.be

Tips

Hoe help jij leerlingen met gescheiden ouders?

  • 1 januari 2016
  • 3 minuten lezen

Als een van je leerlingen thuis te maken krijgt met een echtscheiding, dan merk je dat als leraar. De leerling gedraagt zich anders, ouders klampen je aan …

5 situaties, 5 tips:

De schoolresultaten van Sarah zijn beneden alle peil. Haar ouders zijn vorig jaar gescheiden. Misschien is dat de oorzaak?

Tip: Als de ouders van een kind niet langer samenwonen, krijgen slechte schoolresultaten, agressie, spijbelen al snel de stempel ‘scheiding niet verwerkt’. Een crisisperiode kan de resultaten van leerlingen wel negatief beïnvloeden, maar heeft daarom geen blijvend effect.

Slechte schoolresultaten of zich slecht voelen op school zijn niet noodzakelijk het gevolg van de gezinssituatie. In de eerste plaats is het belangrijk dat je – eventueel met hulp van het CLB – zicht krijgt op het probleem en uitzoekt hoe school en gezin kunnen helpen om het op te lossen.


De ouders van Jules vechten een scheiding uit. Zijn mama wil hem inschrijven in onze school, zijn papa wil dat doen in een school 2 dorpen verderop. Wat nu?

Tip: Een kind mag maar in 1 school ingeschreven zijn. De school mag een beslissing van een van de ouders uitvoeren, tenzij ze weet dat de andere ouder er bezwaar tegen heeft. Dan moet ze eerst het uitdrukkelijke akkoord van de andere ouder vragen. Als ouders het onderling niet eens raken, beslist de rechter. Kies als school vooral geen partij. Dat vraagt dat je voortdurend alert bent, want soms proberen ouders je (meestal te goeder trouw) aan hun kant te krijgen.


De ouders van Kyara gaan uit elkaar. Ze is erg boos op haar papa. Hoe reageer ik daarop?

Tip: Zelfs als een kind openlijk (tijdelijk) partij kiest voor een van de ouders, blijft het een band hebben met de andere ouder. Uiteindelijk blijven kinderen altijd loyaal aan beide ouders, ook al is dat (in bepaalde periodes) niet zichtbaar. Wees je daar als leraar van bewust. Blijf neutraal ten aanzien van beide ouders en kies geen partij, ook al kan je je beter vinden in het standpunt van een van hen. Afkeuren wat de ouders doen, helpt het kind niet verder.


De papa van Seppe is alleenstaand. Ik slaag er maar niet in hem bij de school te betrekken.

Tip: Vaak zorgt in het gezin de moeder voor de communicatie met de school. Leraren zijn dan ook vaak meer gewoon te overleggen met moeders dan met vaders. Ga er niet van uit dat vaders minder begaan zijn met de schoolloopbaan dan moeders. Onderzoek bij alleenstaande vaders bewijst het tegendeel.

Als ouders – moeders of vaders, uit welke gezinsvorm ook – weinig deelnemen aan het schoolleven, kan dat ook te maken hebben met weinig tijd of financiële middelen. Als ouders zich positief gewaardeerd voelen door de school en in het bijzonder door de leraar, is de kans groter dat ze zich betrokken voelen. Als je alle ouders vriendelijk, respectvol en gelijkwaardig behandelt, maak je een belangrijk verschil voor ouders én leerlingen.


De mama van Haroen heeft een keer haar hart bij mij uitgestort over haar moeilijke gezinssituatie en belt me nu voortdurend thuis op. Wat nu?

Tip: Tijdens een crisissituatie word je als leraar gemakkelijk de vertrouwenspersoon van een ouder of leerling. Bewaak je grenzen, anders word je hulpverlener. Laat je niet verleiden tot advies geven en kies geen partij tegen de andere ouder. Verwijs tijdig door naar het CLB, maar blijf wel luisteren en begrip tonen.

Hulplijnen:

www.tweehuizen.be

→ info over scheiding voor kinderen, ouders en professionals, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK).

www.alleenstaandeouder.be

→ info voor alleenstaande ouders, vzw Rol en Samenleving met Vlaamse en federale overheidssteun.

www.plusouder.be

→ info voor ‘plusouders’ en over integratie van nieuwsamengestelde gezinnen, vzw Plusouders.

www.gidsvoorgezinnen.be

→ info over alle aspecten van het gezinsleven, in alle gezinsvormen, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG).

ond.vlaanderen.be/edulex

→ (zoekterm’ ouderlijk gezag’) – omzendbrief over ‘Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden’, Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.

ond.vlaanderen.be/schooldirect/bijlagen0201/Colpin1.htm

→ onderzoek over school en diverse gezinsvormen, K.U.Leuven en UGent. De begeleidingsdienst van de school of het CLB dat aan je school verbonden is, kan je ook meer informatie bezorgen.

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


W

W Decaluwe

8 mei 2021

Oeps.interessant artikel, maar een aantal info-links niet meer actief, zoals b.v. de vijfde i.v.m. omzendbrief...

Reageren

Laat een reactie achter