Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

Hoe je als brugfiguur meer ouders in het secundair krijgt

  • 19 december 2016
  • 4 minuten lezen

Hoe betrek je ouders van kinderen in het secundair bij de school? Brugfiguren Pieter en Maudlin lokken de ouders met initiatieven als een openklasdag, een infoavond … en trekken van deur tot deur om ook de moeilijk bereikbare ouders te bereiken. “Als de kloof tussen ouders en school overbrugd is, presteert de leerling beter”, licht brugfiguur Maudlin toe.

brugfiguren Pieter en Maudlin
Brugfiguren Pieter en Maudlin

Hoe krijg je ouders van kinderen in het secundair opnieuw op school?

Pieter: “Als brugfiguur maken we de school meer toegankelijk voor ouders, ook letterlijk. In het lager komen ouders vaker op school door de activiteiten van de ouderraad, het schoolfeest … In het secundair valt er veel weg. Daarom doet de secundaire school extra inspanningen om de ouders te bereiken. Als brugfiguur ondersteunen we de school daarin met activiteiten zoals een openklasdag of een infoavond. Zo ontmoeten leraren en ouders elkaar. Als ouders nooit reageren op telefoontjes of andere uitnodigingen, plannen we een huisbezoek. Als de taal een barrière is, boeken we een tolk.”

Wanneer is een huisbezoek nodig?

Maudlin: “We gaan langs bij ouders die nooit naar een oudercontact of infoavond komen. Door de thuissituatie te leren kennen, kunnen we beter inspelen op de noden. Zo ontdek je dat er geen geld is voor een doktersbezoek of dat ouders de leerplicht in België niet kennen. Wanneer hun kind bij hen thuis blijft en niet op straat rondhangt, lijkt dit allemaal in orde voor hen. Dan is het aan ons om met veel tijd en geduld duidelijk te maken dat school belangrijk is voor hun kind, en dat je door te spijbelen je studietoelage kan verliezen. We helpen het gezin ook met de niet-schoolse noden, bijvoorbeeld met een inschrijving in het wijkgezondheidscentrum.”

Wat mag je als brugfiguur nooit vergeten?

Maudlin: “Geef ouders, leraren en leerlingen de tijd om je te leren kennen. Babbel met ouders op koffiemomenten, de openatelieravond of andere sfeervolle activiteiten. Leraren zullen je vertrouwen als je een probleem oplost of bewijst dat je zelf voor een groep kan staan. Leerlingen leren we het best kennen op de speelplaats, of tijdens de bosklassen. Wanneer een ouder je aan zijn voordeur niet herkent, maar de leerling wel, gaat die deur sneller voor je open.”

Pieter: “Ikzelf ging graag naar school, maar sommige ouders hebben een negatieve schoolloopbaan achter de rug. Daardoor hebben ze weinig tot geen interesse in de school van hun kind. Als de school hen opbelt om te melden dat hun kind de lessen stoort met negatief gedrag of een slecht rapport heeft, is dat opnieuw een negatieve ervaring. Daarom is het een belangrijke taak van een brugfiguur om de ouders leuke momenten te laten beleven op school. Tijdens de infoavond of de openklasdag zit de sfeer goed en moet er niet over schoolresultaten gepraat worden.”

Brugfiguur Maudlin
Als brugfiguur werk je achter de schermen, en aan een lager tempo dan de school.

Welke successen kan je als brugfiguur boeken?

Maudlin: “Een brugfiguur werkt vooral achter de schermen, én aan een trager tempo dan de school. Ons succes zit in kleine, onzichtbare stappen. Als ik ouders, leerlingen en de leraar zie samenwerken tijdens een kookworkshop in de klas, weet ik dat we op de goede weg zijn. Leraren steken veel energie in hun leerlingen. In hun communicatie naar ouders kunnen ze alle ondersteuning gebruiken. Als ik erin slaag om de ouder en de leraar te leren kennen, vinden ze elkaar sneller om schoolresultaten of onrustwekkend gedrag van het kind te bespreken.”

Loopt het soms fout?

Maudlin: “Naast brugfiguur ben je ook mens. Wanneer je tijdens een huisbezoek ontdekt dat een van je leerlingen in een tweekamerappartement woont met 30 mensen, blijft dat hangen. Als mens ben je dan geneigd om eten te brengen, maar als brugfiguur is dat je job niet. Die leerling krijgt op school sowieso extra aandacht. Hoe de leerlingenbegeleider, de brugfiguur, de CLB-medewerker … kunnen helpen, bespreken we in het zorgteam. De leerlingenbegeleider praat met de leerling, ik licht het lerarenteam in, de CLB-medewerker klopt aan bij het OCMW …”

Brugfiguur in het secundair onderwijs: simpel of moeilijk?

Pieter: “Leerlingen spijbelen er meer of verlaten vroeger de schoolbanken. Je hebt veel energie nodig om de kloof tussen school en thuis te dichten. In het secundair speelt naast de ouder ook de leerling een belangrijke rol. In het lager onderwijs communiceer je meer rechtstreeks met de ouder. In het secundair bepaalt de leerling mee welke brieven zijn ouders bereiken. Daarom investeren we veel in mondeling en telefonisch contact, waar we soms ook tolken voor reserveren.”


Stad Gent startte in februari 2015 met het proefproject ‘brugfiguren secundair onderwijs’. In de eerste graad van 4 Gentse secundaire scholen gaan Maudlin en Pieter er halftijds aan de slag als brugfiguur. Ze ondersteunen de schoolteams met de communicatie naar ouders en ontwikkelen gelijke kansen voor elke leerling. De tussentijdse resultaten zijn positief: de scholen bereiken meer ouders.

Cherline De Maeght

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


M

Mieke Beckers

7 december 2017

Ik werk jaren met brugfiguren sinds 200'4. Als brugfiguren niet worden professioneel omkaderd en zelf niet voldoende getraind worden in professioneel handelen loopt het mis. Telkens opnieuw. Brugfiguren krijgen een taakomschrijving en momenten dat er tijd wordt gemaakt voor zelfreflectie. Zij staan aan het front en krijgen te maken met de harde realiteit. Wij werken met brugfiguren met dezelfde origine. Het geeft sneller vertrouwen en zo resultaten. De taal, de achtergrond en het leven dat ze hebben geleefd maakt hen sterk én kwetsbaar. Aan ons om dit met hen te leren hanteren. Het blijft voor mij dan ook de vraag hoe "Vlaamse" brugfiguren die kloof kunnen dichten. Laat brugfiguren uit de gemeenschappen zelf werken met leerlingen, geef ze een kans en er wordt vermoedelijk geen eten meegenomen omdat het herkenbaar is en weten hoe je kan overleven. Toch succes voor deze brugfiguren. Onderweg leren ze het wel, of het loopt mis en zijn ze weg.
Groetjes Mieke van IVCA/CAW Antwerpen.

Reageren

Laat een reactie achter