Gepubliceerd op
Verhaal

“De school is ingestort, maar wij gaan door met lesgeven”

“Een zwaar onweer blies het dak van onze school. De leerlingen konden nergens terecht”, vertelt Agness. “We moesten een oplossing vinden. Onderwijs is te belangrijk voor deze kinderen.” Bekijk de video.

Community schools in Zambia

Zambia is 28 keer groter dan België, telt iets meer inwoners, maar heeft een erg jonge bevolking. 47% van de inwoners is jonger dan 15 jaar. Dat zet grote druk op het onderwijs. Soms zitten er tot 80 kinderen in 1 klas.

Omdat privé- en staatsscholen te vol, te duur of te veraf zijn, richten ouders zelf buurtscholen op. Zo’n 20 procent van alle kinderen gaat naar zo’n community school.

Leraren staan er als vrijwilligers voor de klas. Wanneer de schoolkas het toelaat, krijgen ze een kleine vergoeding. En soms stoppen ouders hun een zak maïs of wat groenten toe. Toch loodsen ze hun leerlingen door de nationale examens.


Geen klaslokaal? Geen loon? Tja, we willen lesgeven. Hoe dan ook.

Agness Kanjela - Hoofdleraar Twalubuka Community School

De hele buurt werkt mee

Agness Kanjela is directeur en leraar in Twalubuka Community School. Een jaar geleden verwoestte een hevige storm haar schoolgebouw.

“Voorlopig geven we les in de kerk. In elke hoek een klas. Dat is niet ideaal: 2 juffen en meer dan 100 kinderen in 1 ruimte. Om de leerlingen bij de les te houden, stel ik veel vragen. Uit principe geef ik jongens en meisjes dan om beurten het woord. En ook als het antwoord fout is, krijgen ze een compliment: om te leren moet je proberen.”

“Ondertussen bouwen ouders van het oudercomité eigenhandig een nieuwe school. Het materiaal krijgen we van de lokale overheid en van internationale hulporganisaties zoals de VVOB. Maar de werken voeren we zelf uit. Het hele dorp helpt mee.”
 

Zin in samenwerking met het Zuiden?

VVOB is een ontwikkelingsorganisatie die werkt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in 9 landen in het Zuiden. Daarnaast werkt de organisatie ook in Vlaanderen rond gelijke onderwijskansen.

In Zambia ondersteunt de VVOB community schools, met opleiding voor leraren, ondersteuning van oudercomités en de inrichting van kleuterklassen.

Andere programma’s van de VVOB:

  • Het programma ‘eNSPIRED’ wil het Vlaamse onderwijsveld inspireren met onderwijspraktijken uit het Zuiden, over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit in Vlaanderen anders kan.
  • Met het programma ‘Scholenbanden’ koppelt VVOB scholen in Vlaanderen aan scholen in het Zuiden. De samenwerking kan verschillende vormen aannemen. Van het uitwisselen van knowhow over het sturen van foto’s en brieven tot uitwisselingsprogramma’s voor leraren. Het voornaamste doel is niet om geld in te zamelen, maar wel om informatie uit te wisselen waar beide scholen wat aan hebben.

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.