Gepubliceerd op
Specialist

5 hardnekkige misverstanden over hoogbegaafdheid

Dat hoogbegaafde kinderen geen speciale ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolloopbaan, is volgens Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx van het expertisecentrum Exentra een hardnekkig misverstand. “De maatschappij erkent hoogbegaafdheid als probleem noch talent.”
 
Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx
“Hoogbegaafdheid komt niet of nauwelijks aan bod in de lerarenopleiding of studies die voorbereiden op een carrière in de hulpverlenende sector. Leraren en CLB-medewerkers herkennen hoogbegaafdheid vaak niet (meteen), waardoor veel kinderen verkeerd worden gediagnosticeerd. Ouders zoeken daarom hun toevlucht in de privésector. Maar de overheid kent zelden subsidies toe aan particuliere initiatieven die zich bezighouden met hoogbegaafdheid, waardoor die erg prijzig zijn.”

De komst van het M-decreet maakt het er niet gemakkelijker op, zeggen Kieboom en Venderickx. “Hoewel wij groot voorstander zijn van inclusieonderwijs, vrezen we voor een exclusie naar boven toe. De nadruk komt nu nog meer te liggen op kinderen met leermoeilijkheden. Het gevaar bestaat dat hoogbegaafden uit de boot vallen en wegtrekken naar het privéonderwijs. Terwijl zij juist baat hebben bij samenwerken met niet-hoogbegaafde klasgenoten.”

 


 
Dit zijn volgens Kieboom en Venderickx de grootste misverstanden over hoogbegaafdheid:

 1. Een hoogbegaafd kind is succesvol op eigen kracht

 2. Op jonge leeftijd vliegt een hoogbegaafd kind moeiteloos door de leerstof. Maar heel wat hoogbegaafden komen later in het secundair of hoger onderwijs in de problemen omdat ze niet hebben geleerd om te leren. Ze weigerden bijvoorbeeld een kaartjessysteem te gebruiken voor Franse woordjes omdat die zo vaak in de klas werden herhaald. In aso Latijn en zeker aan de universiteit is een hoge mate van zelfstudie vereist. Wie nooit heeft geleerd om discipline op te brengen, dreigt in het watervalsysteem terecht te komen – ondanks een sterke intelligentie.
   

 3. Een hoogbegaafd kind haalt altijd 10 op 10

 4. Net als alle kinderen moet ook een hoogbegaafd kind ‘leren leren’, zo blijkt uit bovenstaand voorbeeld. Daarnaast is deze groep extra vatbaar voor faalangst. Juist omdat de aanvankelijke leerstof voor hen zo gemakkelijk is, gaan ze twijfelen over het juiste antwoord. Zo simpel kan het toch niet zijn? Bovendien zijn ze vaak extreem perfectionistisch. Liever niets invullen dan een onvolledig antwoord. Veel hoogbegaafde kinderen worstelen met de irrationele gedachte dat zij vanwege hun intelligentie nooit een fout mogen maken. Wat als ik toch niet zo slim ben als iedereen zegt?


  Hoogbegaafde leerlingen zijn niet in alles goed, ook al verwachten we soms van wel.

  Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx - Exentra
 5. Een hoogbegaafd kind is een wonderkind

 6. Hoogbegaafde leerlingen zijn niet in alles goed, ook al verwachten we soms van wel. Gewoon vanuit het misverstand dat een wonderkind alles kan. Ook een hoogbegaafd kind haalt soms mindere cijfers, zeker voor vakken die veel herhaling bevatten. De aandacht verslapt en de resultaten nemen af. Waardoor de leraar concludeert dat de leerling toch niet zo’n wonderkind is als de ouders beweren.
   

 7. Een hoogbegaafd kind is sociaal gehandicapt

 8. Net als alle kinderen hebben ook hoogbegaafde leerlingen uiteenlopende persoonlijkheden. Sommigen spelen graag met andere kinderen, anderen zijn meer op zichzelf. Maar dat maakt die laatste groep niet sociaal onaangepast. Integendeel: dankzij hun bovengemiddelde intelligentie zijn hoogbegaafde kinderen zich juist erg bewust van de sociale verhoudingen in de klas. Soms zelfs meer dan de leraar.
   

 9. Een hoogbegaafd kind heeft pushende ouders

 10. Ouders kennen hun kind beter dan wie ook. En ze willen dat hun kind zich goed voelt, koste wat het kost. Dus als zij merken dat het op school niet aan zijn of haar trekken komt, trekken ze aan de bel. Dit is geen pushen, maar betrokkenheid tonen. Als de school, het CLB of een particuliere organisatie als Exentra hen onderbouwde adviezen geeft, zullen de meeste ouders deze opvolgen en zich gesteund voelen.

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

 • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
 • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
 • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)