Gepubliceerd op
Mag dat?

M-decreet: wat is een ‘verslag van het CLB’?

Met een ‘verslag van het CLB’ kan een kind kiezen tussen het buitengewoon onderwijs of een individueel aangepast curriculum in een gewone school. Een ‘gemotiveerd verslag van het CLB’ geeft recht op ondersteuning. School, CLB en ouders bespreken samen of een kind zo’n verslag nodig heeft. De CLB’s maken daarvoor gebruik van sjablonen die de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd.

 1. Hoe verloopt het gesprek?

  Het gesprek tussen de school, het CLB en de ouders verloopt aan de hand van de sjablonen voor het (gemotiveerd) verslag. Startvraag is: wat heeft dit kind nodig om te leren? En vervolgens: welke zorg en aanpassingen kan de gewone school bieden en heeft de school al geboden (zorgcontinuüm)? Hoe kan het ondersteuningsnetwerk helpen?

  Als redelijke aanpassingen niet mogelijk zijn of niet volstaan om het kind te laten leren, groeien en openbloeien, dan kan een verslag gegeven worden. Het kind kan dan naar het buitengewoon onderwijs.

 2. Wat als de partijen het niet eens geraken?

  Dan hakt het CLB de knoop door. Of op vraag van ouders, school of CLB kan de Vlaamse Bemiddelingscommissie tussenkomen. (bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be, 02 553 99 31 (basisonderwijs), 02 553 87 18 (secundair onderwijs)).

 3. Komt daar veel papierwerk bij kijken?

  Een (gemotiveerd) verslag moet geen dik dossier zijn. Het bevat net genoeg info om een beslissing goed te onderbouwen. Het attest, het protocol ter verantwoording en het integratieplan voor leerlingen die toegelaten worden tot het geïntegreerd onderwijs werd in 1 document geïntegreerd. Een groot deel kan overgenomen uit het leerlingendossier en CLB-dossier.

 4. Controleert de inspectie die verslagen?

  Tijdens het schooljaar 2016-2917 bezocht de onderwijsinspectie alle CLB’s in Vlaanderen om te verkennen hoe zij aan de slag gingen met het M-decreet. Ze bekeken onder meer hoe de centra (gemotiveerde) verslagen opmaakten. Voor meer informatie, zie de brochure ‘Verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet in de CLB’s’.

Klasse Magazine = cadeau aan jezelf *

 • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
 • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, ...)
 • Je Lerarenkaart 2021 valt gewoon in je brievenbus.
*Betaal vóór 3 november en krijg je Lerarenkaart 2021 thuisbezorgd.