Gepubliceerd op
Schooltips

M-decreet: hoe leerlingen inschrijven?

Hoe verlopen inschrijvingen volgens het M-decreet? “De eerste stap is: bepalen of het kind een verslag van het CLB voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig heeft. School, CLB en ouders moeten daar samen uit geraken”, zegt Theo Mardulier van het Departement Onderwijs en Vorming.

Schema

Download het schema.

Schema hoe inschrijven met het M-decreet

Overlegmodel

“Als ouders een kind met specifieke onderwijsbehoeften willen inschrijven in een school, zitten ze van bij het begin samen met school en CLB om te bepalen of een verslag van het CLB voor toegang tot het buitengewoon onderwijs noodzakelijk is”, verduidelijkt Mardulier.

Wat heeft dit kind nodig om te leren? Welke basiszorg en extra zorg biedt de gewone school? Welke aanpassingen zijn mogelijk en welke zijn disproportioneel of onvoldoende? Daar moeten ze samen uit geraken. Als de school, het CLB en de ouders het echt niet eens geraken, dan hakt het CLB de knoop door.”

Waar kunnen ouders bij onenigheid terecht?

 1. Vlaamse Bemiddelingscommissie
  De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op vraag van ouders, school of CLB wanneer zij het oneens zijn over de noodzaak of de inhoud van het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs:
   
  bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be
  02 553 99 31 (basisonderwijs)
  02 553 87 18 (secundair onderwijs)
 2. Commissie Leerlingenrechten
  Als ouders niet akkoord gaan met de ontbinding van een inschrijving, dan kunnen ze klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten:
   
  commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
  02 553 92 12 (basisonderwijs)
  02 553 88 75 (secundair onderwijs)
   
  Een ontbonden inschrijving betekent dat een gewone school, na overleg met ouders en CLB, weigert om een kind met een verslag voor buitengewoon onderwijs definitief in te schrijven.

Haal Klasse Magazine in je bubbel

 • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
 • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
 • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.