Gepubliceerd op
Opvoedtips

Hoe jij je kind helpt om goede vrienden te maken

Log in om te bewaren.

Goede vrienden maken is niet makkelijk: je kind moet contacten leggen, opkomen voor zichzelf, zich inleven … Laat je kind oefenen, maar stuur, steun, stimuleer het ook. Hoe jij vriendschappen als ouder zelf voordoet en wat je je kind over foute en goede vrienden leert, zet het een heel eind op weg.
 


 

Stuur je kind

 1. Maak heldere afspraken met je kinderen. Bijvoorbeeld: “Je mag op straat spelen met je vrienden tot we aan tafel gaan.” Duidelijke verwachtingen uitspreken en naleven zijn een belangrijke basis voor vriendschappen.
 2. Toon en benoem de normen en waarden binnen je gezin: respectvol omgaan met elkaar, afstand houden, medeleven tonen, bedachtzaam taalgebruik, niet-agressief gedrag. Daaruit leert je kind hoe het vriendschappen kan opbouwen en beschadigen. Weet dat je ook onbewust stuurt. Heb je een open huis waar familie, buren en vrienden altijd goed worden ontvangen? Je kind neemt (later) veel over van de omgangsvormen die jij hanteert.
 3. De omgang met ‘foute’ vrienden verbieden, werkt niet. Je kan ook geen ‘goede’ vrienden opdringen aan je kind. Bevraag je kind wat het zoekt en vindt in vriendschappen. Oordeel niet, deel wel je ervaringen. Ongetwijfeld heb jij ook ooit ‘foute’ en ‘goede’ vrienden gehad.

 

Steun je kind

 1. Geef je kind begrip en vertrouwen. Zo bouwt het zelfvertrouwen op en dat heeft het nodig om vrienden te maken. Durf je woonkamer of keuken al eens afstaan aan de vrienden van je kind. Zo creëer je extra maar noodzakelijke contact- en speelmomenten.
 2. Dring geen vriendschappen op. Heeft je kind weinig vrienden? Kwaliteit primeert boven kwantiteit. Geen vrienden? Praat erover me je kind. Mist het bepaalde sociale vaardigheden? Toont je kind agressie? Durft je kind zich niet te mengen in een groep? Zit het in een pestsituatie of ruzie?
 3. Maak je je zorgen over de vriendschappen van je kind? Vraag wat je kind zoekt in die relatie, veeleer dan dat je de vriend veroordeelt. Bevraag ook de leraren hoe zij het sociale leven van je kind op school ervaren. Met eenvoudige gesprekstechnieken kan je aan de slag. Hoe toont je kind zijn enthousiasme? Hoe verwoordt het zijn boosheid? Als je dat weet, kan je samen met de leraar werken aan de zelfbeheersing of het inlevend vermogen van je kind.

 

Stimuleer je kind

 1. Vertrouw op je eigen opvoeding. Er blijft meer hangen dan je in eerste instantie vermoedt. Jouw goedkeuring om met eigen vrienden op te trekken, is heel belangrijk. Doe ook veel samen: samen spelen, maar ook tijd maken om problemen op te lossen en ruzies uit te klaren, zijn oefeningen in emoties bespreken en empathie die in zijn vriendschappen heel erg van pas komen.
 2. Maak van je thuis een veilige haven. Geef warmte, wees uitnodigend. Laat je kind zich tonen zoals het is, met twijfels, met gekke gedachten, met zekerheden, met vragen. Leer je kind zich zichtbaar maken. Moedig het maken van contacten toe. Laat het zich uitleven in zijn interesses, want dat is meestal het eerste aanknopingspunt voor een nieuwe vriendschap.

 


Deze tekst maakte Klasse in samenwerking met de Opvoedingswinkel.
Meer over vriendschap en opvoeding lees je op Groeimee.be.

Dit artikel heeft als onderwerp Dit artikel is interessant voor een

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 51.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...