Gepubliceerd op
Opvoedtips

Hoe help je je kind bij het leren lezen?

Baalt jouw kind ervan dat het na school nog ‘moet’ lezen? “Logisch. Kinderen zijn moe en ouders horen te weinig hoe ze het lezen kunnen ondersteunen”, zegt leesbevorderaar Danielle Daniels. Hoe maak je leren lezen plezierig voor je kind?
 
“Het belangrijkste wat jij aan je kind kan geven: plezier in lezen, zegt Daniels. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leesplezier leestechniek bevordert. Gelukkig leren lezen is dus van groot belang.” Met deze 7 tips verhoog je het leesplezier.

 1. Je kind kiest welk boek

  Kinderen zien de lol van lezen pas in als de tekst hen interesseert. Vaak gaat het om teksten die net iets te moeilijk zijn. Trek samen naar de bib en laat je kind een boek kiezen waar het aan toe is. Kijk verder dan de boeken van het AVI-leesniveau van je kind.

  De vijfvingertest is een goede manier om een geschikt boek te kiezen. Hoe werkt het? Je kind leest de eerste bladzijde van het boek. Alle woorden die te moeilijk zijn om te lezen, telt het op de vingers. Meer dan 5 vingers? Dan kiest je kind beter een ander boek.

 2. Start met kijken

  Lezen lukt beter als je kind de tekst wil lezen en niet omdat het moet. Start daarom altijd met het bekijken van het boek. Wat zie je op de kaft? Welke illustraties staan erin? Vind je het een mooi boek? Waarover denk je dat het verhaal zal gaan?

  Maak tijd voor zulke vragen, want de voorbereiding op het lezen is even belangrijk als het lezen zelf. Een kind dat niet nieuwsgierig is, zal minder gemotiveerd zijn om te lezen.

 3. Lees samen in een boek

  Als je naast je kind zit als het leest, krijgt het jouw exclusieve aandacht. Als ouder heb je een ondersteunende rol, maar de begeleiding van het leesproces blijft een taak van de school. De juf of meester moet jouw kind de juiste klanken en de techniek van het lezen aanleren. Jij als ouder geeft jouw kind het gevoel dat het er niet alleen voor staat. Jij bent de supporter!

  Leest je kind niet vlot? Help dan even wat meer. Dat geeft een veilig gevoel. Lees eerst zelf een stukje voor. Of ga samen hardop lezen, ook wel koorlezen genoemd. Jij leest terwijl je kind de woorden met de vinger aanwijst of meevolgt met het leeskaartje. Twijfelt je kind, lees het woord dan altijd voor. 

  Vraag hulp, als je denkt en voelt dat je kind met een leesprobleem kampt en dat niet door extra inoefening of ondersteuning opgelost raakt. Soms is externe hulp nodig, maar praat eerst met de leraar.

 4. Blijf langer voorlezen

  “Lezen begint niet op de school, maar op de schoot.” Het plezier van lezen begint als je regelmatig voorgelezen wordt. Geef het voorlezen niet te snel op. Ook als je kind al zelf kan lezen. Want voorlezen ontspant en geeft in het bijzonder leesplezier aan kinderen die moeite hebben met lezen.

  Bovendien verrijk je met voorlezen de woordenschat van je kind. Vervang daarom de moeilijke woorden niet, maar ondersteun ze visueel. Bv. Er wordt op de deur gebonsd. Bons om duidelijk te maken wat dat woord betekent.

  Je hoeft niet altijd zelf voor te lezen. Luisterboeken zetten kinderen en jongeren aan om te lezen, maar dan met hun oren. Zo wordt lezen wat eenvoudiger. Op www.ikhaatlezen.be ontdek je meer info over het aanbod.

 5. Als je kind maar leest

  Laat je kind lezen wat het wil, als het maar leest. Juist de variatie aan leesmaterialen maakt lezen leuk en aantrekkelijk voor kinderen. Dus niet alleen leesboeken, maar ook strips, moppenboeken, gedichten, recepten, weetjesboeken …

  Betrek je kind altijd en overal bij lezen. Als je kookt bijvoorbeeld, lees dan samen het recept. Of wijs je zoon of dochter op de borden langs de autosnelweg. Welke steden staan erop? Maak er een sport van om zo veel mogelijk plaatsnamen te lezen.

 6. Praat met je kind over boeken

  Lezen is als fietsen. Wie leert fietsen, heeft geen oog voor de omgeving. Met lezen is het net zo. Beginnende lezers focussen zich vooral op de techniek, waardoor ze niet ervaren wat lezen hun oplevert. Vraag wat je kind van het verhaal vindt. Was het spannend? Had je een ander einde verwacht? Niet alleen de inhoud van het verhaal staat centraal, maar ook wat het verhaal betekent voor je kind.

  Leren lezen is een proces en dat proces is bij elk kind verschillend. Vergelijk niet thuis of aan de schoolpoort. Wees geduldig en geef je kind positieve feedback.

 7. Doe mee, lees zelf ook

  Toon aan je kind dat lezen fijn en ontspannend is. Lees zelf ook! Voorbeeldgedrag is erg belangrijk. De leescultuur thuis heeft een positief effect op het leesproces in de school. Hoe meer ‘leeskilometers’ een kind maakt, hoe beter het zal gaan lezen.

 

Inspiratie nodig?

 • Eclairlezen: Thuis bij mama Brenda is het op zondag even muisstil, want iedereen leest. En als toetje bij het lezen smullen ze van een eclair.
 • Slingerlezen: Download een leesvlag. Print een aantal vlaggetjes. Telkens een gezinslid een boek heeft gelezen, wordt de leesslinger langer. Want lezen is een feest!
Dit artikel heeft als onderwerp Dit artikel is interessant voor een

Nog geen abonnement op Klasse Magazine?

 • Krijg 4 dikke magazines voor maar € 10.
 • In december ontdek je hoe je conflicten kan aanpakken binnen je team.
 • Je Lerarenkaart 2019 valt gewoon in je brievenbus.

*Betaal vóór 25 oktober.
Rechthebbende abonnees krijgen dan zeker hun Lerarenkaart thuisbezorgd.