Duiding Dit artikel behoort tot de reeks Schoolkosten Gepubliceerd op

Het échte prijskaartje van het secundair

1 reactie

Log in om te bewaren.

Delen

200 ouders met kinderen in het secundair hielden een jaar lang een schoolkostendagboek bij. Wat blijkt? De schoolfactuur vertelt niet alles. Bovendien zijn niet alle scholen even goedkoop. Selecteren scholen een bepaald publiek via de schoolrekening?

meisje ligt op de grond, bedolven onder rekeningen en schoolmateriaal

Ouders schrikken vaak hard van de hoog oplopende kosten die ze niet terugvinden op de schoolfactuur, zoals vervoer en aankoop van een computer. “Maar vervoer naar school kost geld”, zegt Veerle Vyverman van het expertisecentrum ouderbetrokkenheid (eCOB). “Leerlingen hebben een computer nodig voor het digitale leerplatform.” Bovendien zijn veel ouders verontwaardigd over kosten waarvan ze niet inzien waarom ze nodig zijn.

Papier kost geld

Zo is er veel frustratie over de papieren kost. “Kinderen vinden invulboeken handig. Maar je kan die niet huren of doorverkopen, en dat maakt het duur”, aldus een ouder in het rapport. “Geld in de zakken van de uitgeverij” of “Niet ecologisch en niet goed voor het gewicht van de boekentas”, hoor je bij de ouders. Ook bij de handboeken hebben ouders hun bedenkingen. Sommige ouders zijn verplicht handboeken zelf nieuw aan te kopen. Je kan die niet altijd doorverkopen, omdat er bijvoorbeeld een herdruk is, met nochtans onbeduidende verschillen. Daarnaast klagen ouders over handboeken die hun kinderen amper gebruiken.

Nog zo’n heikel punt: kopiekosten. Soms hebben ouders geen idee of de school die ook daadwerkelijk gemaakt heeft. En wat te denken van dubbele kosten, wanneer leerlingen een invulboek én kopieën gebruiken? “De school dekt met die kopiekosten andere verdoken kosten”, vermoedt een ouder. “Andere scholen denken gelukkig wél aan de portemonnee van ouders. Die organiseren een tweedehandsverkoop of de ouderraad zoekt mee naar oplossingen om de kosten te verlagen”, zegt eCOB.

Ook digitaal is duur

Ouders zijn ook bezorgd om de digitale kost op school. Ze geven aan dat digitale leeromgevingen ongemerkt extra kosten meebrengen voor ouders. “Hun kinderen krijgen veel taken via Smartschool. Die moeten ze thuis afdrukken”, getuigt een ouder. Leerlingen gebruiken steeds meer laptops en tablets op school. “Als wij die kost moeten dragen, is dat een extra hap uit ons budget”, vreest een ouder. “Nochtans kan digitalisering de kosten van bijvoorbeeld schoolboeken drukken”, reageert eCOB. “Maar als je digitale kosten verhaalt op ouders, bedreigt dat de gelijke onderwijskansen en vergroot je nog de digitale kloof tussen leerlingen.”


Het grote verschil binnen eenzelfde studierichting bewijst dat niet elke school zich voldoende inspant om de kosten te beperken

Veerle Vyverman - eCOB

Meerdaagse uitstappen

De bedragen voor meerdaagse uitstappen zijn gepeperd. En die uitstappen worden elk volgend leerjaar duurder. “Eerst gaan de leerlingen op wijnuitstap in eigen land. Maar in het zevende jaar Drankenspecialisatie gaan ze naar Zuid-Afrika. Niet iedereen kan dat betalen”, zegt een ouder. Soms ontgaat ouders ook de didactische meerwaarde van zulke excursies. “Bij de uitstap naar Londen zaten ze langer op trein en bus dan dat ze de stad bezochten. Leerlingen leren meer op zo’n trip dan uit boeken, maar niet als je ze vrij laat rondlopen”, aldus een ouder.

sociale druk om hun kind te laten deelnemen, zeker als het merendeel van de klas meegaat. Zo vrijblijvend zijn die ‘facultatieve’ meerdaagse uitstappen dus niet. “Scholen moeten zich bezinnen over de meerwaarde van steeds duurdere reizen”, vindt eCOB. “Overleg met ouders en ouderraad is ook nodig.”

Oude taal, pittige prijs

Scholen variëren ook onderling enorm qua kosten. Dat kostenverschil ligt vaak aan een specifieke studierichting. Zo voerde een ouder met een kind in het derde jaar Audiovisuele technieken een kost van 1795 euro in, terwijl een derde jaar Humane Wetenschappen een andere ouder maar 107 euro kostte.

Maar er is meer aan de hand. In het onderzoek duiken bij de details binnen elke studierichting een aantal opvallend hoge bedragen op die niets met werkmaterialen of specifieke kledij te maken hebben. Zo zitten de hoogste uitgaven in het aso bij de studierichting Latijn. Die richting heeft weinig extreme kosten voor basismaterialen maar is toch duur. Een ouder gaf een meerdaagse uitstap van 585 euro in voor een kind in het derde jaar, een andere voerde 627 euro in voor een zesdejaars.

Transparant

“Scholen zijn op dit moment verplicht om zich in te spannen om de kosten voor de ouders te beheersen”, zegt eCOB. “Er zijn ook heel wat scholen die dat nu al goed doen en waar de ouders zeer tevreden zijn. Maar het grote verschil in schoolkosten binnen eenzelfde studierichting bewijst dat dat niet overal het geval is.”

eCOB pleit daarom voor een verplicht transparant kostenbeheersingsbeleid in elke Vlaamse secundaire school. “Communiceer goed met je ouders. Zij moeten uiteindelijk hun portefeuille bovenhalen. Ze mogen dan ook weten waar hun geld naartoe gaat. Het is bovendien hun recht dat de school zuinig en verantwoord omspringt met dat geld. Streef je naar gelijke kansen voor élke leerling? Dan is het onverantwoord dat in 2014 het prijskaartje van de school het talent van de leerling in de weg staat.”

Achtergrond

Het expertisecentrum ouderbetrokkenheid of eCOB is het gezamenlijk initiatief van de 3 ouderkoepels in Vlaanderen: GO! ouders, KOOGO en VCOV. eCOB vroeg in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming aan 200 ouders om een schooljaar lang (2012-2013) een schoolkostendagboek bij te houden. De peiling biedt een unieke kijk op hoe ouders schoolkosten ervaren.

Lees meer op ouderbetrokkenheid.be.