Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

Voor de crisis: “Alles begint met een draaiboek”

  • 15 januari 2017
  • 2 minuten lezen

“Man, wat ben jij toch een zwartkijker”, reageerde een collega toen preventieadviseur Chris Chantrain 10 jaar geleden startte met een draaiboek voor crisisaanpak en -communicatie op school. Intussen zien zijn collega’s de meerwaarde van zo’n noodplan in.

Chris Chatrain
Chris Chantrain: “Je kan niet voorbereid zijn op élke crisissituatie. Daar moet je je bij neerleggen.” – Chris Chantrain, voltijds coördinerend preventieadviseur

Kleine bom

Chris Chantrain: “Een paar jaar geleden was er picrine-alarm in een chemielokaal. Op zich vormt dat goedje geen probleem, maar gekristalliseerd wordt het een kleine bom. Ook in een van onze scholen stond zo’n flesje. Je moet dan geen paniek zaaien, maar dat flesje moet wel weg. En daar moet DOVO voor komen. Plots stond daar een journalist: ‘Moeten jullie de school nu niet ontruimen?’ Met een draaiboek of noodplan ben je voorbereid, ken je de te nemen maatregelen en vind je meteen dat ene telefoonnummer dat je nodig hebt.”

Warm water

Chris Chantrain: “Ik ben op dit moment coördinerend preventieadviseur voor de Gemeenschappelijke Interne Dienst Antwerpen & Periferie. Goed voor 25 scholen, ongeveer 3000 werknemers en bijna 16.000 leerlingen. “Met hoe meer je bent, hoe meer risico’s er zijn. Mijn werk is niet brandjes blussen. Een overkoepelende voltijdse preventieadviseur vermijdt dat elke school telkens weer het warm water uitvindt.”

Op maat

Chris Chantrain: “Als je een draaiboek maakt, denk je al eens op voorhand na: wat kan er in onze school allemaal gebeuren? En dat is voor elke school anders. Zo lopen er in de buurt van een school pijpleidingen van de haven van Antwerpen naar Duitsland en Wallonië. Wat als daar iets fout mee loopt? We hebben scenario’s uitgewerkt, lijsten gemaakt van de noodnummers en het netwerk, evacuatiescenario’s bedacht en alle betrokkenen bij de school in kaart gebracht. Dat zijn niet alleen de ouders en de leerlingen, maar bijvoorbeeld ook de buren in de straat.”

Externe specialisten

Chris Chantrain: “Bij het managen van schooloverstijgende crisissituaties (bv. terreurdreiging) is de plaatselijke overheid vaak een belangrijke speler. In elke gemeente is er een ambtenaar noodplanning. Het is belangrijk dat de school hem kent en vice versa. Je kan te allen tijde een beroep op zijn kennis en netwerk doen bij crisissituaties. Bijvoorbeeld bij het installeren van een callcenter als de telefoonlijnen van de school overbelast raken door ongeruste ouders.”

“Het is niet genoeg om alles op papier op een rijtje te hebben. Minstens één keer per jaar moet je met de belangrijkste partners, zowel intern als extern, rond de tafel gaan zitten. En je plannen ook oefenen, mét de hulpdiensten en lokale overheden. Zij zijn daarvoor vragende partij. Hoe beter je elkaar kent, hoe vlotter de hulpverlening en ondersteuning zal gaan als het ‘voor echt’ is.”

Bianca De Wolf

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter