Gepubliceerd op
Specialist

“Scholen gebruiken rekening om leerlingen te selecteren”

“Sommige scholen drukken bewust hun kosten níet”, zegt Steven Groenez. Hij is specialist onderwijsfinanciering, met bijzondere aandacht voor sociale ongelijkheid. “Maar die extreme schoolfacturen moeten eruit.” Dat stelt hij naar aanleiding van het schoolkostenonderzoek van de ouderkoepels.

Kunnen scholen niet zelf instaan voor een aantal kosten?

Steven Groenez: “Scholen beslissen autonoom in hoever ze hun werkingsmiddelen gebruiken om de kosten voor ouders te beperken. Daarom heeft de overheid het ook zo moeilijk om vooruitgang te boeken op het vlak van kostenbeheersing. Er zijn richtlijnen en praktijkvoorbeelden van de Koning Boudewijnstichting, SOS Schulden op School of Netwerk tegen Armoede. Maar scholen pikken die info niet voldoende op. Dat gebeurt soms doelbewust, omdat ze een bepaald publiek willen vermijden door níet aan de kosten te werken.”

Wat met ‘schoolexterne’ kosten zoals vervoer of computer?

Steven Groenez: “Verwacht inderdaad niet dat alleen een maximumfactuur in het secundair soelaas zal brengen. Een aanzienlijk budget gaat naar andere dingen. Zo vallen kso-scholen duurder uit voor ouders, alleen al omdat er niet zo veel zijn en ouders dus meer vervoerskosten hebben. Ook de digitalisering van het onderwijs jaagt ouders op kosten. Hier ligt wél een van de grootste uitdagingen voor de overheid: daarin investeren door meer werkingsmiddelen te geven. Want je mag de digitale kost niet volledig verhalen op ouders.”


Scholen moeten minder speelruimte krijgen om onder het mom van ‘betere kwaliteit’ de kosten hoog te houden

Steven Groenez - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven

Moeten dure meerdaagse uitstappen verdwijnen?

Steven Groenez: “De bedragen zijn vandaag in elk geval te hoog, zeker in de derde graad. Maar het is heel dubbel: ouders klagen over de grote kost, maar willen toch dat de traditie van zo’n afsluitende reis in groep behouden blijft. Het is positief dat sommige scholen zulke excursies verplichten, maar alleen als ze daaraan overleg met ouders, spaarsystemen, sociale fondsen en collectieve acties koppelen. Zo blijven die uitstappen voor iedereen haalbaar. Voorwaarde is ook dat de school open, tijdig en laagdrempelig communiceert over mogelijke oplossingen.”

Hoe krijgen scholen de schoolfactuur naar omlaag?

Steven Groenez: “De gemiddelde kost per jaar voor een leerling secundair bedraagt ongeveer 1000 euro. Maar dat is een gemiddelde: in veel scholen is het minder, in veel scholen ook een pak meer. Werken aan kostenbeheersing betekent vooral dat die extremen eruit gaan. Scholen moeten minder speelruimte krijgen om onder het mom van ‘betere kwaliteit’ de kosten hoog te houden. Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen past op dit moment op eigen houtje in de eerste graad een maximumfactuur van 150 euro toe. Het is dus wel degelijk haalbaar. Scholen hebben er ook geen belang bij om de kosten voor ouders de pan te laten uitswingen, om dan vast te stellen dat facturen onbetaald blijven.”

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 51.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...