Vlaanderen
Klasse.be

Tips

Hoe maak je jongeren weerbaar voor extremisme?

  • 28 maart 2016
  • 2 minuten lezen

Weerbare kinderen zijn veerkrachtige kinderen. Om extremisme te bestrijden, maken we leerlingen het best kritisch, trots, assertief en positief.

1. Leer ze kritisch zijn

Jongeren die radicaliseren, zijn vaak kwetsbare jongeren. Het is dus zinvol om in een vroeg stadium hun weerbaarheid te versterken. Leer jongeren bv. kritisch omgaan met informatie (bronnenonderzoek) en sociale media, met groepsdruk en agressie. Zo kunnen ze om met radicale boodschappen die geweld aanvaarden, goedkeuren of aanmoedigen. Een veerkrachtige jongere leert ook hulplijnen zoeken en kan zijn eigen persoonlijke keuzes maken.

2. Laat ze schitteren

Adolescenten zijn op zoek naar een zelfbeeld waarop ze trots kunnen zijn. Ze willen gewaardeerd en bewonderd worden. Syriëstrijders, maar ook extremistische dierenrechtenactivisten bijvoorbeeld, zien zichzelf als idealisten, niet als terroristen. Zoek alternatieve kansen voor jongeren om uiting te geven aan hun idealisme, om zich in te zetten tegen onrecht, om zich te profileren als moedig, sterk en offervaardig zonder dat ze zichzelf of hun omgeving daarmee kwaad berokkenen.

3. Leer ze opkomen voor hun mening

Train de leerlingen in geweldloze communicatie zodat ze op een geweldloze manier leren opkomen voor hun rechten en hun mening.

4. Hou een positief toekomstbeeld voor

Veel radicale ideeën ontstaan uit frustratie: het gevoel er niet bij te horen, discriminatie, vernedering, sociale achterstelling … Uit compensatie willen sommige jongeren held of martelaar worden. Moslimjongeren hebben nood aan een positief toekomstbeeld. Vecht zelf ook tegen discriminatie. Door een uitgesproken antiracistische houding, verzet tegen islamofobie op school, of door bv. een goede aansluiting van afgestudeerden op de arbeidsmarkt (bv. oud-leerling die getuigt, VDAB …) Deel je overtuiging dat het mogelijk is dat ze in onze samenleving een plaats hebben en kansen zullen krijgen.

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter