Gepubliceerd op
Schooltips

Een infectieziekte op school. Wat nu?

Elke school kan te maken krijgen met een infectieziekte. Wie zo’n besmettelijke ziekte heeft opgelopen, moet zo snel mogelijk de directeur inlichten om verdere verspreiding te voorkomen. Welke volgende stappen moet je als school ondernemen bij een dergelijke crisis?

 

 1. Wettelijke meldingsplicht

 2. Alle infectieziekten opgesomd in deze lijst moeten binnen de 24 uur vanaf het eerste vermoeden wettelijk gemeld worden. Heb je een vermoeden van een ernstige infectie die niet in de lijst voorkomt en die volgens je objectieve inschatting een epidemisch karakter dreigt aan te nemen, meld je dat het best ook.

  Interne melding

  Let op: als directeur kan je in geen geval initiatief nemen zonder voorafgaand overleg met de CLB-arts. Je neemt contact op met het CLB, zodra:

  • je verneemt dat een leerling of personeelslid door een besmettelijke ziekte is aangetast;
  • je vermoedt dat een leerling of een personeelslid aan een van die besmettelijke ziekten lijdt;
  • je verneemt dat een van die besmettelijke ziekten werd vastgesteld in het huis van een van de leerlingen of van een lid van het schoolpersoneel.

  Licht in bovenstaande gevallen ook de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer in.

  Enkel in overleg met de CLB-arts zet je verdere stappen. Roep het crisisteam samen indien nodig.

  Externe melding

  In overleg met de CLB-arts verwittig je de arts infectieziekten van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de provincie.. De contactgegevens voor jouw provincie vind je hier.

  Buiten de kantooruren bel je het permanentienummer: 02 512 93 89.

   

 3. School sluiten

 4. Soms moet een klas of een school zelfs worden gesloten ten gevolge van een besmettelijke ziekte. In zo’n geval moet de directeur van de school, in overleg met CLB:

  • de aandacht van de ouders vestigen op het mogelijke besmettingsgevaar;
  • de ouders duidelijk maken welke voorzorgsmaatregelen ze kunnen nemen;
  • het sluiten van de school of klas onmiddellijk melden aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming.

  Je kan de school of de klas pas na de instemming van de arts infectieziekten van het Agentschap Zorg en Gezondheid opnieuw openen.

   

 5. Wat doet het CLB intussen?

 6. Als er bij een leerling of een personeelslid een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, kan het CLB 3 soorten maatregelen treffen:

  • maatregelen die betrekking hebben op de zieke leerling of het zieke personeelslid van de school;
  • maatregelen die betrekking hebben op de leerlingen of de personeelsleden die in contact zijn gekomen met de zieke thuis;
  • algemene preventieve maatregelen.

   

 7. Je crisiscommunicatieplan treedt in werking

 8. Alle directe betrokkenen, leerlingen en ouders, leraren en andere medewerkers moet je zo snel mogelijk inlichten over de ernst van de feiten en wat de school doet om de besmetting in te dijken. Ook de (regionale) pers komt misschien met vragen. Bereid je daar samen met het crisisteam op voor. Over de inhoud van je communicatie overleg je met de CLB-arts. Deze 20 vuistregels voor crisiscommunicatie helpen je op weg.

  Hier vind je een voorbeeldbrief om ouders te informeren.
   
  Meer info over wat te doen bij een infectieziekte op school vind je in het Canvas Intern Noodplan voor Scholen en Internaten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming.

Dit artikel heeft als onderwerp Dit artikel is interessant voor een

Ben jij klaar voor een crisis op school?

 • 6 echte verhalen van directeurs
 • tips die jou en je team sterker maken
 • wacht niet met lezen tot het gebeurt