Gepubliceerd op
Schooltips

Voedselvergiftiging op school: wat moet je doen?

Ook scholen die geen warme maaltijden serveren, kunnen te maken krijgen met een voedselvergiftiging. Denk maar aan de jaarlijkse hotdogverkoop, wafelenbak, eetfestijn … Of wanneer je leerlingen elders eten tijdens een buitenschoolse activiteit. Ben jij voorbereid op dat soort crisis en weet je wat te doen?

cafetaria school

Procedure

 • Zodra je vaststelt dat een ongewoon groot aantal leerlingen en/of personeelsleden van de school zich niet goed voelt, last heeft van buikkrampen, misselijkheid en/of braakneigingen na hetzelfde gegeten of gedronken te hebben, neem je contact op met de schoolarts of een huisarts uit de omgeving. Hij/zij zal een beslissing nemen rond de verdere aanpak.
 • Het is goed om op dat moment het crisisteam al samen te roepen. Want je zal sowieso stappen moeten zetten qua crisiscommunicatie: alle betrokkenen (ouders van leerlingen, personeel) verwittigen en informeren, eventueel de pers te woord staan …
 • In ernstige gevallen moet je direct de hulpdiensten verwittigen. Het is de verantwoordelijke arts die dan eventueel het medisch rampenplan kan afkondigen.
 • Verwittig onmiddellijk de Provinciale Controle Eenheid (PCE) telefonisch en schriftelijk (het formulier en de gegevens van de PCE van jouw provincie vind je hier ).

 

Bij ziekenhuisopname

 • Het kan dat de arts beslist om de betrokken leerlingen en/of personeelsleden naar verschillende ziekenhuizen te laten voeren. Het is aan de school om dan zo snel mogelijk de ouders te verwittigen en hun mee te delen in welke ziekenhuizen de slachtoffers zijn opgenomen.
 • Daarna is niet langer de directeur woordvoerder naar de pers toe, maar wel de woordvoerder van de desbetreffende ziekenhuizen of de verantwoordelijke arts van het medisch rampenplan. Enkel zij mogen communiceren rond de medische toestand van de slachtoffers.

 

Onderzoek

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketentwareninspectie (FAVV) zal een onderzoek starten naar de oorzaak van de drank- of voedselvergiftiging. Zodra de oorzaak gekend is, deel het FAVV die mee, net als de nodige maatregelen.

Wees voorbereid op dit onderzoek. In de school moet je een aantal principes inzake voedselveiligheid in acht nemen o.a. controle op de voedselveiligheid (autocontrole).
 

Communicatietips

 • De hoofdboodschap naar alle betrokkenen is: een bondige omschrijving van de feiten, met nadruk op de snelheid van hulpverlening. Geef ook een korte beschrijving over de goede hygiëne op school. Verwijs naar het onderzoek voor de werkelijke oorzaak. Hier kan je een voorbeeldbrief vinden hoe je ouders en leerlingen informeert.
 • Als er nog niets bekend is over de oorzaak van de drank- of voedselvergiftiging, laat je dan ook niet door de pers verleiden daarover uitspraken te doen. Zeg in dat geval dan dat je nog niet over de nodige informatie beschikt en dat je ze zo snel mogelijk verder zal informeren.
 • Probeer de leerlingen zo veel mogelijk af te schermen van de pers. Emotionele of foute reacties kunnen de zaak alleen maar opblazen en ervoor zorgen dat onjuistheden verteld worden. Zorg eventueel voor extra toezicht aan de schoolpoort.
 • Zorg dat binnen de school iemand aangesteld wordt die toezicht houdt op de etenswaren die in de school verkrijgbaar zijn. Journalisten gaan daar in tijden van crisis zeker vragen over stellen.

Ben jij klaar voor een crisis op school?

 • 6 echte verhalen van directeurs
 • tips die jou en je team sterker maken
 • wacht niet met lezen tot het gebeurt