Gepubliceerd op
Mag dat?

Mag de school ouders verplichten om solidariteitsbijdrage te betalen?

in onze school vragen we 10 procent extra bij elke rekening (boeken, uitstappen …). Hiermee betalen we onbetaalde rekeningen van minder gegoede ouders betalen. Mag dat?

Directeur Wim

Nee

Secundaire scholen mogen aan ouders kosten doorrekenen voor didactisch materiaal, bepaalde onderwijsactiviteiten en diensten. Maar de aangerekende kosten moeten wel effectief voor de individuele leerling gemaakt zijn en beantwoorden aan de werkelijke kost. Voor boeken, materialen … mag de school zeker niet boven de marktprijs gaan.

Bij de start van het schooljaar moet de inrichtende macht bovendien in overleg met de schoolraad een lijst van de bijdragen voor de ouders vastleggen en deze bijdrageregeling schriftelijk (bijvoorbeeld via het schoolreglement) bekendmaken aan de ouders.

Je school kan op dezelfde manier, na overleg met de schoolraad, specifieke maatregelen voor financieel minder gegoede gezinnen nemen. Ze kan bijvoorbeeld kortingen bij groepsaankopen niet volledig doorrekenen om een reserve aan te leggen voor ouders voor wie de schoolkosten te hoog zijn. Zolang de school dat aanbiedt aan een prijs lager of ten hoogste gelijk aan de marktprijs, geldt dat niet als een afgedwongen sociale bijdrage.

Voor extra-murosactiviteiten is er geen winkelprijs als referentie. Maar de schoolraad moet de kostprijs goedkeuren; de school moet deze ook kunnen verantwoorden. Hebben ouders vragen over bepaalde uitgaven, dan kunnen ze aan de school een detail van de aangerekende kosten vragen. Wil of kan de school dit niet bezorgen, dan kunnen ouders ook een formele vraag aan de Commissie Zorgvuldig Bestuur stellen of eventueel een klacht bij de Commissie indienen.

Wat kost naar school gaan? Lees het op Onderwijs.vlaanderen.be.

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 51.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...