Vlaanderen
Klasse.be

Schooltips

Verminder je schoolkosten in 7 stappen

  • 26 februari 2018
  • 3 minuten lezen

Klinkt er op school gemor van leerlingen en ouders over duur materiaal, boeken en schoolreizen? Met een doordacht schoolkostenbeleid kan je de kosten voor ouders aanzienlijk verminderen. Colette Victor van Welzijnszorg legt uit hoe je in 7 stappen tot zo’n beleid komt.

portret Colette Victor van Welzijnszorg

1. Richt een werkgroep op

Een werkgroep ‘Schoolkosten’ is een eerste stap naar een echt schoolkostenbeleid. Daarin zitten het best ook leraren en ouders. Betrek niet alleen middenklasse- maar ook kwetsbare ouders. Zij weten het best wanneer een schoolrekening moeilijk te begrijpen is of wat het beste moment is om een rekening te versturen. Heb je een GOK-team? Zij bundelden vast al heel wat materiaal rond schoolkosten en kansarmoede.


2. Analyseer je eigen school

Voor kansarmoede bestaat geen one-size-fits-all oplossing. Elke school is anders, dus is het belangrijk om – met het hele team of met de werkgroep ‘Schoolkosten’ – stil te staan bij je eigen context. Hoeveel leerlingen leven in armoede? Uit welk milieu komen de leraren?

Op welke vlakken houden al jullie rekening met kansarmoede, waar kunnen jullie vooruitgang boeken? Zijn er zaken die gevoelig liggen, zoals de jaarlijkse Romereis (onbetaalbaar voor sommige leerlingen, een geliefde traditie voor anderen)? Zo ontdek je snel je verbeterpunten.


3. Neem structurele maatregelen

Een vriendenkring die af en toe bijpast is een fijn initiatief, maar vaak volstaat zoiets niet (meer). Structurele veranderingen helpen alle leerlingen écht vooruit. Pak bijvoorbeeld dure schoolreizen aan of leer je team op welke signalen zij moeten letten bij de inschrijvingen.

Bedenk wel: je kan niet alles tegelijk aanpakken. Stel prioriteiten en maak een stappenplan op, gespreid over het hele schooljaar of langer. Brugfiguren uitnodigen, een solidariteitsfonds uitwerken, samenwerken met externe partners … zijn dingen die je beter verderop in het traject plant.


4. Motiveer elke leraar

Een schoolkostenbeleid werkt pas echt als elke individuele leraar inspanningen doet om de kosten voor zijn klas of vak zo laag mogelijk te houden. Moeten je leerlingen al het materiaal aankopen, of kunnen ze het ook huren? Gebruik je dat handboek eigenlijk? En telkens zo’n pak reservekopieën, is dat nodig?

Een leraar die door een middenklassebril kijkt, zal zich deze vragen niet snel stellen. Daarom is het belangrijk om het hele schoolteam degelijk en regelmatig over kansarmoede te informeren, via vormingen en op personeelsvergaderingen.


5. Communiceer respectvol naar ouders

Een duidelijke schoolrekening heeft een positief effect. Laat ouders aan het begin van het schooljaar weten hoeveel ze moeten betalen, wanneer en waarvoor. Vermeld ook bij wie ze terechtkunnen met betalingsproblemen.

Maak die persoon een vast aanspreekpunt: deel zijn of haar telefoonnummer en e-mail, zorg voor een wekelijks contactmoment op school, geef ouders een foto zodat ze hem of haar herkennen. Als ouders zich veilig voelen, durven ze gemakkelijker over hun financiële situatie te praten.


6. Bouw een netwerk uit

Externe partners kunnen je armoedebeleid versterken. Praat met lokale armoedeorganisaties. Misschien werken ze rond onderwijs, of willen ze dit doen? Heeft het CLB een ervaringsdeskundige die je briefwisseling of onthaal onder de loep kan nemen? Wat doet het OCMW? Waarvoor kan je terecht bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)? Welke activiteiten organiseert het buurthuis? Waar bieden ze huiswerkbegeleiding aan? Welke dokters/tandartsen werken aan de derdebetalersregeling?


7. Hou de leerling erbuiten

De schoolfactuur is iets tussen de school en de ouders. Geef geen onbetaalde facturen mee naar huis, vraag niet tijdens de les naar geld en laat een leerling zeker niet achter als een uitstap niet is betaald. De leerling mag geen kind van de rekening worden.

‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’ motiveert scholen om een strak en respectvol armoedebeleid te voeren. Op hun website vind je tips en goede praktijken.

Kyra Fastenau

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter