Vlaanderen
Klasse.be

Verhaal

“Durf innoveren als startende leraar”

  • 8 februari 2017
  • 3 minuten lezen

Startende leraar Heidi (37) durft innoveren. Na jaren in de privésector, gaat ze een avontuur aan in de nieuwe schooltak OV4 type 9 van secundaire school Woudlucht in Kessel-Lo. Ze stimuleert er co-teaching en co-learning bij collega’s en leerlingen.

Startende leraar Heidi
Heidi – leraar

Hoe hard kan of mag je vernieuwen als nieuwkomer?

Heidi: “Eerst en vooral, je moet niet vernieuwen om te vernieuwen. Maar als je een bepaald idee hebt waardoor alles efficiënter verloopt, dan mag je dat niet inhouden, vind ik.

Zo heb ik een collega die bijna op pensioen gaat geleerd hoe hij testen kan afnemen in Google Forms. Je moet daar tijd voor vrijmaken, de eerste weerstand laten overwaaien en samen zo’n test opstellen.

Daarna zag mijn collega in dat leerlingen meteen feedback krijgen op hun test-antwoorden, dat het kinderen met dyslexie helpt en dat er minder verbeterwerk is. Nu gaat hij er zelf mee aan de slag. Ik blijf natuurlijk altijd beschikbaar als hulplijn.”

Welke nieuwe impuls bracht je binnen als starter?

Heidi: “Ik werk vakoverschrijdend en klasoverschrijdend tegelijk. Ik werk graag samen met mijn collega’s. Zo leer ik het snelst bij en pik ik nuttige zaken op om mee te nemen in mijn lessen. Als we de leerlingen over verschillende klassen en studierichtingen samen aan projecten laten werken, dan leren zij ook van elkaar.

Ik volgde rond co-teaching en co-learning de online bijscholing Co-Lab van de European Schoolnet Academy, om mijn aanpak op school goed voor te bereiden. Dankzij die bijscholing heb ik nu een netwerk uitgebouwd van gelijkgestemden, waar ik terecht kan voor tips en goede praktijkvoorbeelden.”

Hoe verloopt die co-learning precies?

Heidi: “Ik maak eerst en vooral gebruik van de talenten van de leerlingen. Wie werkt graag visueel, wie is goed in tekst, wie knutselt graag? Zo weet ik hoe ik mijn leerlingen kan motiveren om in ons project te stappen.

Daarnaast schotel ik ze het liefst een project voor dat nuttig is en gekoppeld is aan de echte wereld. Zo laten we hier de mannen van Land en Tuinbouw paasbloemen kweken die de leerlingen van Handel moeten verkopen.

Nog een andere klas werkt een promofilm uit tijdens PAV. Daar is heel veel overleg voor nodig buiten de schooluren en schoolmuren. Maar de leerlingen zetten enorme stappen vooruit, en daar is het mij om te doen.

Botst het niet met collega’s die terughoudend zijn rond innoveren?

Heidi: Je hebt altijd collega’s met wie het beter klikt dan met anderen. Maar je kan altijd heel duidelijk je doel uitleggen. Wat wil ik bereiken? En daarnaast medestanders zoeken. Ik ben ook bereid tot co-teaching. Mee in de les duiken van een collega? Graag. En dan iets belangrijks dat we heel vaak vergeten: elkaar complimenten geven. Dat kan heel eenvoudig. Eens een koffie binnenbrengen op een onverwacht moment bijvoorbeeld.”

Sta je als starter niet vaak alleen voor moeilijke situaties?

Heidi: “Ik heb Anton, mijn leercoach hier op school. Hij observeert mijn lessen geregeld en stuurt bij waar nodig, begeleidt me met het leerplan en jaarplan. Af en toe geeft hij tegengas, als ik ‘alweer’ met een nieuw project aankom. Dan geeft hij het advies om een idee een tijdje in de koelkast te stoppen en te wachten op het juiste moment.

Ik onderschatte het administratieve werk. Maar ook daar durf ik hulp vragen aan mijn collega’s. Zo kan ik het vanaf de eerste keer meteen juist doen.”

Op wie kan je nog allemaal rekenen als starter?

Heidi: “Ik steun op mijn vakgroep om te checken of alles volgens het leerplan verloopt. Ik merk dat starters geen hulp durven vragen. Dat vinden ze ‘falen’. Dat is jammer. Durf innoveren. En als je faalt? Dan gaat het volgende keer beter.

Wekelijks zitten wij met het OV4-kernteam samen om de algemene werking en klasoverkoepelende zorgvragen aan te pakken en bij te sturen. Daarnaast is er elke week klassenraad om de onderwijsbehoeften en planmatige aanpak per leerling te bespreken of te evalueren. Ook met het bredere hulpverlenende netwerk, met CLB en ouders is duurzaam overleg van cruciaal belang.

Zo werken we handelingsgericht op school, waardoor we beter kunnen inspelen op wat elke leerling nodig heeft.”

Stijn Govaerts

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter