Gepubliceerd op
Tips

Crisis op school: stappenplan voor de leraar

Een crisis komt altijd onverwacht en zorgt voor chaos op school. Voorbereid zijn is dus cruciaal, ook als individuele leraar. Zo kan jij een crisissituatie vlugger inschatten en efficiënter handelen. Als elke leraar zijn eigen rol en taken en die van de collega’s goed kent, zal een school een crisis beter kunnen afhandelen.

Wees voorbereid op elke crisis

 • Zorg ervoor dat je weet wat je moet doen en wie je moet contacteren bij elk soort van crisis (een ongeval in het werkhuis of tijdens een uitstap, een zelfdoding op school …). Dat staat in het noodplan van de school.
 • Check of je de noodnummers en het telefoonnummer van de school kent en altijd bij de hand hebt. Sla ze op in je telefoon.
 • In de eindtermen veiligheid en hygiëne op school vind je aanknopingspunten om ook met de leerlingen noodsituaties vooraf te bekijken. Er is trouwens vaak een link met fysica, biologie, aardrijkskunde, godsdienst of zedenleer.

Een crisis doet zich voor: stappenplan

Eerste dagen

 • Verzamel de leerlingen in een rustig en warm lokaal en voorzie eten en drinken. Laat de leerlingen dicht bij elkaar zitten.
 • Geef zo veel mogelijk en precieze informatie. Draai niet om pijnlijke feiten heen. Als er nog twijfel is, zeg dat dan ook.
 • Laat je leerlingen ventileren. Leerlingen die heel emotioneel zijn, kunnen eventueel apart opgevangen worden door een CLB-medewerker of een externe hulpverlener.
 • Laat je leerlingen nadenken over wat ze zelf kunnen doen om de gebeurtenis te verwerken en stel materiaal ter beschikking (kaarsen, foto’s, kleurpotloden …).
 • Spreek af wat de leerlingen later nog willen doen (bezoek brengen aan de ouders van het slachtoffer, iets maken in de praktijkles, ballonnen oplaten …).
 • Schort de lessen op voor een rustige activiteit (wandeling, bezinningsmoment).

Vergeet de kracht van een gewone les wiskunde niet

Rik Prenen - CLB-medewerker VCLB Limburg

Eerste weken – maanden

 • Geef info over waar leerlingen die het erg moeilijk hebben, terechtkunnen.
 • Hou leerlingen die zich heel sterk hebben gehouden in het oog. Vaak krijgen ze pas later een terugslag.
 • Kom geregeld op de crisis terug om je leerlingen te helpen alles te verwerken. Toon begrip voor verdriet, luister naar wat er onder je leerlingen leeft. Maak spanningen bespreekbaar.

Na enkele maanden

 • Verwijs leerlingen door die na een langere periode (6 maand à 2 jaar) de gebeurtenis niet goed verwerkt hebben.

 


 

Zorg voor jezelf

Als directeur of leraar moet je het hoofd koel houden en anderen steunen. Maar bij een erg ingrijpende gebeurtenis ben je ook zelf getroffen. Verlies jezelf niet uit het oog.

 • Schakel een collega in die kan meedenken, maar minder emotioneel betrokken is (collega-directeur uit de scholengemeenschap, leraar die pas in de school werkt …).
 • Creëer ruimte om je eigen emoties te ventileren. Sluit iedere vergadering af met de vraag hoe het gaat.
 • Roep beter te veel hulp in dan te weinig.
 • Zoek steun bij elkaar en bied elkaar een luisterend oor.
 • Zorg voor een uitlaatklep (hobby, familie …).
 • Vraag indien nodig professionele hulp, bijvoorbeeld psychologische begeleiding.

Ben jij klaar voor een crisis op school?

 • 6 echte verhalen van directeurs
 • tips die jou en je team sterker maken
 • wacht niet met lezen tot het gebeurt