Gepubliceerd op
Schooltips

Verbeter je evaluatiebeleid

Ben je op school wel goed genoeg bezig met het evalueren van de leerlingen? Met deze 5 tips heb je geen extra planlast, bewijs je je leerlingen een dienst en maak je je school kwalitatief sterker.

jongen maakt examen in de klast

Reflecteer

Vraag je af wat je met de evaluatie wil bereiken en ga na of dat lukt. Vooral die aspecten – doelgerichtheid en doeltreffendheid – blijken bij doorlichtingen vaak problematisch ingevuld. Dit zijn 2 van de 4 kwaliteitsaspecten op niveau van het schoolbeleid die bepalen hoe kwaliteitsvol de evaluatiepraktijk op school is. Werk die dus zeker uit.

Evalueer

Maak je leraren duidelijk op welke manier je wenst dat leraren hun evaluatie inrichten. Bepaal de hulpmiddelen om op te volgen of alles wat aan bod moet komen, aan bod komt (agenda, jaarplan …).

Motiveer

De klassenraad moet notulen bijhouden, waarin hij zijn beslissingen motiveert.

Bronnen

De onderwijsinspectie maakt tijdens een doorlichting op beleidsniveau gebruik van visieteksten, instructies voor de uitvoering van de evaluatiepraktijk, informatie van leerlingen en ouders over de evaluatiepraktijk en de notulen van de klassenraad.

Werk samen

Directies hoeven niet alleen in te staan om de evaluatiepraktijk op school te evalueren en verbeteren. Ook bijvoorbeeld de vakgroepen kunnen zich afvragen of ze goed bezig zijn.

 

Kwaliteitsvolle evaluatie

Er zijn 4 kwaliteitsaspecten op niveau van het schoolbeleid die bepalen hoe kwaliteitsvol de evaluatiepraktijk op school is.

 1. Doelgerichtheid

  Heeft de school een duidelijke visie op de evaluatiepraktijk? De leraren moeten weten waar de directie op wil inzetten en wat goede evaluatie volgens de directie inhoudt. Bijvoorbeeld: motiverend, wervend, gebaseerd op de 4 bovenstaande kwaliteitsaspecten.

 2. Ondersteuning

  Voorziet de school in ondersteunende maatregelen, waardoor leraren evalueren volgens de uitgewerkte schoolvisie en de hierboven genoemde kwaliteitsaspecten voor correcte evaluatie? De directie moet de leraren dus ook helpen de visie in de praktijk om te zetten, bijvoorbeeld door pedagogische ondersteuning en een goede vakgroepwerking.

 3. Doeltreffendheid

  Zijn de evaluatiegegevens valide en betrouwbaar? Evalueren we wat we moeten evalueren rekening houdend met de te bereiken onderwijsdoelen? Hebben we een correct beeld van wat leerlingen kennen en kunnen? Met andere woorden: ‘Zijn we goed bezig?’ Hiervoor kan je hetzelfde doen als de inspectie, namelijk naar de praktijk kijken door lessen te bezoeken, toetsen en examens te bekijken, met je leraren te spreken …

 4. Ontwikkeling

  Gebruikt de school evaluatiegegevens (eigen cijfers en documenten of externe gegevens) om de kwaliteit van haar onderwijs te verhogen? Een school beschikt daarvoor over veel gegevens. Belangrijke vragen zijn: Welke leerdoelen zorgen vaak voor problemen? Welke profielen van leerlingen falen vaak? Hoe komt dat? En wat kunnen we daaruit leren?

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 56.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...