Gepubliceerd op
Duiding

Wat als kinderen partnergeweld zien en horen?

Wanneer ruzie in geweld ontaardt, wacht kinderen een leven van angst, stress, verwarring en loyaliteitsconflicten. Ze kunnen ooggetuige zijn, maar ook oorgetuige. Voor 1 op de 3 heeft dat levenslange gevolgen.
 

Partnergeweld is meer dan slaan en schoppen

Partnergeweld komt voor in alle sociale klassen en neemt verschillende vormen aan:

 • Fysiek geweld: slaan, schoppen, dooreen schudden, bij het haar trekken, met een sigaret verbranden, verwonden, met voorwerpen gooien …
 • Psychisch geweld: verbaal afstraffen, bedreigen, dreigen om de kinderen iets aan te doen, (publieke) vernederingen, sociaal isoleren, dreigen met zelfmoord, afwijzen …
 • Seksueel geweld: dwingen om bepaalde seksuele handelingen te ondergaan, verplichten te kijken naar porno, ongewenste intimiteiten, verkrachting …
 • Economisch geweld: bewust financieel afhankelijk maken, niet in basisbehoeften voorzien …

 

Levenslange schade bij kinderen

De impact op kinderen die geweld zien of horen is volgens specialisten even ernstig als op kinderen die zelf mishandeld worden. 1 op de 3 getuigen van partnergeweld ondervindt er later gevolgen van. Bovendien vertonen ze op langere termijn dezelfde emotionele en gedragsproblemen als kinderen die zelf slachtoffer van mishandeling zijn geweest.

Bij peuters en kleuters: ontwikkelings- en gedragsproblemen

 • Ontwikkeling: de taalontwikkeling en het zindelijkheidsproces vertragen.
 • Gedrag: onrustig, agressief, driftbuien, minder interesse, minder plezier …
 • Emotioneel: angst om alleen te zijn, hevige reactie bij harde geluiden en hechtingsproblemen.

Bij lagereschoolkinderen: vooral emotionele problemen

 • Emotioneel: minder vaardigheden om problemen op te lossen, trekken zich terug …
 • Gedrag: naar binnen gericht (depressie, negatief zelfbeeld, angst, faalangst …) of afreageren (agressief, pesten, vernielzucht, verzet tegen autoriteit, drugs- en alcoholproblemen …)
 • Fysieke klachten: hyperventilatie, hoofdpijn, buikpijn …

Bij jongeren: 3 groepen

 • Dadergedrag: vechten, vernielzucht, verbaal geweld, pesten, agressief, spijbelen …
 • Slachtoffergedrag: zelfmoordgedachten, zelfverminking, drugs- en alcoholproblemen, depressie …
 • Een deel van de jongeren ondervindt weinig gevolgen.

Volwassenen die partnergeweld hebben meegemaakt, kampen vaker met een laag zelfbeeld, hebben vaker problemen om zelf waardevolle relaties op te bouwen, hebben vaker een lager gevoel van eigenwaarde en respect. Bovendien maken ze meer kans om zelf geweld te plegen of mee te maken in relaties.
 

De leraar als schakel

Partnergeweld lijkt een probleem uit de persoonlijke sfeer en wordt door de buitenwereld vaak toegedekt. Niemand wil zich moeien. Nochtans is het nooit aanvaardbaar. Vaak blijven de geweldsituaties elkaar opvolgen tot er hulp komt van buitenaf. Leraren zijn soms de enige volwassenen die een kind nog vertrouwt of bij wie het zich veilig voelt. Daarom zijn zij een belangrijke partner in de aanpak tegen geweld.
 


Wat zegt de wet?

 • Geweld tussen partners is strafbaar.
 • Iedereen is verplicht hulp te bieden of in te roepen als iemand gevaar loopt. dat houdt niet in dat je verplicht bent een melding te doen bij de politie. Hulp bieden kan ook betekenen dat je naar het verhaal luistert, zoekt naar oplossingen, doorverwijst naar het CLB of gespecialiseerde hulpverlening, advies inwint …
 • Wie een probleem dat gevaar inhoudt onder tafel veegt en niets onderneemt, is strafbaar.

Waar is mijn
Lerarenkaart?