Gepubliceerd op
Blog

Zoveel onderwijsexperts en toch verdwalen

Leraar Charlotte fronst haar wenkbrauwen als ze de krant leest. Allerhande experts etaleren er hun kennis over onderwijs. Maar wat ben je daarmee als leraar? Charlotte Arnou is leraar PAV in BenedictusPoort Ledeberg en blogde een jaar voor Klasse.

Charlotte Arnou

Dé universele onderwijsformule bestaat niet

Charlotte Arnou

Verdwaald tussen waarheden

4 keer. 4 keer las ik het artikel. En 4 keer frons ik mijn wenkbrauwen al bij de eerste zin: ‘Dyslexie is te wijten aan slecht onderwijs’ (hln.be), aldus enkele Nederlandse proffen, aldus de journalist van Het Laatste Nieuws. Onderwijs is hot news de laatste weken: van de (non-)hervorming over gestandaardiseerde testen, dyslexie (bestaat het wel?) en adhd (wel, het bestaat!) naar een Nederlandse scholiere die ontgoocheld is omdat ze niets leert.

Dat van die dyslexie blijft hangen. Niet zozeer de zogenaamde vaststelling dat de leerkracht de boosdoener zou zijn, maar wel het gemak om met één misleidende krantenkop twijfel en wantrouwen te zaaien. En al blaas ik de frappante zin snel van tafel, toch knaagt de zelftwijfel: ben ik wel goed bezig voor mijn leerlingen met dyslexie? Tijdens mijn lerarenopleiding, meer dan 10 jaar geleden, liet ik me wijsmaken dat het lettertype en de lettergrootte een wezenlijk verschil konden maken voor een dyslectische leerling: Verdana, 12 ptn. werd de heilige oplossing. Tijdens een masteropleiding, 2 jaar geleden, besloot ik wijselijk te zwijgen. Ik vond dat niet echt terug in de wetenschappelijke databank, dat van Verdana, 12 ptn.


Ik zou zo graag schoolse beslissingen baseren op wetenschappelijk onderzoek maar ik vind de ingang niet.

Charlotte Arnou - leraar PAV

In hét artikel krijg ik nieuw advies om met dyslexie om te gaan: ouderwets stampen, dagelijks een dictee, veel spellingsregels. Drill-and-practice, dus. Oké. Hmm, oké? Het zal wel kloppen want de proffen hebben het gezegd, zegt de journalist van het populaire dagblad. Tot zover de inspanningen van zo veel collega’s om lessen aan te passen, examens mondeling te overlopen, creatieve werkvormen uit te werken … Oh, een maat voor niets dus. Wacht, er komt nuance aan. Onderaan hét artikel – hopen dat iedereen zover leest – schrijft de journalist dat veel pedagogen het in ons land niet eens zijn met de Nederlandse proffen. Dus dyslexie bestaat dus wel?

Back to basics! Wat beweren die proffen nu echt? Hoe is dat onderzoek verlopen? Wie hebben ze getest? Zat er (n)ergens een addertje onder het gras? Aan de poort van de vele waarheden staat een sleutelbewaarder. Ik heb geen sleutel. Die sleutels zijn vrij duur. Als leerkracht moet je het dus stellen met tweedehandsinformatie. Voorgekauwd en geïnterpreteerd door een journalist, een opportunist, een optimist, een realist, een …-ist. Velen leveren best wel kwaliteitsvol werk. Ze zorgen ervoor dat we door het bos de bomen nog zien – of was het nu omgekeerd? – en dat we gigantisch veel tijd besparen. De andere –isten willen (ons) iets verkopen: hun waarheid, hun letters, hun ideeën.


Hoe groot ook een krantenkop een waarheid predikt, er zit steeds een context rond. Die context mis ik, als leerkracht.

Charlotte Arnou - leraar PAV

Tegelijk is het niet eenvoudig. Onderzoek zelf is nu eenmaal ook niet eenduidig, een universele onderwijsformule bestaat niet. Lesgeven is mensenwerk dus maatwerk. Hoe groot ook een krantenkop een waarheid predikt, er zit steeds een context rond. Die context mis ik, als leerkracht. Ik zou zo graag in team schoolse beslissingen baseren op wetenschappelijke onderzoek in al zijn nuance, maar ik vind de ingang niet.

Misschien een cadeautip voor een eindejaarsgeschenk? Tot dan zal ik kritisch blijven lezen en luisteren naar die tweedehandsinformatie en reken ik erop dat die –isten de boodschap met al haar nuances doorvertellen aan ons. En voor mijn dyslexie-leerlingen: jullie zorgpas mag blijven liggen en ik geloof het best.

Charlotte

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.