Vlaanderen
Klasse.be

Doe het zelf

Checklist: is je school voorbereid op een zelfdoding?

  • 8 juni 2015
  • 1 minuut lezen

Weten jij en je collega’s hoe je reageert op het onderwerp ‘zelfdoding’? Vink aan welke uitspraken voor jouw school van toepassing zijn en ontdek of je school voorbereid is om gepast om te gaan met mogelijk suïcidaal gedrag.

Checklist zelfdoding

  • Bij het inschrijvingsmoment is er ook ruimte voor socio-emotionele info.
  • In onze school kunnen leerlingen zichzelf zijn, zich thuis voelen.
  • Onze school heeft een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding: warme klasleraren, zorgjuf of leerlingenbegeleider, projecten rond sociale vaardigheden en relationele vormingsdagen, leerlingenraad …
  • Onze leerlingen weten met wie ze kunnen praten als ze steun zoeken: klasgenoten, klasleraar, zorgleraar, leerlingenbegeleider, CLB-medewerker …
  • Onze school grijpt snel en adequaat in bij mogelijke problemen: praat met de leerling en zijn ouders.
  • De school werkt samen met het CLB en weet waarvoor ze daar terechtkan: als draaischijf naar meer gespecialiseerde hulp (Centra Geestelijke Gezondheid, jongerenadviescentra, psychologen of psychiaters).
  • Onze school volgt nascholing rond psychosociale problemen.
  • Onze school heeft draaiboeken voor crisissituaties, ook voor in het geval van zelfdoding. Het schoolpersoneel weet wat het moet doen.

Hoe meer je ja antwoordt, hoe meer je school voorbereid is om gepast om te gaan met mogelijk suïcidaal gedrag.

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter