Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

Efficiënt vergaderen met teamborden

  • 9 mei 2017
  • 4 minuten lezen

In het Stedelijk Lyceum Hardenvoort in Antwerpen vergaderen leraren elke donderdagochtend aan een teambord. Ze tekenen er de schoolvisie uit over evalueren, differentiëren, talenten of zorg. En ze vertalen die meteen naar praktische acties in de klas. Een doordachte vergadertechniek? Bekijk de video.

Bekijk de video: ‘Haal meer uit je vergadering op school: probeer het met dit teambord

Vergadertechniek: teamborden

‘Hoe voel je je nu?’ Die vraag is het startschot van elke nieuwe sessie teamborden met een kernteam van (meestal 6) leraren die (bijna) fulltime op school werken. Ze staan voor een bord vol post‑its in de gang van het gloednieuwe schoolgebouw.

Op het antwoord gaan de leraren niet dieper in. Wel op de vorderingen die iedere leraar maakte na de vorige sessie. Actie afgerond? Post-its schuiven van ’to do’ naar ‘doing’ en ‘done’. Deelnemers brengen daarna nieuwe doelen aan en er verschijnen verse post-its met nieuwe acties en deadlines.

Iedereen neemt taken op en het team benoemt zijn successen. Daarna zijn ze klaar met vergaderen, nog voor het eerste belsignaal de leerlingen naar hun klaslokalen jaagt.

Focus op didactiek

“Teamborden stimuleert leraren, over alle vakken heen, heel sterk tot samenwerken”, vertelt coördinator en leraar Nederlands Wendy. “Vorig jaar experimenteerden we er voor het eerst mee. Dit schooljaar gaan we daarmee verder. We willen nog meer inzetten op differentiëren, op samenwerken met de basisschool en op evalueren. Daarin kunnen we als team nog groeien.”

Door wekelijks te teamborden benutten leraren elkaars expertise en maken ze snelheid. De leraren merkten bijvoorbeeld dat leerlingen hun examenvragen niet goed genoeg lazen voor ze antwoorden neerschreven. Dat kwam op een teambordsessie.

“Op het bord koppelen we acties aan dat probleem”, zegt STEM-leraar Stefanie. “Wat kunnen we doen om leerlingen te helpen? Wie werkt individueel ideeën uit, verzamelt een denkgroep en geeft volgende sessie feedback of een plan van aanpak?”

In 15 minuten tijd weet iedereen wat er leeft op school.

Wendy Haepers
Leraar Nederlands

“Wat de examenvragen betreft: we beslisten dat alle leerlingen de eerste 10 minuten van de toets de instructiewoorden moeten aanduiden. En we werkten maatregelen op maat uit. Sommige leerlingen zetten we alleen om minder prikkels te krijgen, andere leggen toetsen vanaf nu af met hun gezicht naar de muur. Iedere leraar past dat vandaag toe, zo bouw je samen aan een sterk evaluatiebeleid.

“We focussen aan het bord op didactiek, zo professionaliseren we ons samen”, knikt coördinator Wendy. “Maar we hebben ook een luikje praktische zaken zoals studiereizen. Die post-its hangen onderaan op het bord. Niet toevallig. Vroeger bleven we in gezapige vakgroepvergaderingen rondjes draaien bij die praktische zaken. Tijdens het teamborden trappen we niet meer in die val.”

Samen zoeken, testen en bijsturen

Zorgt het teamborden niet voor extra werkdruk? STEM-leraar Stefanie vindt van niet. “We zijn gevormd in dat systeem en zien dat het werkt. Alle deelnemers nemen acties op waar ze zin in hebben. Plus: je moet niet in je eentje oplossingen zoeken. Het hele team zoekt mee, dat maakt het net zo sterk. Samen willen we op die manier het beste onderwijs uittekenen voor onze leerlingen.”

“Omdat het nog nieuw is, kan veel”, besluit coördinator Wendy. “We krijgen veel vrijheid om te testen. Merken we dat iets niet realistisch is, dan sturen we bij. Vorig jaar hadden we, als startende school met alleen een eerste jaar, maar 20 leerlingen. We beslisten op de bordsessies om leerlingen binnen te laten in de klassenraden. Of dat volgend jaar met meer dan 100 leerlingen nog te organiseren valt? Dat zullen we proberen.”

“Ook het bord zelf zit trouwens nog in testfase. Het kernteam ontwierp het zelf, maar de post-its blijven niet plakken. We moeten met punaises de briefjes op hun plek prikken. Daarom vragen we volgend jaar een nieuw bord (lacht).”

Geen teambord zonder kader

Dat nieuwe bord komt er wel. Directeur Frieda staat helemaal achter de methodiek en de visie achter teamborden. “De tijd dat de directeur top-down alles beslist en de leraren uitvoeren ligt achter ons. Gesprekken met Flanders Synergy versterken mijn opvatting. Mensen werken met goesting als ze kunnen samenwerken, autonomie krijgen en als hun competenties (h)erkend worden.

Daarom zijn mijn leraren samen verantwoordelijk voor zorg, differentiatie of taalbeleid. Want als je met een expert werkt, straalt de kennis niet door tot de klaslokalen. Maar als iedereen vanuit zijn klas werkpunten aanbrengt, meedenkt over acties en achter de oplossingen kan staan, wel. Lesvrije uren investeer ik niet langer in een individuele taal- of zorgexpert, maar wel in de leraren en een coach die hen kan aansturen aan het bord.”

Het teamborden leerde ze kennen via de Nederlandse Stichting Leerkracht (‘bordsessies’, ook gebruikt als vergadertechniek bij vakgroepen). “De methodiek past perfect binnen onze schoolvisie van samenwerken, eigenaarschap en transparantie, van mensen verantwoordelijk maken”, besluit ze. “Mijn rol is coachend, aan het teamborden neem ik niet actief deel. Het bord hangt in de gang. Ik kan passeren wanneer ik dat wil.”

De spelregels

  • Een vergadering aan het teambord duurt maximaal 15 minuten. Liefst minder.
  • Vergader rechtopstaand. Dat verhoogt de concentratie.
  • Start met de vraag hoe iedereen zich voelt. Maar ga er niet diep op in.
  • Feedback hoe ver je staat met de acties die je tijdens de vorige sessie opnam. Wat zijn je bevindingen, suggesties?
  • Formuleer nieuwe doelen (waar wil je dat het team aan werkt?). Koppel daaraan acties en leraren die verantwoordelijk zijn voor die acties.
  • Een verslag moet niet. Een foto van het bord vertelt alles.

Robin De Vries en Bart De Wilde

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Y

Yves Hanoulle

11 mei 2017

ik kan iedereen die dit wil doen, om te zoeken naar Eduscrum.
Scrum is een manier om teams beter te laten werken. Eduscrum doet dit voor onderwijs. Wordt al een paar jaar in Nederland gebruikt.

Reageren

Laat een reactie achter