Gepubliceerd op
Mening

“Dicht de digitale kloof in je school”

Nicolas Slabbinck

Klasfoto’s bestellen of oudercontact boeken: steeds meer scholen doen het online. Hoe voorkom je dat de digitale kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen (en hun ouders) vergroot? “Ga in direct overleg met de kansarmen zelf”, zegt Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede.
 
 
Jongeren moeten op school leren werken en omgaan met digitale media. Want je kan maar beter, wanneer je de schoolbanken verlaat, genoeg ‘knoppenkennis’ en mediawijsheid hebben om je in de digitale wereld uit de slag te kunnen trekken. Digitalisering binnen het onderwijs kan de digitale kloof – die er vandaag nog altijd is – helpen dichten. Jongeren kunnen op school leren werken met laptops, tablets … ook als ze die thuis niet hebben. Maar ook de digitale geletterdheid van ouders kan een boost krijgen als ze die leeromgeving via de school van hun kinderen leren gebruiken.

Ander gunstig neveneffect: je vergroot de ouderbetrokkenheid van mensen in armoede. Zo kunnen ouders de resultaten van hun kinderen makkelijker en beter opvolgen. Ook krijgen digitaal zelfredzame (jong)volwassenen betere toegang tot hun rechten, die steeds meer digitaal toegankelijk gemaakt worden. Denk daarbij aan de digitale loketten, doktersafspraken, aanmelden bij de VDAB, of een studietoelage aanvragen.


Volg het ritme van de kwetsbaarste gezinnen

Maar in de praktijk krijgen mensen in armoede vandaag vooral te maken met de perverse effecten van toenemende digitalisering. Als je als school ervoor kiest om digitaal te gaan, moet je zorgen dat dat voor iedereen haalbaar is. Digitalisering brengt immers allerlei al dan niet verdoken kosten mee. Leerlingen thuis laten oefenen op een leerplatform kan een meerwaarde hebben, maar niet als sommige gezinnen onvoldoende toegang hebben tot een computer of het internet. Als ‘scholen met de tablet’ niet zelf de tablets – indien nodig gratis – aanbieden aan de leerlingen, dan wordt dat een selectiemechanisme. Want een tablet aanschaffen is niet voor iedereen haalbaar.

Als je alle communicatie via een leerplatform laat verlopen, zonder ouders daarin te ondersteunen, vergroot de kloof tussen kansarme ouders en de school alleen maar verder. Schoolfoto’s aanbieden via een online winkel waar je bovendien kan kiezen tussen tientallen (dure) producten, brengt ouders die het financieel moeilijk hebben in een lastig parket ten aanzien van hun kinderen. En dan hebben we het er nog niet over of ze kunnen werken met die online betalingsmodule.

Ook oudercontacten kan je steeds vaker enkel nog digitaal reserveren door een tijdslot aan te duiden op Smartschool. Heel efficiënt, als je natuurlijk met Smartschool kan werken, over een smartphone beschikt met voldoende data, voldoende toegang tot het internet hebt. En daar knelt het schoentje. Het zijn precies de ouders die men ‘nooit ziet op oudercontacten’, die dan ook weer afhaken.


De beste manier om je beleid af te stemmen op kansarmen is in overleg met henzelf

Hoe praktisch ook, voer als school die tools nooit eenzijdig en van het ene op het andere schooljaar door. Communiceer met de ouders ook nog altijd op een ‘analoge’ manier. Zo vermijd je als school dat digitalisering kwetsbare gezinnen (verder) uitsluit. Daarmee kom je als school ook tegemoet aan de vraag van veel andere ouders.

Verenigingen waar armen het woord nemen zeggen zeker niet nee tegen digitalisering in het onderwijs. Maar ze willen wel dat het weloverwogen en op het ritme van de kwetsbaarste gezinnen gebeurt. Zo moeten digitale toepassingen voor iedereen gelijk toegankelijk zijn. Wees er als school van bewust dat niet alle ouders even digitaal geletterd zijn. Bied daarom begeleiding aan. Weeg positieve en negatieve kanten van informaticatoepassingen tegen elkaar af: is het bv. echt nodig om klasfoto’s via een webshop aan te bieden?

Maar de beste manier om het beleid af te stemmen op mensen in armoede is in overleg met henzelf. Ga lokaal op zoek naar relevante partners om het draagvlak van het schoolbeleid te vergroten en in dialoog te gaan met mensen die kansarmoede elke dag aan den lijve ondervinden. Want goedbedoelde initiatieven sluiten anders net die doelgroep uit die er het meeste baat bij kan hebben.

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 56.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...