Vlaanderen
Klasse.be

Duiding

Wat is dyslexie?

  • 15 oktober 2015
  • 3 minuten lezen

Louis (13) zit met een laptop in de klas. De computer leest de opdrachten voor want Louis heeft dyslexie. “Dat is geen ziekte maar een leerstoornis.” Kijk mee hoe hij functioneert op school.

Bekijk in deze video hoe Louis omgaat met dyslexie

Wat is dyslexie?

Kinderen met dyslexie hebben opvallend veel en hardnekkige problemen met lezen en schrijven. Ze verwisselen of vergeten vaak letters in woorden. Dikwijls lezen ze vragen van toetsen verkeerd en antwoorden dan ook vaak fout of onvolledig.

Er zijn nog veel andere oorzaken waarom kinderen trager leren lezen of schrijven: ziekte, foute aanpak, intelligentietekort, concentratieproblemen, emotionele problemen, … Je kan pas over dyslexie praten als er na intensieve hulp op langere termijn – minstens 6 maanden – geen of weinig vooruitgang merkbaar is.

Een kind kan een attest van dyslexie krijgen in revalidatiecentra, centra voor leerstoornissen, CLB, universitaire centra en individuele praktijken van pedagogen, logopedisten en neurolinguïsten. Met een attest van dyslexie kunnen ouders de school vragen om rekening te houden met de leerstoornis van hun kind.

Wie heeft het?

5 tot 10 procent van de schoolbevolking is dyslectisch. Een pak meer dan de helft van de kinderen met dyslexie zijn jongens.

Verklaring?

Wetenschappers zijn het niet helemaal eens over wat de oorzaak is van dyslexie. Ze nemen aan dat hersenregio’s niet optimaal functioneren. Daardoor hebben mensen met dyslexie last om letters om te zetten in woorden en klanken of woorden automatisch te herkennen.

Gevolgen?

Kinderen met dyslexie moeten zich enorm concentreren op het ontcijferen van woorden en zinnen. Daardoor gaat de eigenlijke inhoud van de tekst vaak aan hen voorbij. Ze leren veel trager en nemen de leerstof moeilijker op, ook al zijn ze normaal- of zelfs hoogbegaafd.

Vaak ervaren ze veel mislukkingen. Dat kan leiden tot gedragsproblemen of een laag zelfbeeld wat dan meer kans geeft op een depressie.

Wat kan je doen?

Elk kind heeft het recht zijn kwaliteiten te ontplooien. Dus ook kinderen met dyslexie. Dat staat zelfs opgetekend in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Een effectief systeem om kinderen met dyslexie op school te helpen is het STICORDI-principe.

Stimuleren

Benadruk de sterke punten van de kinderen met dyslexie. Stimuleer zijn of haar lees- en leergedrag door hem tijd te geven en rustig te laten werken. De leraar kan ook de werk- en studiehouding van de leerling bijsturen.

Compenseren en differentiëren

De leraar staat hulpmiddelen toe zoals een laptop in de klas. Of het kind krijgt meer tijd dan de andere kinderen om een test af te leggen. Of de leraar deelt vroeger mee wanneer een test doorgaat. Op die manier maakt de leraar de kloof met de andere leerlingen minder groot. Zo kan het kind met dyslexie ook zelfstandiger werken.

Remediëren

De (zorg)leraar werkt aan aspecten waar het kind het minst sterk staat. Zo probeert hij de achterstand tegenover de leeftijdsgenoten zo klein mogelijk te houden.

Dispenseren

Omdat kinderen met dyslexie niet zo snel werken en studeren als anderen, kan de leraar hen vrijstellen van enkele opdrachten of testen. Een vervangende opdracht kan ook een oplossing zijn.


Sprankel vzw – vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leermoeilijkheden

Die-‘s-lekti-kus vzw – wil betere kansen creëren voor leerlingen met leerstoornissen (en aanverwante specifieke aandachts- en ontwikkelingsstoornissen) zodat zij hun competenties kunnen ontwikkelen

Robin De Vries

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


l

linde

24 mei 2017

ik ken iemand die dyslexie heeft ik weet niet hoe om gaan met die heen

Reageren
L

Leonie

15 januari 2021

In het algemeen zijn ze niet erg verschillend van jou. Alleen op het meer litteraire vlak hebben ze het een beetje moeilijker, probeer begrijpelijk te zijn wanneer ze problemen hebben of misschien extra hulp krijgen van de leerkracht.

Reageren

Laat een reactie achter