Gepubliceerd op
Duiding

Wat is dyslexie?

Louis (13) zit met een laptop in de klas. De computer leest de opdrachten voor want Louis heeft dyslexie. “Dat is geen ziekte maar een leerstoornis.” Kijk mee hoe hij functioneert op school.

Wat is dyslexie?

Kinderen met dyslexie hebben opvallend veel en hardnekkige problemen met lezen en schrijven. Ze verwisselen of vergeten vaak letters in woorden. Dikwijls lezen ze vragen van toetsen verkeerd en antwoorden dan ook vaak fout of onvolledig.

Er zijn nog veel andere oorzaken waarom kinderen trager leren lezen of schrijven: ziekte, foute aanpak, intelligentietekort, concentratieproblemen, emotionele problemen, … Je kan pas over dyslexie praten als er na intensieve hulp op langere termijn – minstens 6 maanden – geen of weinig vooruitgang merkbaar is.

Een kind kan een attest van dyslexie krijgen in revalidatiecentra, centra voor leerstoornissen, CLB, universitaire centra en individuele praktijken van pedagogen, logopedisten en neurolinguïsten. Met een attest van dyslexie kunnen ouders de school vragen om rekening te houden met de leerstoornis van hun kind.

Wie heeft het?

5 tot 10 procent van de schoolbevolking is dyslectisch. Een pak meer dan de helft van de kinderen met dyslexie zijn jongens.

Verklaring?

Wetenschappers zijn het niet helemaal eens over wat de oorzaak is van dyslexie. Ze nemen aan dat hersenregio’s niet optimaal functioneren. Daardoor hebben mensen met dyslexie last om letters om te zetten in woorden en klanken of woorden automatisch te herkennen.

Gevolgen?

Kinderen met dyslexie moeten zich enorm concentreren op het ontcijferen van woorden en zinnen. Daardoor gaat de eigenlijke inhoud van de tekst vaak aan hen voorbij. Ze leren veel trager en nemen de leerstof moeilijker op, ook al zijn ze normaal- of zelfs hoogbegaafd.

Vaak ervaren ze veel mislukkingen. Dat kan leiden tot gedragsproblemen of een laag zelfbeeld wat dan meer kans geeft op een depressie.

Wat kan je doen?

Elk kind heeft het recht zijn kwaliteiten te ontplooien. Dus ook kinderen met dyslexie. Dat staat zelfs opgetekend in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Een effectief systeem om kinderen met dyslexie op school te helpen is het STICORDI-principe.

Stimuleren
Benadruk de sterke punten van de kinderen met dyslexie. Stimuleer zijn of haar lees- en leergedrag door hem tijd te geven en rustig te laten werken. De leraar kan ook de werk- en studiehouding van de leerling bijsturen.

Compenseren en differentiëren
De leraar staat hulpmiddelen toe zoals een laptop in de klas. Of het kind krijgt meer tijd dan de andere kinderen om een test af te leggen. Of de leraar deelt vroeger mee wanneer een test doorgaat. Op die manier maakt de leraar de kloof met de andere leerlingen minder groot. Zo kan het kind met dyslexie ook zelfstandiger werken.

Remediëren
De (zorg)leraar werkt aan aspecten waar het kind het minst sterk staat. Zo probeert hij de achterstand tegenover de leeftijdsgenoten zo klein mogelijk te houden.

Dispenseren
Omdat kinderen met dyslexie niet zo snel werken en studeren als anderen, kan de leraar hen vrijstellen van enkele opdrachten of testen. Een vervangende opdracht kan ook een oplossing zijn.

Meer info?

Sprankel vzw – vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leermoeilijkheden
Die-‘s-lekti-kus vzw – wil betere kansen creëren voor leerlingen met leerstoornissen (en aanverwante specifieke aandachts- en ontwikkelingsstoornissen) zodat zij hun competenties kunnen ontwikkelen

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

  • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
  • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
  • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)