Gepubliceerd op
Duiding

Wat is stotteren?

Sander struikelt soms over zijn woorden. Hij stottert al sinds zijn derde. “Maar als Madonna en Bart Peeters het overwonnen hebben, kan ik dat ook.” Hoe gaat hij er zelf mee om? En hoe reageren zijn ouders, school en vrienden?

Hoe komt het dat ik stotter? Dat vind ik een rare vraag. Ik ben zo geboren.

Sander

Stotteren, wat is dat?

Gedachten, ideeën en emoties moeten we omzetten in taal. Onze hersenen ‘vertalen’ die taal in concrete spraakbewegingen. Meer dan 100 verschillende spieren krijgen de opdracht om precies de juiste beweging, met de juiste snelheid en kracht, op precies het juiste moment te maken. Dit is een complexe taak, die een grote mate van coördinatie en timing vraagt.

Soms geven deze spieren te vaak dezelfde ‘foutmelding’ en willen ze een ingezette beweging steeds opnieuw corrigeren. Zo krijg je de typische herhalingen van woorden of letters. Stotteren is dus geen ziekte, heeft niks te maken met intelligentie of een nare ervaring in de vroege kinderjaren. Erfelijkheid speelt wel een rol.

Wie heeft het?

Naar schatting stotteren 3 tot 4 op 100 kinderen. Vaak begint het al als kinderen 2 of 3 jaar oud zijn. Soms ook later. Merkwaardig genoeg stotteren meer jongens dan meisjes.

Wat kan je doen?

Met vroegtijdige signalering en behandeling zijn veel problemen op latere leeftijd te voorkomen. Ouders kunnen dus beter tijdig huis- of schoolarts raadplegen. Wie stottert gaat immers al vroeg gewoonten aannemen die alles verergeren.

Op school vertonen stotterende kinderen soms vermijdingsgedrag. Ze doen alsof ze het antwoord niet kennen. Zo hoeven ze niks te zeggen en klasgenoten lachen hen dan ook niet uit. Of ze geven foute antwoorden omdat ze vrezen te struikelen over het juiste.

Een goede behandeling leert een kind rustig zijn als het spreekt en de reacties van anderen te verwerken. Maar ze duurt al vlug 2 tot 3 jaar. Toch kan je als leraar een stotterende leerling helpen.
 

Klastips

  • Creëer geen negatieve sfeer rond het stotteren.
  • Blijf geduldig luisteren. Geef het kind alle tijd en luister naar wat het kind vertelt. Laat je niet afleiden door hoe het vertelt.
  • Sla het kind niet over. Beschermingsgedrag is nadelig voor de ontwikkeling en plaatst het kind in een uitzonderingspositie.
  • Geef zelf het goede voorbeeld en praat rustig.
  • Probeer aan te voelen of het stotteren bespreekbaar is. Als dat zo is, vraag dan hoe je hem het beste kunt helpen als hij er niet uit komt. Spreek over stotteren in de klas, zodat het geen taboe wordt.

Pik je Lerarenkaart op vóór 8 juli!*

  • Voor je klas en jezelf
  • Meer dan 1000 voordelen
  • Een zomer vol inspiratie
Waar ligt mijn Lerarenkaart?

*Opgelet: dit is je laatste kans om je Lerarenkaart 2019 af te halen