Gepubliceerd op
Doe het zelf

Stuur je klas met 5 nudging-experimenten

“Gedragsproblemen zoals uitstelgedrag, te laat komen of slordigheid kan je aanpakken met nudging-technieken,” weet lector gedragseconomie Arie de Wild. Klasse legde hem 5 problemen voor. Wat raadt hij aan?

Nudging is een jonge wetenschap waarbij je met kleine duwtjes in de rug – een nudge in het Engels – mensen hun gedrag en beslissingen kan beïnvloeden. Voor hun eigen bestwil.

“Met nudging help ik mijn studenten hun doelen te halen. Ik geef ze onbewuste kleine prikkels en beïnvloed zo hun gedrag”, verklaart Arie de Wild lector gedragseconomie aan Hogeschool Rotterdam. Hij bedacht voor Klasse 5 nuttige nuding-experimenten die je in je klas kan uitproberen.

Lees ook het interview met Arie de Wild over hoe nudging werkt.

 

Een jongen wandelt door een verlaten schoolgang
  1. Op tijd komen

   • Probleem: De tram had vertraging, het regende of de afstand tussen 2 leslokalen was langer dan gedacht. Hoe laat je je leerlingen op tijd komen in je les?
   • Nudging-experiment: maak er een wedstrijdje van tussen je leerlingen of tussen 2 klassen. Elke leerling die op tijd is, krijgt een punt. Dat kan een pingpongballetje of sticker zijn. Als het een wedstrijd tussen 2 klassen is, doe je alle balletjes bijvoorbeeld in 1 grote pot. Zo maak je het resultaat zichtbaar.
    Maar wat als je dat concept nu eens omdraait? De klas of leerling begint met een aantal punten en verliest telkens een punt als ze te laat zijn. Om het extra motiverend te maken, kan je er eventueel nog een gemeenschappelijke beloning aan koppelen.
   • Nudging-technieken: wist je dat onze hersenen het veel erger vinden om iets te verliezen dan iets te winnen? Arie de Wild: “Ons brein is als dat van een hond. Als je een hond een stok geeft, wil hij die niet loslaten. We willen vasthouden wat we hebben en we zijn bang om iets te verliezen.” Nudges zoals competitie en (gemeenschappelijke) beloning zijn natuurlijk al vaak gebruikte technieken in het onderwijs.”

 

  1. Betere schoolprestaties

   • Probleem: hoe kunnen we leerlingen motiveren om betere resultaten te halen? (Elk op zijn eigen niveau weliswaar.) Entertainment zoals rondhangen op Facebook, wint het in ons brein van een doel op lange termijn zoals een goed rapport halen. Onze hersenen kiezen automatisch de leuke dingen in het hier en nu in plaats van een lastiger langetermijndoel.
   • Nudging-experiment: neem een vak dat vaak getoetst wordt. Vraag mondeling of met een invulblaadje welke score de leerling denkt te halen? Meer of minder dan een 8? Laat ze ook hun score van de volgende toets invullen. En hoeveel studietijd ze hiervoor denken nodig te hebben. Laat de leerlingen op dat invulblad ineens hun effectieve studietijd bijhouden.
   • Nudging-technieken: een hoog cijfer zoals 8 is het anker of referentiepunt. Dat beïnvloedt onze hersenen die zich daaraan vast houden. Arie de Wild: “Als ik bijvoorbeeld aan een collega zeg dat ik een uur met hem wil vergaderen, is dat het anker en gaat hij misschien voorstellen om 45 minuten, maar niet om 15 minuten te vergaderen.” Als je naar iemands intentie vraagt, heeft dat al invloed op zijn gedrag. Die nudging-techniek heet priming. Als mensen in een geluksonderzoek bijvoorbeeld vragen beantwoorden over hoe gelukkig ze zijn, heeft dat al een positieve invloed op hun geluksgevoel.

 

  1. Ouders laten participeren

   • Probleem: hoe krijg je meer ouders die participeren aan een schoolfeest, info- of ouderavond?
   • Nudging-experiment: stel in het begin van het schooljaar een enquête op voor ouders. Vraag hun of ze ouderparticipatie belangrijk vinden. Maak het eventueel concreet door hen dingen te laten aanvinken. Vraag daarna of ze bereid zijn om ook te participeren op school. Weer: gebruik concrete aanvinkantwoorden. Vermeld later (via bijvoorbeeld het infobord, brief of mail) cijfers over hoeveel ouders ouderparticipatie belangrijk vinden en hoeveel ouders participeren op school. Een stapje verder: je kan in de enquête ook stellen dat participeren de standaard is en ze alleen nog keuze laten waarbij ze concreet willen participeren.
   • Nudging-technieken: hier gebruiken we verschillende technieken. Met priming polsen we naar de intentie of ouders willen participeren. Alleen al de vraag stellen, beïnvloedt mensen hun gedrag. Het aantal mensen vermelden dat al meedoet is de techniek van sociale druk. En bij een default keuze stel je standaard in wat je wil dat mensen kiezen. Die standaardoptie veranderen vraagt meer energie van mensen.
Een propere speelplaats met nudging technieken. Probeer het experiment in je klas.
  1. Propere speelplaats

   • Probleem: hoe zorg je ervoor dat leerlingen hun papiertjes, bekertjes en blikjes in de vuilnisbak mikken in plaats van ernaast of op de grond?
   • Nudging-experiment: gebruik minstens 2 vuilnisbakken. Door in 1 van de 2 hun afval te deponeren, stemmen de leerlingen voor 2 leuke opties. Laat ze bijvoorbeeld kiezen tussen 2 schooluitstappen of 2 soorten muziek voor tijdens de middag. De vuilnisbak met het meeste afval op het einde van de week is gewonnen.
   • Nuding-technieken: in heel wat scholen moet elke klas om beurten verplicht de speelplaats proper maken. Of de leerlingen in strafstudie moeten alle papiertjes oprapen. Dat werkt omdat er dwang is. Maar je kan de weg naar de vuilnisbak ook gemakkelijker en leuker maken. Arie de Wild: “Ons brein is heel gemakzuchtig en gericht op leuke dingen. Je neemt dus het best alle barrières weg en maak het entertainend. Rond Hollebolle Gijs in de Efteling ligt geen enkel papiertje, toch?”

 

 1. Taken op tijd afgeven

  • Probleem: kunnen we met nudging-technieken meer leerlingen hun taak of opdracht op tijd laten afgeven?
  • Nudging-experiment: deel de klas op in groepjes. Elke leerling heeft zijn individuele opdracht, dus geen groepsopdracht. Het groepje moet nu zelf onderling afspraken maken over timing en sancties. Elk groepje stelt een invulcontract op dat ze allemaal moeten ondertekenen. De groepjes voeren ook zelf de sancties uit. Tussendoor of op het einde maak je bekend welke groepjes de vooropgestelde timing hebben gehaald of niet.
  • Nudging-technieken: de sociale invloed van een groep is heel sterk. De gewoonten van anderen beïnvloeden ons. In de buurt van vrienden die gezond eten, snoepen we bijvoorbeeld minder. Of als we weten wat de sociale norm is (bijvoorbeeld 75 % van de klas geeft zijn taak op tijd af), proberen we te conformeren.

Een nudging-techniek uitgeprobeerd in je klas? Vertel erover onder het artikel.

Abonneer je nú op Klasse Magazine*

 • 4 dikke magazines voor maar € 10
 • In september (en bij elk ander nummer) een exclusief Klasse-cadeautje
 • En ontdek in ons dossier hoe je zelfsturing bij leerlingen kan stimuleren
*Betaal vóór 30 augustus en start je schooljaar sterk!