Duiding Dit artikel behoort tot de reeks Differentiëren Gepubliceerd op

Maak je les uitdagender met UDL

Reageer

Log in om te bewaren.

Delen

Hoe geef je zo veel mogelijk leerkansen aan een verscheiden groep leerlingen? Differentieer. Dat kan met Universal Design for Learning (UDL). Ontdek de 3 grote principes van UDL.

Leerkansen

Het kader van UDL komt uit de architectuur. Het opzet is om gebouwen en openbare ruimtes zo te ontwerpen dat ze toegankelijk zijn voor een zo divers mogelijk publiek.

Toegepast op onderwijs betekent dat: de lessen toegankelijker en uitdagender maken zodat ze leerkansen bieden aan een heel verscheiden groep in plaats van de grootste gemene deler.

3 principes

  1. Bied informatie op meerdere manieren aan. Dat kan bijvoorbeeld door leerlingen te laten kiezen tussen een luister- of leesopdracht over hetzelfde onderwerp. Of door tekststructuren te verduidelijken met mindmaps of woordenwolken, of in je uitleg verschillende voorbeelden te geven.
  2. Laat je leerlingen op verschillende manieren aantonen wat ze geleerd hebben. Zo kan je je leerlingen presentaties laten maken met een YouTubefilmpje, een Facebookpagina of een klassiek schema. Geef bij elke opdracht wel steeds duidelijk aan wat je van hen verwacht.
  3. Betrek je leerlingen zo sterk mogelijk bij de les. Speel in op hun interesses. Werk met voorbeelden uit hun leefwereld. Laat je leerlingen zichzelf evalueren, bijvoorbeeld met zelfreflectieverslagen.