Gepubliceerd op
Zo doen zij het

“De school is een open plek, geen witte vlek”

“De scholen die in de media komen met hun late openingsuren, denken dat ze het warm water hebben uitgevonden”, meesmuilt Dany Van Bossuyt. De Kleurdoos, waar hij tot 2015 directeur was, is al járen elke weekavond open tot 22 uur. De boksclub, de circusschool, het cvo komen er elk met hun eigen sleutel binnen. En de leerlingen blijven er in hun vrije tijd graag hangen.
 

Plaats zat

“Tot begin 2000 deelden we het domein van de hoofdschool met de kunsthumaniora. Beide waren aan het groeien en dus verkaste de kunstschool naar Laken. Daar zaten we dan, alleen op een veel te grote site. Ik trok naar het schoolbestuur met het voorstel om buitenschoolse opvang De Buiteling bij ons onder te brengen. Pluspunt: ineens kregen we veel ouders over de vloer.

Maar cohabiter, dat brengt ook altijd wat problemen met zich mee. Er kwamen klachten: er was niet opgeruimd, dingen verdwenen … Vertrouwen opbouwen vroeg tijd. Intussen heeft elke organisatie haar eigen sleutel en zorgen zij voor sociale controle. We helpen mekaar ook: geluidsinstallatie nodig? Hup, je belt iemand op. Door de jaren bouw je een band op.”
 

Vrouwen die boksen

“Dankzij de Vlaamse Gemeenschapscommissie konden we onze sportzaal verfraaien, op voorwaarde dat we ze na de schooluren openstelden. Zo kwam de Brussels Boxing Academy bij ons terecht. Toentertijd boksten daar vooral jongeren met een migratieachtergrond. Nu komen ook veel Vlamingen – én vrouwen! – ’s avonds boksen. Ook circusorganisatie Zonder Handen vond bij ons de geschikte locatie.

Terwijl veel scholen letterlijk ‘muurdicht’ zitten, maakten wij er een open plek van, geen witte vlek in de buurt. Dat had ook voordelen voor de school: heel wat nieuwe kinderen maakten kennis met ons én mijn leraren hoefden zelf geen naschoolse opvang meer te doen.”
 

Buiten de lijntjes

“Samenwerken met de buurt, daarvoor bestond in de beginjaren nog geen echt draaiboek, dus kwamen we tussen de soep en de patatten samen. Onze ambities: de drempel verlagen voor álle kinderen om aan vrijetijdsbesteding te doen op school, én anderstalige leerlingen extra kansen bieden om Nederlands te oefenen. Dat bleek niet zo eenvoudig: ondanks een sociaal tarief, kwamen aanvankelijk vaak dezelfde, ‘witte’ kinderen na schooltijd opdagen.”


Je vrijetijdsbeleving bepaalt voor een groot stuk je geluk. Daarin moeten kinderen zélf keuzes leren maken

Dany Van Bossuyt - directeur

Lekker chillen

“Pas sinds de komst van de bredeschoolcoördinator, die ervoor zorgde dat we de activiteiten ook tussen de middag konden aanbieden, kregen we ook een ander publiek warm. Ook het kansarmoedebeleid van onze partners en de intense samenwerking met ouders zorgden daarvoor. Maar goed ook, want het is onze taak als school om kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Dat houdt meer in dan een diploma halen en een job vinden.

Je vrijetijdsbeleving bepaalt voor een groot stuk je geluk. Daarin moeten kinderen zélf keuzes leren maken, niet hun ouders. Zij willen namelijk vaak dat hun kind van alles doet, maar soms wil een kind ook gewoon lekker chillen.”
 

Elkaar vormen

“Bij de Stad Brussel dienden we een project in om onze gebouwen ook naschools in te zetten voor de buurtbewoners. Zo konden we coördinator Fien aanwerven. Toen zetten we een cruciale stap: de mensen van de verschillende organisaties engageerden zich in andere projecten en gingen vorming geven aan elkaar. Een fijne vorm van professionalisering.”
 

Kleine succesjes

“In mijn nieuwe school wil ik eerst op ontdekking gaan. Het team niet meteen afschrikken met grote dromen. De school werkt trouwens al samen met organisaties uit de buurt. Wat ik wél meeneem: respect tonen, vertrouwen geven, en weten dat het alleen samen lukt. Mijn ultieme tip? Begin niet te groot, anders raak je ontgoocheld. Bevraag eerst welke noden er zijn. En begin met één partner, niet met vijf. Veel kleine succesjes maken één groot.”
 

Wie is Dany Van Bossuyt?

  • directeur in basisschool De Kleurdoos in Brussel van 1996 tot 2015
  • sinds 1 september 2015 directeur van tso-school Victor Horta in Evere
  • De Kleurdoos ligt in de opgewaardeerde Dansaertwijk. In de jaren 90 was het een concentratieschool, vandaag heeft 15% van de 400 leerlingen minstens één Nederlandssprekende ouder en is 55% SES-leerling

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 56.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...