Banner Kinderrechtencommissariaat

Archief

Klasse voor Leraren

226 - mei 2012

Klasse voor Leraren

226 - juni 2012

pagina 25 t.e.m. pagina 28

117 hulplijnen

Wie kan mij helpen?

Lesgeven is niet altijd makkelijk. Maar je staat nooit alleen. Praat met de zorgcoördinator, de interne leerlingenbegeleider of het CLB. Deze hulplijnen kunnen je misschien ook helpen.

A

ADHD-hyperkinesie: Vlaamse vereniging voor omgaan met ADHD – Centrum ZitStil – tel 03 830 30 25 (elke werkdag van 9u15 tot 12u30) – www.zitstil.be of ADHD-Consultatielijn – tel 070 22 21 35 (elke donderdag van 9.15 u. tot 12.15 u.)

Agressie: Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling: 1712. Elke werkdag van 9 tot 17 u. Discreet en gratis of Asma vzw – Centrum voor geweldpreventie & zelfverdediging – tel 0485 49 30 48 – www.asmavzw.com of www4.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/ slachtofferhulp of Tele-Onthaal – tel gratis 106 – www.tele-onthaal.be

Aids: Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid – www.sensoa.be of Sensoa Positief – tel 078 15 11 00 (maandag tot donderdag van 13u. tot 16 u.)

Alcoholprobleem: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen – tel 02 423 03 33 – www.vad.be of De Druglijn – tel 078 15 10 20 (elke werkdag van 10u. tot 20 u.) – www.druglijn.be of Anonieme Alcoholisten – tel 03 239 14 15 – www.aavlaanderen.org

Astma en allergie: Astma en Allergiekoepel vzw – gratis tel 0800 84321 – www.astma-en-allergiekoepel.be

Autisme: Vlaamse Vereniging Autisme vzw – tel 078 15 22 52 – www.autismevlaanderen.be

C

Cyberpesten en misdrijven op het internet: Federal Computer Crime Unit (FCCU) – www.ecops.be

D

Depressie: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg – zoek een centrum in je buurt op Google (typ CGG + je provincie)

Diabetes: Vlaamse Diabetes Vereniging vzw – tel 09 220 05 20 (elke werkdag van 8.30 u. tot 17 u.) of Diabetes infolijn – tel gratis 0800 96 333 – www.diabetes.be

Drug- en alcoholprobleem: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen – tel 02 423 03 33 – www.vad.be of De Druglijn – tel 078 15 10 20 (elke werkdag van 10 u. tot 20 u.) – www.druglijn.be

Dyslexie en –calculie: Die-’s-lekti-kus vzw – www.letop.be (zie ook Leerproblemen)

Dyspraxie: Ouderwerkgroep Dyspraxis – tel 0474 51 83 00 – www.dyspraxis.be

E

Echtscheiding: Centrum Algemeen Welzijnswerk – tel 078 15 03 00 – www.caw.be en Vormingscentrum VCOK vzw – tel 09 232 47 36 of www.tweehuizen.be

Eetstoornis: Kenniscentrum voor Eet- en gewichtsproblemen – www.eetexpert.be en Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa – tel 016 89 89 89 – www.anbn.be

Epilepsie: Vlaamse Liga tegen Epilepsie – tel 09 235 74 89 – www.epilepsieliga.be

Examens: Teleblok – tel gratis 0800 13 14 4 (tijdens de blok- en examenperiodes van mei en juni van 15 u. tot 23 u.) – www.teleblok.be

G

Gelaatsafwijking: Vereniging voor Aangeboren Gelaatsafwijkingen vzw – tel 03 542 37 80 – www.vaga.be of sensibiliseringssite: www.onaantrekkelijk.be

Gelijke kansen: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding – tel gratis 0800 12 800 – www.diversiteit.be

Gelijke onderwijskansen: tel gratis 1700 (elke werkdag van 9 u. tot 19 u.) – www. ond.vlaanderen.be/infolijn/

Genderdiversiteit en transgender: www.genderindeblender.be

Gezinsvormen: Alleenstaande ouders – www.alleenstaandeouder.be en Vormingscentrum VCOK vzw – tel 09 232 47 36 of www.tweehuizen.be en www.plusouder.be

Gilles de la Tourette: Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette – tel 03 354 36 69 – www.tourette.be

H

Handicap: Kenniscentrum Mantelzorg vzw – tel 02 452 63 13 – www.mantelzorg.be/brussen – Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap – tel 02 214 27 60 – www.gripvzw.be

Homoseksualiteit: Holebifoon – tel gratis 0800 99 533 (maandag en donderdag van 18.30 u. tot 21.30 u. en op woensdag van 15.30 u. tot 21.30 u behalve op feestdagen) – www.holebifoon.be

Hoogbegaafd: Vereniging voor begaafde kinderen en adolescenten – Bekina – tel 09 356 85 35 (maandag, dinsdag en vrijdag van 14 u. tot 20 u.) – www.bekina.org of www.hoogbegaafdvlaanderen.be of www.eduratio.be

Hoogsensitief: Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige Personen – tel 0473 33 96 33 (woensdag, donderdag en vrijdag van 9 u. tot 12 u.) – www.hspvlaanderen.be

J

Jeugdzorg: Steunpunt Jeugdhulp www.steunpuntjeugdhulp.be – tel 02 513 15 10

K

Kanker: Vlaamse kankertelefoon – tel 078 15 01 51 (elke werkdag van 9 u. tot 17 u.) of Vlaamse Liga tegen kanker – tel 02 227 69 69 – www.tegenkanker.be

Kansarmoede: Schulden Op School vzw – tel 053 73 08 21 – www.welzijnsnet.org/wp/ of Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen – tel 02 204 06 50 – www.vlaams-netwerk-armoede.be

Kindermishandeling: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling – tel Antwerpen 03 230 41 90 – Brussel 02 477 60 60 – Hasselt 011 27 46 72 – Gent 09 216 73 30 – Leuven 016 30 17 30 – Brugge 0800 97 0 79 – www.kindermishandeling.be of Centrum Algemeen Welzijnswerk – 078 15 03 00 – www.caw.be

Klachten over onderwijs: Commissie Zorgvuldig Bestuur – vragen en klachten over de kosten in onderwijs – tel 02 553 65 56 – www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur of Vlaamse Ombudsdienst – tel gratis 0800 240 50 – www.vlaamseombudsdienst.be

L

Langdurig ziek: Tijdelijk onderwijs aan huis – www.ond.vlaanderen.be/toah/ of Bednet – tel 016 20 40 45 – www.bednet.be

Leerlingenbegeleiding: CLB, Centrum voor Leerlingenbegeleiding – elke school werkt samen met een CLB. Vraag het adres en tel van de CLB-medewerker van de school. Of zoek zelf op www.ond.vlaanderen.be/CLB

Leerproblemen: Sprankel vzw – vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leermoeilijkheden – www.sprankel.be of Die-’slekti- kus vzw – www.letop.be

M

Milieu: Milieuzorg Op School – www.milieuzorgopschool.be of Natuur- en milieueducatie – tel 02 553 85 03 – www.milieueducatie.lne.be

Mucoviscidose: Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose – tel 02 663 39 04 – www.muco.be

Multiple Sclerose: MS-liga Vlaanderen – tel 02 736 16 38 – www.ms-sep.be

O

Obesitas: zie zwaarlijvig

Onderwijs algemeen: Vlaamse infolijn: 1700 (elke werkdag van 9 u. tot 19 u.) – www.vlaamseinfolijn.be – Site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – www.ond.vlaanderen.be

Ongewenst seksueel gedrag op school en werk: ISW Limits vzw – tel 016 20 85 96 – www.iswlimits.be

Ontwikkelingsstoornissen: Centrum voor ontwikkelingsstoornissen – Gent: tel 09 332 57 44 – www.cosgent.be – Antwerpen: tel 03 830 73 10 – www.coskinsbergen.be – Brussel: tel 02 477 56 95 – www.cosbrussel.be – Leuven: tel 016 33 75 07 – www.uzleuven.be/nl/ centrum-ontwikkelingsstoornissen/ centrum-ontwikkelingsstoornissen

Opvoeding algemeen: Opvoedingslijn – tel 078 15 00 10 (maandag, dinsdag en vrijdag van 10 u. tot 13 u. en van 14 u. tot 17 u. en donderdag van 10 u. tot 13 u., van 14 u. tot 17 u. en van 19 u. tot 21 u.) – www.opvoedingslijn.be of Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning – zoek het dichtstbijzijnde centrum op www.ckg.be

Oudermishandeling: Vlaamse Vereniging voor (groot)ouders van hechtingsgestoorde jongeren – tel 0491 08 34 72 (10 u. – 22 u.) – www.hechtingsstoornis.org of Tele-Onthaal – tel gratis 106 – www.tele-onthaal.be of Vlaams Meldpunt Oudermishandeling – 078 15 15 70 of Centrum Algemeen Welzijnswerk – tel 078 15 03 00 – www.caw.be

Ouderparticipatie: Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO) – tel 0473 72 54 19 – www.koogo.be of Raad voor Ouders van het GO! onderwijs (ROGO) – tel 02 790 95 83 – www.g-o.be/ouders of Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) – tel 016 38 81 00 – www.vcov.be

P

Partnergeweld: Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling: 1712. Elke werkdag van 9 tot 17 uur. Discreet en gratis of Tele-Onthaal – tel gratis 106 – www.tele-onthaal.be of www.caw.be of www.horenzienenpraten.be of www.slachtofferchat.be

Pesten op school door een volwassene: ISW Limits vzw – tel 016 20 85 88– www.iswlimits.be

Pesten, stalking en mobbing: Sasam vzw – www.sasam.be

Psychiatrische problemen: Federatie van Vlaamse Simileskringen vzw – Familieleden en vrienden van personen met psychiatrische problemen – tel 016 24 42 01 (elke werkdag van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u., woensdag tot 18 u., vrijdagnamiddag gesloten) – www.similes.org of Vereniging voor kinderen en jongeren met een ouder met psychische problemen – tel 03 760 00 50 – www.koppvlaanderen.be of Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg – tel 02 553 35 00 of www.zorg-en-gezondheid.be of Tele-Onthaal – gratis tel 106 – www.tele-onthaal.be

R

Racisme: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding – tel gratis 0800 12 800 (maandag en vrijdag van 9 u. tot 12 u. en dinsdag en woensdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u). – www.diversiteit.be of www.gelijkekansen.be

Rechten en plichten op school: Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs – tel 02 553 04 15 – www.ond.vlaanderen.be/ basisonderwijs/ouders/informatiepunt/ of Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het secundair onderwijs – tel 02 553 93 83 – www.ond.vlaanderen.be/secundair/informatiepunt/

Reuma: Vlaamse Reuma Liga – tel 015 21 11 21 (elke werkdag van 9 u. tot 12 u.) – www.reumaliga.be of Werkgroep ouders van reumakinderen en Adolescenten ORKA – www.reumanet.be

Roken: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen – tel 02 423 03 33 – www.vad.be of De Druglijn – tel 078 15 10 20 (elke werkdag van 10 u. tot 20 u.) – www.druglijn.be

Rouw: Ouders van een Overleden Kind – tel 016 89 07 56 – www.ovok.be of www.rouwzorgvlaanderen.be

S

Schoolbegeleiding: Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs – www.vsko.be; GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – www.g-o.be; Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten – www.ovsg.be; Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen – www.fopem.be

Schooldoorlichting: Onderwijsinspectie – www.ond.vlaanderen.be/inspectie/

School- en studietoelagen: tel gratis 1700 (elke werkdag van 9 u. tot 19 u.) –www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Seks en relaties: Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid – Sensoa – tel 03 238 68 68 (elke werkdag van 9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u. Vrijdagnamiddag gesloten) – www.sensoa.be of Jeugd en Seksualiteit vzw – tel 015 20 69 68 – www.jeugdenseksualiteit.be of Jeugddienst informatie en preventie – In Petto – tel 03 366 15 20 – www.inpetto-jeugddienst.be

Slachtofferhulp: Centrum voor Algemeen Welzijnswerk – tel 078 15 03 00 – www.caw.be/slachtofferhulp

Spijbelen: www.ond.vlaanderen.be/leerplicht (zie ook Leerlingenbegeleiding)

Stotteren: Belangengroep Stotterende mensen vzw – BeST – tel 09 324 43 30 – www.stotteren.be

V

Veilig Internet: www.saferinternet.be www.clicksafe.bewww.veiligonline.be

Verdriet: (zie ook rouw) Tele-Onthaal – tel gratis 106 – www.tele-onthaal.be

Verkeersongeluk: Opvang voor iedereen die betrokken is bij een verkeersongeval – Rondpunt – tel 03 205 74 80 – www.watnaeenverkeersongeval.be of Ouders van Verongelukte Kinderen vzw – tel 02 427 75 00 – www.ovk.be of Ouders van een Overleden Kind – tel 016 89 07 56 – www.ovok.be of Mobiel 21 vzw – tel 016 23 94 65 – www.mobiel21.be of vzw verkeersslachtoffers – tel 09 339 17 30 (van 10u tot 22u)

Verlegen: Vereniging voor Verlegen Mensen – tel 03 322 83 80 – www.vvm-vzw.be

Voeding: Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie – 02 422 49 49 – www.vigez.be of www.gezondopschool.be

Z

Zelfdoding: Centrum ter preventie van zelfdoding – zelfmoordlijn – tel 02 649 95 55 – www.preventiezelfdoding.be of Werkgroep Verder voor nabestaanden van zelfdoding – tel 02 361 21 28 – www.werkgroepverder.be

Zelfverwonding: www.eetstoornis.be/ zelfverwonding1.htm of Tele-Onthaal – tel gratis 106 – www.tele-onthaal.be

Zittenblijven: CLB, Centra voor Leerlingenbegeleiding – elke school werkt samen met een CLB. Vraag het adres en tel van de CLB-medewerker van de school. Of zoek zelf op www.ond.vlaanderen.be/CLB

Zwaarlijvig: Bold, Belgische vereniging voor obese patiënten – www.boldnet.be/nl of Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten – tel 02 380 80 98 – www.vbvd.org of Kenniscentrum voor Eet- en Gewichtsproblemen – www.eetexpert.be

Zwanger: Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen – tel 016 38 69 50 – www.crz.be of www.tienermoeders.be

Klasse voor Leraren

226 - juni 2012

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)

Archief

Dit artikel komt uit het archief van
Klasse. De informatie is misschien niet
meer up-to-date.

Liever actuele info over dit onderwerp?
Surf naar www.klasse.be