Archief

Klasse voor Leraren

187 - september 2008

Klasse voor Leraren

187 - september 2008

pagina 32 t.e.m. pagina 33

Brief voor mama, kopie voor papa?

“Ik lees in de agenda van mijn zoontjes dat er brieven zijn meegegeven tijdens hun ‘papa-week’. Wat daarin staat, kan ik alleen maar raden”, zegt Kristin, mama van vier. “Bij mijn twee andere kinderen is er geen probleem: de school geeft alle brieven dubbel mee en we krijgen zelfs een kopie van het rapport.” Als de ouders van een leerling niet meer onder hetzelfde dak wonen, bereik je ze niet automatisch allebei. Waarvoor kiest jouw school: alles in het dubbel of zet je de leerlingen in als ‘schoolpostbode’ tussen hun ouders?

Van één op tien kleuters leven de ouders niet langer samen. In de derde graad secundair loopt dat op tot één op vier. De school heeft informatieplicht aan beide ouders. In dat geval een probleem, want brieven in de boekentas, een uitnodiging voor het oudercontact, een nota in de schoolagenda… bereiken niet altijd beide ouders. Eén ouder op het oudercontact betekent niet dat de andere ouder weet hoe zijn kind het doet op school.

Hoe vervul je de informatieplicht, zonder de leerlingen verantwoordelijk te maken en zonder de administratie extra te belasten? Drie tips.

1. Communiceer elektronisch

Kristof Dupont (directeur Sint-Jozefsschool, Eizer-Overijse): “Wij communiceren met 94 procent van onze ouders via digitale weg. Alle informatieve en administratieve berichten, brieven, foto’s, weekschema’s… mailt de school naar beide ouders. Op een beveiligd gedeelte van de schoolwebsite staat informatie over huiswerk, de schoolfactuur, een kalender. Ouders bestellen er maaltijden, drank, materiaal en schrijven in voor oudercontact, schoolfeest en uitstappen. Zorgkinderen krijgen een eigen ruimte op de website (in de plaats van een heen-en-weer-schriftje). Alle partijen kunnen die ruimte tegelijk raadplegen. Gescheiden ouders varen hier wel bij. Doordat we elektronisch communiceren, zijn ouders niet meer afhankelijk van elkaar voor informatie en de leerlingen zijn volledig uitgeschakeld als schoolpostbode tussen beide partijen. Een klein aantal ouders wil communiceren via papier: zij krijgen alle brieven en formulieren via de boekentas mee. Maar hun aantal daalt elk jaar.”

2. Verzamel informatie over de gezinssituatie van je leerlingen

Annelies Vervaet (opvoeder Koninklijk Lyceum, Gent): “Bij het begin van het schooljaar vullen de ouders hun adressen in. We vragen wanneer de leerling waar woont en bij welke ouder dat is. Als één ouder enkel zijn eigen adres invult, vragen we aan de leerling wat het andere adres is. Coouders krijgen allebei alle brieven. Als een leerling bij één van zijn ouders woont, krijgt de andere een kopie. Soms vraagt een ouder om de andere ouder niet te informeren. Daar gaan we niet op in. We antwoorden dat we wettelijk verplicht zijn beide ouders te informeren. Enkel als er een gerechtelijk bevel is of als een meerderjarige leerling dat vraagt, informeren we de ouders niet. Vanaf volgend schooljaar koppelen we ons adressenbestand zelfs aan de facturen, zodat we die kunnen splitsen als ouders dat vragen.”

3. Geef ouders de kans afzonderlijk naar het oudercontact te komen

Marleen Gijbels (directeur De Zandkorrel, Hechtel): “Bij het begin van het schooljaar zeggen we de ouders dat het mogelijk is om afzonderlijk naar het oudercontact te komen. Ouders laten weten of ze dat willen. In het belang van het kind hebben we het liefst dat ze samen komen. Als dat niet kan, mogen ze op een verschillende dag of op een ander tijdstip komen, zodat ze niet samen hoeven te wachten. Bij ‘bijzondere’ oudercontacten – als er een probleem is of als ook de logopedist of zorgleraar aanwezig is – dringen we erop aan dat ze samen komen. Maar een gesprek met de twee ouders apart heeft ook voordelen: je krijgt meer inzicht in de twee thuissituaties van de leerling en zo begrijp je hem vaak beter.”

Klasse voor Leraren

187 - september 2008

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)

Archief

Dit artikel komt uit het archief van
Klasse. De informatie is misschien niet
meer up-to-date.

Liever actuele info over dit onderwerp?
Surf naar www.klasse.be