Klachtenlijn van Kinderrechtencommissariaat

Archief

Klasse voor Leraren

86 - juni 1998

Klasse voor Leraren

86 - juni 1998

pagina 12 t.e.m. pagina 13

In het taalbad

Het onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs wordt uitgebreid. Dat vereist aanvullende lestijden voor het zogenaamde taalbad en voor de sociale integratie van pas in het land aangekomen Nederlandsonkundige kinderen. Dit beleid draagt bij tot een grotere zorgverbreding. Sedert het schooljaar 1993-1994 krijgen lagere scholen die anderstalige nieuwkomers opvangen een aanvullende omkadering en extra werkingsmiddelen. De recente ontwerpbesluiten zullen de drempel om onthaalonderwijs te organiseren verlagen. Zo wordt het minimumaantal anderstalige nieuwkomers verlaagd van 6 naar 4. Voorts komen voortaan alle scholen in de gemeenten Antwerpen, Gent, Mechelen, Brugge, Leuven, Lint, Turnhout, Lanaken, Overpelt, Deinze, Oostende, Avelgem en Menen in aanmerking. Berekeningen tonen aan dat er ongeveer 750 anderstalige nieuwkomers als regelmatige leerling in het Vlaams lager onderwijs zijn ingeschreven. Daarvan worden er vandaag 375, ongeveer de helft, opgevangen in 35 scholen. De nieuwe regeling maakt het mogelijk dat 50 scholen ongeveer 500 anderstaligen kunnen opvangen. Met deze regeling is een extra budget van zowat 40 miljoen frank gemoeid.

Klasse voor Leraren

86 - juni 1998

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)

Archief

Dit artikel komt uit het archief van
Klasse. De informatie is misschien niet
meer up-to-date.

Liever actuele info over dit onderwerp?
Surf naar www.klasse.be