Klachtenlijn van Kinderrechtencommissariaat

Archief

Klasse voor Leraren

218 - oktober 2011

Klasse voor Leraren

218 - oktober 2011

pagina 17 t.e.m. pagina 0

Moeten te populaire studies duurder worden?

Steeds meer jongeren vinden hun weg naar het hoger onderwijs. Te weinig studenten kiezen echter voor richtingen die aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt. Bovendien zitten de aula’s in de populaire richtingen overvol. Kan het hoger onderwijs de instroom sturen door het inschrijvingsgeld voor knelpuntrichtingen te verlagen, en voor andere te verhogen?

Ja

André Oosterlinck, voorzitter van de Associatie K.U.Leuven, pleit voor hoger inschrijvingsgeld voor richtingen die minder kansen bieden op werk

“Er zijn grenzen aan de vrije studiekeuze„

“We hebben te weinig studenten in richtingen zoals Burgerlijk Ingenieur en Chemie. De arbeidsmarkt schreeuwt nochtans om mensen met zo’n diploma. We moeten dat soort richtingen aantrekkelijker maken om onze economische welvaart te garanderen. een halvering of afschaffing van het inschrijvingsgeld voor deze knelpuntstudies zou jongeren kunnen stimuleren.

Voor richtingen zoals letteren, Geschiedenis en Filosofie zouden studenten ter compensatie meer moeten betalen. Ze mogen voor die richtingen kiezen, maar daar hangt een prijskaartje aan vast. Maar dan nog ligt het inschrijvingsgeld bij ons erg laag in vergelijking met andere landen in europa. Beursstudenten zouden niet meer moeten betalen. Voor hen zou ik het inschrijvingsgeld zelfs willen afschaffen.

Ik ben een groot voorstander van de vrije studiekeuze, maar er zijn grenzen. De gemeenschap betaalt via belastingen voor onderwijs en heeft het recht om leerlingen te sturen naar richtingen en beroepen die onze economische groei op peil kunnen houden. als je een richting kiest die weinig perspectieven biedt op de arbeidsmarkt, is het toch niet normaal dat de gemeenschap opdraait voor de kosten?”

Nee

Michiel Horsten, voorzitter van de vlaamse vereniging van studenten, vindt een variabel inschrijvingsgeld een inbreuk op de vrije studiekeuze

“Vooral sociaal zwakkeren worden het slachtoffer„

“Meer inschrijvingsgeld vragen voor richtingen die op het eerste gezicht niet rechtstreeks bijdragen tot de economie, is onaanvaardbaar en kortzichtig. Het getuigt van een totaal misprijzen voor de humane wetenschappen. Hoger onderwijs is toch meer dan kennisoverdracht? De persoonlijke ontplooiing en het maatschappelijk functioneren van de student zijn toch ook belangrijk?

Bovendien verwerven studenten humane wetenschappen ook algemene vaardigheden die belangrijk zijn voor de samenleving en de economie. Veel humane richtingen leiden misschien niet rechtstreeks naar een job, maar de studenten krijgen wel een brede vorming. Ze zijn inzetbaar in heel wat jobs waarvoor geen specifieke opleiding bestaat.

Een hoger inschrijvingsgeld voor richtingen die economisch misschien minder interessant zijn, is ook een inbreuk op de vrije studiekeuze. Vooral sociaal zwakkeren zullen daarvan het slachtoffer zijn. Zij zullen verplicht zijn om richtingen te volgen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. De studiekeuze mag niet alleen afhangen van de waarde van het diploma op de arbeidsmarkt of de hoogte van het inschrijvingsgeld. Een jongere heeft de grootste kans op succes als hij kiest op basis van zijn persoonlijke interesse en motivatie.”

Klasse voor Leraren

218 - oktober 2011

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)

Archief

Dit artikel komt uit het archief van
Klasse. De informatie is misschien niet
meer up-to-date.

Liever actuele info over dit onderwerp?
Surf naar www.klasse.be