Archief

Klasse voor Leraren

241 - januari 2014

Klasse voor Leraren

241 - januari 2013

pagina 40 t.e.m. pagina 41

Samenleven leer je op de speelplaats

Maken je leerlingen soms ruzie in de rij? Vechten ze om het beste plekje op de zitbanken? Ook op de speelplaats leren je leerlingen heel wat sociale vaardigheden. Hoe ze daar met elkaar omgaan, heeft vaak een grote impact op hoe ze leren in de klas. Klasse geeft vijf tips om de kwaliteit van je speel- én leerplek te vergroten.

1. Baken zones af op de speelplaats

 • Zitzone, sportzone of lockerruimte? Geef elke plek een duidelijke functie.
 • Zorg voor afwisseling in transitzones: lange gangen sturen je leerlingen in een duidelijke richting, brede gangen laten slenteren toe.
 • Zorg voor mentale comfortzones waar leerlingen tot rust kunnen komen. Maar voorzie ook extra toezicht in gevaarlijke ‘kreukelzones’ (sanitair, lockers, fietsenstalling).

2. Zorg voor toezicht

 • In de zee van leerlingen ben jij de reddingsboei. Als het ergens misgaat, moeten zij je onmiddellijk kunnen vinden. Toon je dus.
 • Speel verkeersagent: hou belangrijke doorgangen vrij.
 • Babbel met je leerlingen. Zo leer je ze op een andere manier kennen.
 • Kies welke leraar welk toezicht doet: sportende collega’s begeleiden liever de middagactiviteiten, anderen de stille studie.

3. Organiseer middagactiviteiten

 • Laat de leerlingen(raad) ’s middags activiteiten organiseren en begeleiden. Speel daarbij in op de talenten en interesses van leerlingen en leraren.
 • Doorbreek kliekjes door een zo divers mogelijk aanbod: van een workshop henna-schilderen tot een meisjesvoetbalmatch.
 • Zorg voor rust: prop niet alle pauzes vol.

4. Maak afspraken

 • Zeg duidelijk wat mag en niet mag.
 • Overleg over die regels met je leerlingen en de ouders.
 • Weten alle collega’s wat ze moeten doen bij vechtpartijen of ongevallen?
 • Maak niet enkel afspraken over gedrag (hoe gaan we om met elkaar, welke kledij mag op school …), maar ook over de fysieke ruimte (hoe moeten leerlingen zich veilig en vlot over de speelplaats en in de gangen bewegen?).

5. Blijf verbonden

 • Verbied geen gsm’s op school. Ze toelaten is ook: relaties leren onderhouden, een netwerk uitbouwen, informatie verwerven.
 • Maak wel duidelijke afspraken over wanneer een gsm gebruiken kan en mag.
 • Grijp zo vlug mogelijk in bij cyberpesten.
 • Gebruik de Facebookpagina van de school als informatiekanaal.

Meer info?

Het Kruispunt Migratie-Integratie brengt in mei de brochure ‘Samenleven op de speelplaats van de secundaire school’ uit. www.kruispuntmi.be

Klasse voor Leraren

241 - januari 2013

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)

Archief

Dit artikel komt uit het archief van
Klasse. De informatie is misschien niet
meer up-to-date.

Liever actuele info over dit onderwerp?
Surf naar www.klasse.be