Klachtenlijn van Kinderrechtencommissariaat

Archief

Klasse voor Leraren

62 - februari 1996

Klasse voor Leraren

62 - februari 1996

pagina 14 t.e.m. pagina 0

Wedden dat?

Leerkrachten in het kleuteronderwijs verdienen nu evenveel als onderwijzers. Of anders gezegd: het barema van de kleuterleiders is op elk ogenblik van de loopbaan identiek aan dit van de onderwijzers. Maar ook de loonspanning tussen de verschillende salarissen, van kleuterleider tot licentiaat, is de laatste jaren verminderd. Uw wedde in beeld.Grafiek 1 geeft de evolutie van de weddebarema’s weer. De gehanteerde weddebarema’s zijn de weddeschalen tegen 100%. Dit wil zeggen dat eventuele indexaanpassingen niet op deze bedragen werden toegepast. U ziet dus telkens de stijging van de nettolonen, uitgedrukt in de geldwaarde van 1990. Eerlijk is eerlijk.

De weddeschalen veranderen wel onder invloed van de uitvoering van de CAO-akkoorden.

Voor de vergelijking van de verschillende barema’s maken we gebruik van de weddeschalen op drie verschillende tijdstippen in de carrière. Bij de aanvang van de loopbaan ontvangt men de minimumschaal binnen het barema. Vervolgens bekijken we de evolutie van het barema na 10 jaar geldelijke anciënniteit. Een derde vergelijkingspunt vinden we in de maximumweddeschaal op het einde van een volledige loopbaan. Wie goed kijkt, merkt de verschillen.

Naar elkaar

In grafiek 2 vergelijken we de evolutie van de aanvangswedden van onderwijzers, regenten en licentiaten met de aanvangswedde van kleuterleiders. Daaruit blijkt o.a. dat de verschillende beginwedden de laatste jaren naar elkaar toe groeien.

14-02.jpg

14-03.jpg

Departement Onderwijs – Afdeling Beleidsgerichte Coördinatie – Afdeling Begroting en Gegevensbeheer – RAC – Arcadengebouw – 1010 Brussel – fax 02-210 53 72

Klasse voor Leraren

62 - februari 1996

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)

Archief

Dit artikel komt uit het archief van
Klasse. De informatie is misschien niet
meer up-to-date.

Liever actuele info over dit onderwerp?
Surf naar www.klasse.be