Belexpo: interactieve tentoonstelling over het klimaat

Wereldburgerschap is sinds september 2019 onderdeel van de eindtermen secundair onderwijs, maar hoe begin je eraan? En kan dat al in het basisonderwijs? Met dit 5‑stappenplan maak je de hele school wereldburger.

1  Zoek bondgenoten (en blijf ze zoeken!)

Overtuig zoveel mogelijk mensen van het belang van wereldburgerschapseducatie: de directie, je collega’s, leerlingen, ouders … Schuif inspirerende praktijkvoorbeelden onder hun neus, die je linkt aan de eigen schoolvisie en huidige projecten.

Bondgenoten gevonden? Start dan een werkgroep wereldburgerschap, net als het Humaniora Kindsheid Jesu in Hasselt. Hun Wereldteam zet wereldburgerschap op de kaart met prikkelende acties. Ook op vergaderingen en infoavonden, de schoolwebsite en social media, aan de muren en in het reglement kan je verwijzen naar wereldburgerschap.


2  Ontwikkel een visie op wereldburgerschap

De werkgroep wereldburgerschap vertrekt van de beginsituatie van je school. Wat doen jullie nu al? Sterke losse acties, zoals die van leraren Michiel en Charlotte (video), zijn een uitstekend startpunt om een schoolvisie op wereldburgerschap uit te werken. De inspiratiegids en checklists van Kruit helpen je verder op weg.

Misschien vallen er nieuwe invalshoeken te verkennen? Wereldburgerschap omvat uiteenlopende thema’s: democratie, diversiteit, duurzaamheid … Het Metroplan voor Wereldburgers van Kruit brengt ze in kaart. Ook de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) kunnen een leidraad zijn, op UNESCO-school Sterrenbos in Hamme bijvoorbeeld.


3   Stel duidelijke doelen én prioriteiten

Wie de eindtermen erop naslaat, merkt dat wereldburgerschap veel doelen omvat. Die allemaal tegelijk realiseren in 1 project, is niet haalbaar. Kies dus een focus, die aansluit bij je schoolvisie en huidige projecten. Storten jullie je op duurzame voeding, maken jullie je school klimaatneutraal, kiezen jullie voor vrijwilligerswerk , herinneringseducatie of …?

Tip: stel niet alleen duidelijke doelen voor je leerlingen, maar ook voor jezelf en je collega’s. In de inspiratiegids van Kruit vind je daarvoor een aanzet


4   Reflecteer op je rol als leraar


5  Omarm het (trage) transformatieproces

Wereldburgerschap is een transformatieproces voor de hele school. Dat vergt tijd, merkt leraar David die de frisdrankautomaten wilde verbannen. Maar verandering werkt alleen als ze wordt gedragen door de hele groep. Tips om het transformatieproces in goede banen te leiden, vind je in de reeks veranderingsmanagement.