Helaas, de voorraad ‘schoolkalender: naar het eerste leerjaar’ is uitgeput. Het Klasse-secretariaat verwerkt de bestellingen.