Decreet leersteun: dit zijn deĀ grote lijnen

Een nieuw decreet leersteun vervangt vanaf 1 september 2023 het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Wat verandert er?