Gepubliceerd op
Mag dat?

Maanden niet meedoen met de lessen L.O., mag dat?

Een leerling bezorgde mij een attest van de huisarts die verklaart dat hij om medische redenen de resterende 5 maanden van het schooljaar niet mag deelnemen aan de zwem- en sportlessen. Mag dat voor zo’n lange periode?

Stijn - leraar L.O.

Ja, dat mag, als de arts een medisch attest heeft ingevuld. De leerplicht geldt voor alle lessen, dus ook voor zwem- en sportlessen. Een lange afwezigheid moet gewettigd worden door een arts. Voor de lessen lichamelijke opvoeding bestaat een uniform medisch attest dat de afwezigheid wettigt.
 

Je hebt vragen bij het voorgeschreven attest. En nu?

  1. Ga eerst in gesprek met de leerling. Bekijk of de leerling niet aan bepaalde onderdelen van de les(sen) kan deelnemen. Misschien zijn bepaalde oefeningen wel mogelijk en kan de huisarts die specificeren. Is het kind te jong en lukt een gesprek niet (zo best), overleg dan met de ouders.
  2. Heb je toch nog bedenkingen? Vertel dan aan de leerling (of ouders) dat je de afwezigheid gaat bespreken met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

 

Welke rol vervult het CLB?

Het CLB spreekt zich niet uit over het feit of de afwezigheid al dan niet terecht is. De CLB-arts van de school kan wel aan de arts die afwezigheid voorschreef vragen om het probleem beter te omschrijven. Er zijn eventueel alternatieve mogelijkheden voor ‘volledige afwezigheid of niet mogen deelnemen’ aan de lessen.
De afwezigheid kan louter medisch zijn, maar er kan ook een onderliggende niet-medische problematiek spelen. In dat geval kunnen de school, de leerling, de ouders en het CLB daarover met elkaar overleggen.

Klasse Magazine = cadeau aan jezelf *

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, ...)
  • Je Lerarenkaart 2021 valt gewoon in je brievenbus.
*Betaal vóór 3 november en krijg je Lerarenkaart 2021 thuisbezorgd.