Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Maanden niet meedoen met de lessen L.O., mag dat?

  • 16 januari 2018
  • 2 minuten lezen

Een leerling bezorgde mij een attest van de huisarts die verklaart dat hij om medische redenen de resterende 5 maanden van het schooljaar niet mag deelnemen aan de zwem- en sportlessen. Mag dat voor zo’n lange periode?

Stijn – leraar L.O.

Ja, dat mag,

Als de arts een medisch attest heeft ingevuld. De leerplicht geldt voor alle lessen, dus ook voor zwem- en sportlessen. Een lange afwezigheid moet gewettigd worden door een arts. Voor de lessen lichamelijke opvoeding bestaat een uniform medisch attest dat de afwezigheid wettigt.


Je hebt vragen bij het voorgeschreven attest. En nu?

  1. Ga eerst in gesprek met de leerling. Bekijk of de leerling niet aan bepaalde onderdelen van de les(sen) kan deelnemen. Misschien zijn bepaalde oefeningen wel mogelijk en kan de huisarts die specificeren. Is het kind te jong en lukt een gesprek niet (zo best), overleg dan met de ouders.
  2. Heb je toch nog bedenkingen? Vertel dan aan de leerling (of ouders) dat je de afwezigheid gaat bespreken met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Welke rol vervult het CLB?

Het CLB spreekt zich niet uit over het feit of de afwezigheid al dan niet terecht is. De CLB-arts van de school kan wel aan de arts die afwezigheid voorschreef vragen om het probleem beter te omschrijven. Er zijn eventueel alternatieve mogelijkheden voor ‘volledige afwezigheid of niet mogen deelnemen’ aan de lessen.

De afwezigheid kan louter medisch zijn, maar er kan ook een onderliggende niet-medische problematiek spelen. In dat geval kunnen de school, de leerling, de ouders en het CLB daarover met elkaar overleggen.

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


S

Sabbe Ingrid

16 januari 2018

Beste,

Hoe reageren als een lln. niet mag zwemmen van thuis uit ( geloof ) ondanks het in het schoolreglement staat als een verplicht vak.

Grtjs
Ingrid

Reageren
J

Jos

17 januari 2018

Ik zou dat als volgt aanpakken, wellicht heb je al een aantal zaken ervan geprobeerd.
- Luisteren naar de bezwaren en kijken of je die kan ondervangen
- De aandacht vestigen op het belang van het leren zwemmen voor de ontwikkeling van het kind.
- Er is een eindterm over zwemmen ... niet behalen van (meerdere) eindtermen kan gevolgen hebben voor het behalen van het getuigschrift
- Attent maken op de verplichting en op het feit dat ze akkoord zijn gegaan met het schoolreglement
- Het VCBL om hulp vragen
- Als ouders blijven weigeren, zeggen dat je het kind toch zal laten deelnemen (ouders hebben immers schriftelijk ingestemd met de verplichting) en desnoods zelf voor zwemkledij zal zorgen (in ons zwembad, is er altijd zwemkledij beschikbaar)

Groet

Jos

Reageren
N

Nele Beerens

17 januari 2018

Hallo Ingrid, ik vroeg het even voor je na bij de collega's van het Departement Onderwijs. De regelgeving zegt niets specifieks daarover, maar het begrip 'regelmatige leerling' houdt in dat kinderen deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor de leerling(engroep) georganiseerd worden. Zwemmen is ook een eindterm in het lager onderwijs, dus inherent aan het onderwijsaanbod. In feite hoef je dit dus niet expliciet op te nemen in het schoolreglement, als sta je daardoor wel sterker, omdat ouders dat voor akkoord ondertekenden. Misschien vind je inspiratie om het gesprek met de ouders aan te gaan helemaal onderaan dit recente artikel van Klasse: https://www.klasse.be/124072/wij-zij-denken-focus-niet-op-nationaliteit-of-religie/

Reageren
S

Steven

23 april 2018

Beste

Het uniform medisch attest waarvan sprake is, kan je daarvan 'eisen' dat een dokter dat invult i.p.v. zijn of haar standaard attest? Of kan je niets inbrengen tegen een normaal doktersattest waarop gewoon staat dat de leerling 'niet mag deelnemen aan de lessen LO' tot een bepaalde datum?

Vriendelijke groeten
Steven

Reageren
D

Dirk

28 april 2018

Ik denk dat in de eerste paragraaf van het artikel 2 woorden met elkaar 'verwisseld' worden ...
Het attest gaat over 'niet deelnemen' aan de les LO (waarover de vraag van Stijn ook gaat) en niet over 'afwezig zijn'.

Voor 'Afwezigheden op school' is er een andere reglementering dan voor 'Vrijstelling van vakken en/of vakonderdelen'.

Reageren
L

Lambert

2 februari 2019

Beste mensen,

Vinden jullie het ethisch dan ok dat jullie jongeren een getuigschrift zouden ontzeggen enkel omwille van lessen L.O.? Hoe dan ook groeit de diversiteit in de maatschappij, niet iedereen ziet alles op dezelfde manier. Onderwijs zou moeten een talentontwikkeling zijn op,maat van de kinderen en jongeren, niet een manier om hen minder rechten te geven in de maatschappij. Waarom geen keuze laten maken uit twee sporten? Het lijkt me evident dat dit er zit aan te komen.

Reageren

Laat een reactie achter