voorleesweek

De website van Klasse gebruikt cookies, zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden. Je kan je cookie-instellingen beheren in je browser. OK

Wie krijgt een Lerarenkaart? | Hoe krijg je er een? | Wat biedt de Lerarenkaart jou?

lerarenkaart_website

Wie krijgt een Lerarenkaart?

De Lerarenkaart is er voor deze categorieën van personeel die hun loon ontvangen via het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.

1. Het bestuurs- en onderwijzend personeel en de onderwijsondersteuners* uit alle netten in:

 • het kleuteronderwijs
 • het lager onderwijs
 • het secundair onderwijs
 • de hoge scholen
 • de centra voor volwassenenonderwijs
 • de centra voor basiseducatie
 • het deeltijds kunstonderwijs
 • de centra voor leerlingenbegeleiding
 • universiteiten**

* Onderwijsondersteuners zijn: paramedisch personeel / opvoedend hulppersoneel / psychologisch personeel / administratief personeel / meesters-, vak- en dienstpersoneel / technisch personeel / sociaal personeel.
** In uitvoering van de CAO IV Hoger onderwijs van 13 december 2013 krijgen de personeelsleden van de universiteiten belast met taken van onderwijs ook een Lerarenkaart.

2. De inspecteurs en het personeel van de begeleidingsdiensten.

Start je voor het eerst een onderwijsopdracht? Dan ontvang je je Lerarenkaart én een proefnummer van Klasse Magazine gratis op je thuisadres.

Wie krijgt géén Lerarenkaart?

De volgende categorieën krijgen geen Lerarenkaart:

 • gepensioneerden
 • personeelsleden met (volledige) TBS 55+ of 58+
 • personeelsleden met (volledige) bonus voorafgaand aan TBS 58+
 • leraren in (volledige) loopbaanonderbreking
 • studenten (bijvoorbeeld in lerarenopleidingen)
 • personeelsleden die hun loon rechtstreeks van de inrichtende macht ontvangen
 • personeelsleden van instellingen die via een enveloppefinanciering betaald worden (bijvoorbeeld SYNTRA)
 • personeelsleden van instellingen die niet ressorteren onder het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (privéscholen, VDAB, immersieonderwijs Wallonië)
 • gastdocenten zonder doorlopende opdracht

lerarenkaart_website2

Hoe krijg je een Lerarenkaart?

In je brievenbus

Nam je een abonnement op Klasse Magazine vóór 19 oktober? Dan ontvang je de Lerarenkaart thuis in de bus bij het decembernummer. Gratis.

Via de bibliotheek in jouw buurt

Voortaan verdelen we de overige Lerarenkaarten via de bibliotheeksector, als neutrale, openbare partner die ook een nauwe band heeft met onderwijs. Beide ondersteunen ze leraren in hun professionele activiteiten, beide bevorderen ze het lezen bij een brede doelgroep. Klasse kiest daarom voluit en bewust voor een samenwerking met de bibliotheeksector rond de Lerarenkaart.

Je haalt zelf je Lerarenkaart op in de plaatselijke bibliotheek vanaf 19 december. Gratis. In welke bibliotheek jouw exemplaar klaar ligt, vind je binnenkort op deze pagina.


lerarenkaart_website3

Wat biedt de Lerarenkaart jou?

De Lerarenkaart is een gepersonaliseerde beroepskaart waarmee je recht hebt op tal van voordelen en kortingen. Hiermee informeert, activeert, verbindt en waardeert Klasse leraren, docenten en onderwijsondersteuners.

De redactie van Klasse beheert de Lerarenkaart en ondersteunt het aanbod. Het volledige aanbod vind je op www.lerarenkaart.be. Via de nieuwsbrieven ontvang je een recente update van het tijdelijke en permanente aanbod. Schrijf je daarvoor hier in.


logo_LK_transparant