Vlaanderen
Klasse.be

Advertentiebeleid

Algemene bepalingen

Klasse heeft steeds eenzijdig het recht om advertenties te weigeren wanneer:

 • de aangegeven timing en technische specificaties niet gevolgd worden.
 • er verwarring ontstaat over de auteur van de advertentie. Publireportages zijn niet toegestaan. Advertenties worden oa. in lay-out onderscheiden van Klasse content.
 • de adverteerder een merknaam verbonden aan het departement Onderwijs en Vorming (bv: Klasse, Lerarenkaart, Canon Cultuurcel, Kenniscentrum Digisprong, Leerpunt,  …)  koppelt aan de inhoud van de advertentie.
 • er in de advertentie specifieke stijlelementen uit de kanalen van Klasse werden overgenomen.
 • de advertentie boodschappen bevat die: de menselijke waardigheid aantasten, kwetsend of misprijzend zijn, aanzetten tot geweld of discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, politieke overtuiging, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid of strijdig zijn met het beleid van de Vlaamse Overheid en met de integriteit die Klasse en het Departement Onderwijs en Vorming verdedigt.

Een niet-limitatieve opsomming van advertenties die we niet opnemen:

 • mededelingen of aankondigingen van politieke partijen en vakbonden;
 • specifieke producten zoals wapens, sigaretten en tabaksproducten, vapers en middelengebruik;
 • boodschappen over alcoholhoudende dranken en energiedranken;
 • commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed;
 • boodschappen over geneesmiddelen;
 • boodschappen die aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of de veiligheid, of dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu of dieren.

Klasse werkt dagelijks aan zijn multimediaal communicatieplatform. Op basis van cijfers sturen we bij om onze boodschap nog beter bij de doelgroep te krijgen. Hierdoor is het denkbaar dat de indeling, de vorm, de lay-out in de toekomst kunnen wijzigen. Uiteraard brengt Klasse de adverteerder daarvan op de hoogte.

Klasse Magazine

 • De advertentie maakt duidelijk onderscheid tussen redactionele inhoud en reclame. Alle advertenties worden door de redactie van Klasse voorzien van het woord ‘advertentie’ onderaan de advertentie.
 • Indien een aanpassing van de technische specificaties vanuit Klasse gevraagd wordt, dient deze aanpassing binnen de 3 werkdagen aan Klasse te worden bezorgd.

Klasse.be

Klasse heeft steeds eenzijdig het recht om advertenties te weigeren.
Daarom vragen we je rekening te houden met volgende aanwijzingen:

 • De advertentie maakt duidelijk onderscheid tussen redactionele inhoud en reclame.
 • Klasse aanvaardt geen banners waarbij specifieke stijlelementen van Klasse werden overgenomen.
 • De aangegeven technische specificaties worden gevolgd. Indien een aanpassing vanuit Klasse gevraagd wordt, dient deze aanpassing binnen de twee werkdagen aan Klasse te worden bezorgd.
 • Advertenties mogen de vlotte toegankelijkheid van de website niet in het gedrang brengen en bezoekers niet hinderen om de gewenste informatie op te vragen. 
 • Misleidende elementen zoals het gebruik van standaardbrowser- of OS-elementen zijn niet toegestaan. Ook het vormgeven van de banner als een waarschuwing of browsermelding is niet toegelaten.
 • De advertentie mag door de vorm (beweging, geluid, hoofdletters, leestekens) niet storend optreden voor de bezoeker. 
 • De verschijning van de advertentie kan je slechts tweemaal opeenvolgend boeken: Klasse weigert drie opeenvolgende reservaties van banners die dezelfde boodschap verspreiden.

Tips

 • Stel de boodschap van de advertentie geloofwaardig op: geloofwaardigheid is vooral gebaseerd op de geloofwaardigheid van het merk en de drager van de advertentie (Klasse).
 • Wij moedigen je aan zo veel mogelijk het Nederlands als taal te hanteren in de advertentie.
 • Als je geïnteresseerd bent in de online prestaties van de banner kan je een UTM-tag toevoegen aan de link.

Advertorials in de nieuwsbrieven van Klasse

Klasse heeft steeds eenzijdig het recht om advertorials te weigeren.
Daarom vragen we rekening te houden met volgende aanwijzingen:

 • De advertentie maakt duidelijk onderscheid tussen redactionele inhoud en reclame. Elke advertorial wordt daarom voorzien van het woord ‘advertentie’ bovenaan de afbeeld. Ook de uitlijning en de achtergrondkleur verschillen van de redactionele inhoud.
 • De aangegeven technische specificaties worden gevolgd. Indien een aanpassing vanuit Klasse gevraagd wordt, dient deze aanpassing binnen de twee werkdagen aan Klasse te worden bezorgd.
 • Advertenties mogen de vlotte toegankelijkheid van de nieuwsbrieven niet in het gedrang brengen en bezoekers niet hinderen om de gewenste informatie op te vragen. 
 • De advertentie mag door de vorm (afbeelding, hoofdletters, leestekens) niet storend optreden voor de lezer. 
 • Een verschijning van de advertorial kan je slechts tweemaal opeenvolgend boeken: Klasse weigert met andere woorden drie opeenvolgende reservaties van advertorials die dezelfde boodschap verspreiden.

Tips

 • Relevante advertorials met een aantrekkelijk beeld, een duidelijke titel en concrete en waardevolle informatie (al dan niet combinatie met giften of kortingen) vergroten de kans dat de abonnee gaat klikken op de boodschap. Personaliseer de advertorial. Zo verhoog je de informatiewaarde, het leesplezier en verminder je irritatie.
 • Beperk het gebruik van uitroeptekens tot 1 per advertorial. Gebruik geen tekst in hoofdletters.
 • Stel de boodschap van de advertorial geloofwaardig op: geloofwaardigheid is vooral gebaseerd op de geloofwaardigheid van het merk en de drager van de advertentie (Klasse).
 • Wij moedigen je aan zo veel mogelijk het Nederlands als taal te hanteren in de advertorial.
 • Klasse voegt zelf UTM tags toe in de nieuwsbrieven, een eigen UTM is dus niet mogelijk in de advertorials.
advertenties voorbeeld in Klasse Magazine, de website en in onze nieuwsbrieven