Vlaanderen
Klasse.be

Advertentiebeleid

Klasse Magazine

Alle advertenties worden door de redactie van Klasse verplicht voorzien van het woord ‘advertentie’ onderaan de advertentie. Klasse heeft steeds eenzijdig het recht om advertenties te weigeren wanneer:

 • de advertentie boodschappen bevat die: de menselijke waardigheid aantasten, kwetsend of misprijzend zijn, aanzetten tot geweld of discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, politieke overtuiging, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid of strijdig zijn met de integriteit die Klasse en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verdedigt.
 • er auteursverwarring ontstaat over de advertentie. Klasse weigert met andere woorden om publireportages op te nemen.
 • de adverteerder de merknaam ‘Klasse’ koppelt aan de inhoud van de advertentie.
 • er in de advertentie specifieke stijlelementen uit het magazine Klasse werden overgenomen.

Klasse.be

Klasse heeft steeds eenzijdig het recht om advertenties te weigeren.
Daarom vragen we je rekening te houden met volgende aanwijzingen:

 • Advertenties mogen de vlotte toegankelijkheid van de website niet in het gedrang brengen en bezoekers niet hinderen om de gewenste informatie op te vragen. 
 • De lezer beslist en krijgt steeds de kans om een advertentie al dan niet te blijven bekijken.
 • De advertentie maakt duidelijk onderscheid tussen redactionele inhoud en reclame. Elke banner wordt daarom voorzien van het woord ‘advertentie’. Daarnaast aanvaardt Klasse geen banners waarbij specifieke stijlelementen van Klasse.be werden overgenomen.
 • Misleidende elementen zoals het gebruik van standaardbrowser- of OS-elementen zijn niet toegestaan. Ook het vormgeven van de banner als een waarschuwing of browsermelding is niet toegelaten.
 • De advertentie mag door de vorm (beweging, geluid) niet storend optreden voor de bezoeker. 
 • De verschijning van de advertentie kan je slechts tweemaal opeenvolgend boeken: Klasse weigert met andere woorden drie opeenvolgende reservaties van banners die dezelfde boodschap verspreiden.
 • Ideologische, religieuze, vakbonds- of partijpolitieke propaganda en mededelingen die de menselijke waardigheid aantasten, kwetsend of misprijzend zijn, aanzetten tot geweld of discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, politieke overtuiging, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid of strijdig zijn met de integriteit die Klasse en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verdedigt, zijn uitgesloten van publicitaire ruimte

Tips

 • Stel de boodschap van de advertentie geloofwaardig op: geloofwaardigheid is vooral gebaseerd op de geloofwaardigheid van het merk en de drager van de advertentie (Klasse).
 • Wij moedigen je aan zo veel mogelijk het Nederlands als taal te hanteren in de advertentie. Klasse zal evenwel geen anderstalige advertenties weigeren.

Advertorials in de nieuwsbrieven van Klasse

Klasse heeft steeds eenzijdig het recht om advertorials te weigeren.
Daarom vragen we rekening te houden met volgende aanwijzingen:

 • Advertenties mogen de vlotte toegankelijkheid van de nieuwsbrieven niet in het gedrang brengen en bezoekers niet hinderen om de gewenste informatie op te vragen. 
 • De lezer beslist en krijgt steeds de kans om een advertorial al dan niet te blijven bekijken.
 • De advertorial maakt onderscheid tussen redactionele inhoud en reclame. Om auteursverwarring te vermijden, wordt elke advertorial daarom met een grijs balkje bovenaan het beeld voorzien van het woord ‘advertentie’. 
 • Een verschijning van de advertorial kan je per nieuwsbrief slechts alternerend boeken: Klasse weigert met andere woorden twee opeenvolgende reservaties van advertorials die dezelfde boodschap verspreiden.
 • Ideologische, religieuze, vakbonds- of partijpolitieke propaganda en mededelingen die de menselijke waardigheid aantasten, kwetsend of misprijzend zijn, aanzetten tot geweld of discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, politieke overtuiging, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid of strijdig zijn met de integriteit die Klasse en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verdedigt, zijn uitgesloten van publicitaire ruimte

Tips

 • Relevante advertorials met een aantrekkelijk beeld, een duidelijke titel en concrete en waardevolle informatie (al dan niet combinatie met giften of kortingen) vergroten de kans dat de abonnee gaat klikken op de boodschap. Personaliseer de advertorial. Zo verhoog je de informatiewaarde, het leesplezier en verminder je irritatie.
 • Stel de boodschap van de advertorial geloofwaardig op: geloofwaardigheid is vooral gebaseerd op de geloofwaardigheid van het merk en de drager van de advertentie (Klasse).
 • Wij moedigen je aan zo veel mogelijk het Nederlands als taal te hanteren in de advertorial. Klasse zal evenwel geen anderstalige advertenties weigeren.

Klasse werkt dagelijks aan zijn multimediaal online communicatieplatform. Op basis van cijfers sturen we bij om onze boodschap nog beter bij de doelgroep te krijgen. Zo werkt de redactie Klasse eraan om de nieuwsbrieven gedifferentieerd volgens onderwijsniveau of interesse in de mailbox van de abonnees te krijgen. Op die manier beslist de ontvanger welke info die wil ontvangen. Hierdoor is het denkbaar dat de indeling, de vorm, de lay-out in de toekomst nog wijzigen. Uiteraard brengt Klasse je daarvan op de hoogte.