panamarenko tribute

Visie en missie | Wat wil Klasse bereiken? | De waarden van Klasse


Klasse is een onderwijsmagazine. Klasse informeert, versterkt, waardeert en verbindt onderwijsprofessionals. Daarvoor gebruikt Klasse online kanalen, een magazine, acties en campagnes.

Klasse heeft …

 • een website met informatie op maat van je profiel
 • een driemaandelijks magazine
 • nieuwsbrieven geschreven op het lijf van directeurs, leraren, starters, ouders en intermediairs
 • een reeks kanalen op sociale media: een Twitteraccount, een Facebookpagina voor onderwijsprofessionals, een Facebookpagina voor ouders, een Facebookpagina voor starters, een profiel op LinkedIn, een Pinterestaccount en een Youtubekanaal
 • een Lerarenkaart met acties en aanbiedingen voor leraren
 •  

  Kanalen van Klasse

  Visie en missie

  Het multimediale Klasse brengt positieve, authentieke, kwaliteitsvolle en betrouwbare journalistiek over onderwijs. Het vertrekpunt is ons publiek: waar hebben onderwijsprofessionals nood aan? We willen meer dan alleen informeren. We willen hen ondersteunen, inspireren en met elkaar verbinden.

  In ons onderwijs treedt de overheid steeds meer op in een coachende rol, door te faciliteren en coördineren. Dan is informatiedoorstroming en ‑uitwisseling cruciaal. Klasse biedt daarom een platform voor het delen van kennis, meningen, ervaringen en expertise.


  Wat wil Klasse bereiken?

  • Klasse wil de betrokkenheid van alle onderwijsparticipanten verhogen en het vertrouwen in onderwijs stimuleren.
  • Klasse wil op een positieve, aanstekelijke, kwaliteitsvolle en betrouwbare manier communiceren met en over onderwijs.
  • Klasse stimuleert inzichten en opinies. Door een open, democratisch debat wil Klasse een draagvlak creëren voor verandering en vernieuwing in onderwijs. De redactie werkt daarvoor samen met een breed netwerk.
  • Klasse wil de maatschappij betrekken bij brede onderwijsthema’s. Daarvoor werkt Klasse samen met andere overheden, media en organisaties.
  • Klasse wil het onderwijs en het lerarenberoep in een positief daglicht stellen.
  • Klasse werkt samen met andere delen van de overheid en partners om de communicatie te versterken.
  • Klasse heeft bijzondere aandacht voor kansengroepen en hoe je daar in onderwijs mee omgaat.

  De waarden van Klasse

  • Klasse is gratis. Inhoud die Klasse mogelijk toch betalend aanbiedt, zal op hetzelfde moment ook gratis ter beschikking zijn.
  • Klasse werkt over structuren, zuilen, netten, partijen, niveaus en onderwijsvormen heen.
  • Klasse werkt redactioneel en organisatorisch autonoom. Vanuit de doelstellingen beslist Klasse onafhankelijk over inhoud, planning en werking. Klasse genereert ook eigen middelen die ze autonoom inzet in de geest van de algemene doelen.
  • De onderwijsoverheid is een prioritaire partner voor Klasse.
  • Klasse is sterk voor de zwakken, goed voor de sterken.
  • Klasse gebruikt heldere taal.
  • Klasse ziet diversiteit als een kracht.
  • De redactie steunt op de waarden die in de grondwet zijn vastgelegd en in de verschillende internationale verklaringen die ons land heeft ondertekend, in het bijzonder in de Universele en Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind.
  • Klasse streeft naar effectieve en vernieuwende communicatievormen.