Vlaanderen
Klasse.be

Wat is Klasse?

Klasse is een onderwijsmagazine. De werking van Klasse vertrekt vanuit 10 principes. Ze geven aan waar we voor staan en waar we voor gaan.

1. We doen je groeien als onderwijsprofessional

Sterke leraren en directeurs zorgen voor sterk onderwijs. Hoe? Door zelf ook voortdurend te groeien en bij te leren. Over het leerproces en over interactie. Over leerlingen en over jezelf als leraar of schoolleider.

Daarom laten we je binnenkijken in andere scholen, delen verhalen van diverse leraren en laten specialisten aan het woord. Wat herken je? Wat verruimt je blik? Waar kan jij mee aan de slag?


2. We waarderen onderwijs en dragen dat uit in de samenleving

Elke dag opnieuw gebeuren er prachtige dingen op school. Waardevolle processen, mooie resultaten en krachtig engagement. Dat verdient erkenning, waardering en trots. We vertellen dat niet alleen aan het werkveld, maar ook aan een breed publiek. Want de samenleving verwacht veel en weet niet altijd wat beweegt in onderwijs.


3. We zijn een onafhankelijke redactie binnen de Vlaamse overheid

We kijken over structuren, strekkingen, netten, partijen, niveaus en onderwijsvormen heen. Dat biedt extra veel kansen om te ontdekken en te leren over onderwijs. En minstens even belangrijk: het biedt de garantie dat onze journalistiek onafhankelijk blijft. En dus geloofwaardig.

Bij Klasse werken we binnen de doelstellingen die we overeengekomen zijn met de minister en het departement van Onderwijs en Vorming. Van daaruit beslissen we onafhankelijk over inhoud, planning en werking.


4. We tonen je niet alleen problemen, maar ook mogelijkheden en kansen

We kiezen voor opbouwende journalistiek. We houden de vinger aan de pols van het onderwijs. We benoemen wat moeilijk gaat en bieden je perspectief: wat nu? Vanzelfsprekend stellen we kritische vragen en onderbouwen onze artikels met betrouwbare bronnen. We bekijken onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken, zonder te polariseren.

Bij beleid in voorbereiding stimuleren we reflectie en voeden het debat. Eens beslist, leggen we nieuw beleid uit en tonen je wat het in de praktijk betekent.


5. We willen kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen

Onderwijs is belangrijk voor alle kinderen: om bij te leren, om mee te kunnen in de samenleving en om zichzelf te ontwikkelen. We staan voor onderwijs dat sterk is voor leerlingen ongeacht hun startpositie of hun achtergrond. Voor onderwijs dat niet verdeelt maar verbindt. Voor onderwijs dat het beste bovenhaalt in elk kind.


6. We staan naast je tijdens je hele loopbaan

Wanneer leraren en directeurs autonomie, competentie en verbondenheid ervaren in hun job, blijven ze gemotiveerd en bereiken ze meer. We vinden het dus belangrijk dat je verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgt. Dat je je talenten kan ontwikkelen. Dat je je verbonden voelt met je job en je collega’s. Want zo kan jij met passie en authenticiteit voor de klas staan. We tonen hoe je dat kan waarmaken. Van bij de start van je loopbaan tot aan de finish.


7. We verbinden je met collega’s op school en daarbuiten

Schoolteams delen expertise, motiveren elkaar, zien talenten, zijn kritische vrienden. Ook ouders en leerlingen versterken de ploeg. We helpen je om dat teamwerk goed te doen draaien.

Je krijgt steun van collega’s uit heel Vlaanderen (en daarbuiten). Want bij Klasse lees je hun aanstekelijke en herkenbare verhalen, deel je kennis en ervaringen. Zo voel jij dat je er niet alleen voor staat.


8. We zetten je in beweging

De samenleving verandert voortdurend en dus staat ook onderwijs steeds voor nieuwe uitdagingen. We bekijken hoe en waarom leraren en directeurs vernieuwen en wat jij daaruit kan leren. Dat hoeft niet over grote hervormingen te gaan. Integendeel.

We vinden het even waardevol dat jij in de klas iets nieuws probeert (en fouten durft te maken), dat je uit je kot komt of dat je collega’s, leerlingen, ouders en de buurt op sleeptouw neemt. Want school maak je samen.


9. Je kan ons makkelijk vinden

Je komt Klasse overal tegen: in de lerarenkamer, op internet, sociale media, live events. We gebruiken in elk kanaal aangepaste formats en heldere taal. We zijn veilig en toegankelijk voor iedereen. Je herkent ons makkelijk als merk.

Je hoeft ook niet te betalen. Je leest onze artikels gratis online en pikt je Lerarenkaart kosteloos op bij de bib. Het papieren Klasse Magazine ligt in elke school. Want we werken met middelen van de overheid. Die vullen we aan met inkomsten uit abonnementen en reclame. Commerciële boodschappen houden we strikt gescheiden van onze eigen inhoud.


10. Samenwerken maakt ons sterker

Net zoals het onderwijs zelf, staan we bij Klasse niet los van de samenleving. We werken samen met onderwijsprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers, specialisten en ervaringsdeskundigen. Met lerarenopleidingen, met organisaties uit het middenveld, met ondersteuningsdiensten en met educatieve partners van de Lerarenkaart.

We geloven dat samenwerken onze blik verbreedt, onze expertise aanscherpt en het effect van ons werk vergroot. Elk product van Klasse is het resultaat van samenwerking, kwaliteitschecks en feedback. We proberen voortdurend te verbeteren. Ook jouw feedback is welkom. We leren graag van jou.

Klasse is opgericht in 1989. Oorspronkelijk enkel op papier, nu ook met online kanalen, acties en campagnes. Onze missie luidt: Klasse informeert, versterkt, waardeert, activeert en verbindt onderwijsprofessionals.