Vlaanderen
Klasse.be

Jouw Leraren­kaart

Benieuwd naar je Lerarenkaart voor 2024? Via deze knop kan je opzoeken waar je die kan vinden. Je kan je Lerarenkaart 2024 ophalen tot 10 juli.

Lerarenkaart 2024

1. Hoe krijg ik mijn Lerarenkaart?

Surf naar Waar is mijn Lerarenkaart. Tik je stamboeknummer in en je ontdekt in een paar klikken waar je jouw Lerarenkaart 2024 vindt en of je er recht op hebt.

 • Controleer goed in welk afhaalpunt je vanaf 27 december 2023 tot en met 10 juli 2024 je Lerarenkaart kan vinden. Het is niet per se hetzelfde als vorig jaar.
 • En check ook goed wanneer je afhaalpunt open is, zeker tijdens de vakantie.
 • Is de info op de pagina Waar is mijn Lerarenkaart volgens jou niet correct of heb je een vraag? Mail naar secretariaat@klasse.be en we helpen je graag verder.

Startende leraren krijgen eenmalig hun Lerarenkaart in hun brievenbus als onderdeel van het Starterspakket. Dat mogen ze verwachten in januari, maart of juni.

Abonnees van Klasse Magazine kregen hun Lerarenkaart 2024 bij het decembernummer 2023.


2. Waar vind ik mijn stamboeknummer?

Je hebt je stamboeknummer nodig om op te zoeken waar je je Lerarenkaart vindt op de pagina Waar is mijn Lerarenkaart. Je vindt je stamboeknummer:

 • op je oude Lerarenkaart
 • op je loonfiche
 • via je schoolsecretariaat

3. Mijn Lerarenkaart ligt niet in het afhaalpunt.

Controleer nog eens op de pagina Waar is mijn Lerarenkaart waar je Lerarenkaart ligt. Is er toch een probleem? Mail ons op secretariaat@klasse.be.


4. Wie heeft recht op een Lerarenkaart?

 • Het bestuurs- en onderwijzend personeel en de onderwijsondersteuners* uit de 3 Vlaamse onderwijsnetten in:
  • het kleuteronderwijs
  • het lager onderwijs
  • het secundair onderwijs
  • het deeltijds kunstonderwijs
  • de centra voor leerlingenbegeleiding
  • de centra voor volwassenenonderwijs
  • de leersteuncentra
 • Het opvoedend hulppersoneel van:
  • de internaten
 • Het personeel met taken van onderwijs van:
  • de centra voor basiseducatie
  • de Vlaamse hogescholen**
  • de Vlaamse universiteiten**
  • erkende instellingen***
 • De inspecteurs en het het personeel van de begeleidingsdiensten.

* Onderwijsondersteuners zijn: paramedisch personeel / psychologisch personeel / administratief personeel / meesters-, vak- en dienstpersoneel / technisch personeel / sociaal personeel. Dit geldt enkel voor personeel dat niet rechtstreeks door de inrichtende macht wordt betaald.

** In uitvoering van de CAO IV Hoger onderwijs van 13 december 2013 krijgen de personeelsleden van de hogescholen en universiteiten belast met taken van onderwijs een Lerarenkaart. Ook gastprofessoren met een doorlopende opdracht hebben recht op een Lerarenkaart. Met een doorlopende opdracht bedoelen we minimaal 100 dagen of een onderwijsopdracht die in het huidige schooljaar start en loopt tot het einde van het schooljaar.

*** De personeelsleden met taken van onderwijs van instellingen wiens onderwijsopdracht voor leerplichtigen door de Vlaamse overheid wordt erkend, komen in aanmerking voor een Lerarenkaart. Die moet je 4 maanden vóór het volgende kalenderjaar bij Klasse aanvragen. Klasse updatet eenmaal per jaar de lijst van erkende instellingen. Contacteer secretariaat@klasse.be voor meer info.


5. Wie heeft géén recht op een Lerarenkaart?

 • gepensioneerden
 • personeelsleden met volledige TBS voorafgaand aan het rustpensioen
 • leraren die voltijds zorgkrediet opnemen
 • leraren die verlof voor verminderde prestatie opnemen voor een volledig schooljaar
 • leraren die afwezigheid voor verminderde prestatie opnemen voor een volledig schooljaar
 • studenten (bijvoorbeeld in lerarenopleidingen)
 • onderwijsondersteuners die hun loon rechtstreeks van de inrichtende macht ontvangen
 • personeelsleden van instellingen die via een enveloppefinanciering betaald worden, met uitzondering van hogescholen en universiteiten*
 • personeelsleden van instellingen die niet ressorteren onder het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (bepaalde privéscholen, VDAB, immersieonderwijs Wallonië)
 • gastdocenten zonder doorlopende opdracht
 • lesgevers in het thuisonderwijs
 • startbaners

* In uitvoering van de CAO IV Hoger onderwijs van 13 december 2013 krijgen de personeelsleden van de universiteiten belast met taken van onderwijs een Lerarenkaart.


6. Ik vind mijn Lerarenkaart niet bij het decembernummer van Klasse Magazine.

Controleer nog eens op Waar is mijn Lerarenkaart waar je Lerarenkaart ligt. Misschien heb je geen recht op een Lerarenkaart.

Heb je het decembernummer op 8 januari nog niet ontvangen of heb je een ander probleem? Mail ons op secretariaat@klasse.be.


7. Mijn Lerarenkaart is verloren of gestolen.

 • Verloren kaarten kunnen we niet vervangen. Zodra een nieuw kalenderjaar start, ontvang je een nieuwe Lerarenkaart.
 • De redactie vervangt enkel gestolen Lerarenkaarten. Laat een proces-verbaal opmaken met vermelding van je stamboeknummer. Mail ons een kopie naar secretariaat@klasse.be of stuur het met de post naar Redactie Klasse Lerarenkaart, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

8. Mijn naam staat fout op mijn Lerarenkaart.

Dan is je naam verkeerd doorgegeven via het schoolsecretariaat. Contacteer je schooladministratie om je gegevens aan te passen en mail ons op secretariaat@klasse.be. Zo komt alles in orde voor je volgende Lerarenkaart.


9. Hoe blijf ik op de hoogte van de aanbiedingen van de Lerarenkaart?

Wil je als eerste aanbiedingen, kortingen en lerarendagen in je inbox? Schrijf je snel in op de nieuwsbrief van de Lerarenkaart of word fan van de Facebookpagina van de Lerarenkaart.


10. Waarom bestaat de Lerarenkaart?

Met je Lerarenkaart geniet je van heel wat voordelen en kortingen. Een waardering voor elke leraar en onderwijsprofessional!

 • Meer dan 850 voordelen! Bij musea, theaterhuizen, wetenschappelijke instellingen, technologische, culturele en natuurcentra, expo’s, festivals, boekhandels, computerzaken …
 • Ontdek zo het educatief aanbod en ga aan de slag met actuele informatie en de nieuwste leermiddelen.
 • Geniet van exclusieve activiteiten: premières, een bezoek achter de schermen, meet and greets, lezingen en vormingsmomenten. Op lerarendagen ontmoet je andere leraren en partnerorganisaties.

11. Waarom krijg ik mijn Lerarenkaart niet meer thuis zoals vroeger?

Helaas is het sinds 2014 voor Klasse financieel niet meer haalbaar om de Lerarenkaart naar alle 180.000 onderwijspersoneelsleden thuis te sturen. Daarom heeft Klasse een overeenkomst met de Vlaamse bibliotheken zodat leraren hun kaart gratis kunnen afhalen in een plaatselijk afhaalpunt.


Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. De informatie en aanbevelingen zijn bedoeld om je te ondersteunen, maar zijn juridisch niet bindend.